Harald Hasfjord, Seksjonsleder prosjektering i Sykehusbygg HF skal holde innlegg på konferansen - Dørmiljø til besvær den 22.mars i Bergen og 24.mars i Oslo.

– Dørmiljøet i et sykehus er svært viktig for sikkerhet, funksjonalitet og effektivitet

Harald Hasfjord, Sykehusbygg HF:

0

Om 3 uker gjennomføres konferansen som debatterer hvordan sikre et mer velfungerende dørmiljø ved nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. En av foredragsholderne der er Harald Hasfjord, Seksjonsleder prosjektering i Sykehusbygg HF. ITB Aktuelt har spurt han om hva Sykehusbygg mener må til for at man skal oppnå et velfungerende dørmiljø på norske sykehus og helseinstitusjoner, både i prosjekt og i driftsfasen.

Med dørmiljøer forstås funksjoner som adgang, rømning, universell utforming (UU), skallsikring, sikkerhetskrav dørenes funksjoner og krav til utforming i ulike scenarier.

Harald Hasfjord, Seksjonsleder prosjektering i Sykehusbygg HF skal holde innlegg på konferansen.

Hvilket forhold har Sykehusbygg HF til dørmiljø?
– Sykehusbygg HF er engasjert i bygging av sykehus i hele Norge. Sykehus er kompliserte logistikk prosjekter der man har mange interessenter og svært mange ulike hensyn å ta. Et sykehus skal oppleves som åpent og imøtekommende der alle skal føle seg velkommen. Universell utforming er et krav, og videre er det strenge krav til sikkerhet for ansatte, pasienter og pårørende som befinner seg inne i bygningene. I tillegg til mennesker, sykesenger, rullestoler og gående skal dørmiljøene takle varetransport, planlagte hendelser og akutte hendelser. Alt dette skal hensyntas selv om kraftforsyningen til bygningsmassen svikter. Dørmiljø er derfor svært viktig for sikkerhet, funksjonalitet og effektivitet i et sykehus.

Hvorfor er Sykehusbygg med på konferansen?
– Sykehusbygg HF er opptatt av å finne gode og kostnadseffektive løsninger for bygging og drift av sykehus. Dørmiljøet er en delfunksjon som har svært mange grensesnitt mot andre funksjoner i bygningene. Vi er opptatt av å fortelle om hva som er viktig for å få til gode driftsforhold og å komme i kontakt med leverandørene som kan hjelpe oss med dette.

Hva vi vil bidra med for at dørmiljø ikke lenger skal forbli til besvær?
– Vi vet at grensesnitt er vanskelig å håndtere for entreprenører og leverandører. Vi vet at god planlegging er vesentlig for å unngå problemer i gjennomføringen.

Sykehusbygg HF ønsker å bidra til å definere gode grensesnitt mellom funksjonene vi bestiller, og legge til rette for gode planer og effektiv gjennomføring. Dette klarer vi ikke uten en god og konstruktiv dialog med dere som skal gjøre jobben for oss. Derfor er vi opptatt av å finne gode metoder for samarbeid rundt disse leveransene.

ITBAktuelt ønsker velkommen til en lærerik konferanse og til å bli bedre kjent med konferansens foredragsholdere og øvrige deltagere fra hele bransjen.

Programmet og påmeldingen til konferansen kan dere lese mer om HER