Dørmiljø til besvær kan bli til nytte

Om 2 uker gjennomføres konferansen som debatterer hvordan oppnå et velfungerende dørmiljø i nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. ITBAktuelt har i forkant av konferansen spurt noen av foredragsholderne om deres svar på spørsmålene:

0

Hvilke forhold har din bedrift til dørmiljø?
Hvorfor er dere med på konferansen?
Hva vil dere i tiden fremover bidra med for at Dørmiljø ikke lenger skal forbli til besvær?

Daniel Nordvik, prosjekt- og byggeleder i OPAK svarer:
Som byggeleder i OPAK har vi ofte et påse-, kontroll- eller koordineringsansvar for dørmiljøer. I utførelsesentrepriser er det gjerne byggelederen som følger opp at de ulike fagene gjør sin del av arbeidet til riktig tid og kontrollerer at funksjon og kvalitet er iht. det som er beskrevet.

Mange av de gjentagende avvikene og problemene som avdekkes i utførelsesfasen kunne kanskje vært forhindret på et tidligere tidspunkt i prosessen. Gjennom å dele våre erfaringer håper vi å kunne bidra til å forbedre arbeidet med planlegging og prosjektering av dørmiljøer, og samtidig få input til hvordan vi som byggeledere kan bli mer proaktive og bedre på å avdekke fallgruver før vi står på byggeplass og lurer på hvem sin feil det er at døren ikke går i lås.

I første omgang blir det å dele erfaringene fra denne konferansen med alle våre kolleger som ikke får muligheten til å delta. Dernest vil vi ta dørmiljø inn som et eget tema i vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av kvalitetssystemet, og kanskje skal vi utarbeide en egen prosessbeskrivelse for «byggeleders oppfølging av dørmiljø»

Kurt Olsen, daglig leder i Dørteknikk AS svarer:
Dørteknikk AS ble stiftet i 1996 og er landets største, uavhengige miljø av rådgivere på dører, lås og beslag. Dørmiljøet er det eneste vi kan, og vi kan det godt gjennom meget erfarne konsulenter som har jobbet i prosjekter av alle størrelse og typer. Dernest utvikler vi og leverer MicroBuild som er det eldste og mest brukte dataverktøyet spesifikt for dørmiljøet. MicroBuild Engineering er på mange måter bransjestandarden for dataverktøy for prosjektering og beskrivelse av dørmiljøet.

Dette er en meget god mulighet for oss til å utvide et allerede stort nettverk innenfor bransjen. Vi vil fortelle om erfaringene vi har gjort innenfor uavhengig rådgivning på prosjekter siden 1996.

Vi ønsker dialog om viktigheten av kompetanse og kontroll på data for å unngå at dørmiljøet blir et problemområde. Dørmiljøet er komplekst fordi det krever mye kunnskap om alt fra lovverk og krav, til detaljer på komponentnivå og hva som finnes i markedet. Vi ønsker å se konsekvensene av de valgene som tas.

Vi vil fortsette å utvikle et sterkt fagmiljø på dører, lås og beslag gjennom leveranser i prosjekter, erfaringsutveksling og at vi holder oss oppdatert på krav, lover og produkter.

Vi vil fortsette å være det største, uavhengige, rådgivende kompetanseselskapet for dørmiljøet i byggebransjen.

Vi vil være en pådriver i digitaliseringen av dørmiljøet ved å fortsette utviklingen og leveransen av det mest brukte dataverktøyet spesifikt laget for dørmiljøet (MicroBuild)

Dørteknikk AS vil søke dialog med arkitekter, byggherrer og entreprenører for å skape en felles oppfatning av hva som må til for at dørmiljøet skal treffe på kvalitet og funksjon så vel som kostnader.

Lars Eirik Berg, fagdirektør i HRP AS svarer:
Vi har rådgivere, prosjekt- og byggeledere som har spisskompetanse innen fysisk sikkerhet, velferdsteknologi, adgangskontroll, innbruddsalarm, videoovervåkning, porttelefon og brann- og rømning. Videre har vi rådgivere som utarbeider brannkonsepter, som legger noe av den viktigste føringen i alle prosjekter.

HRP har Norges ledende miljø innen prosjekt- og byggeledelse av tekniske fag, som blant annet består av mange ITB-ressurser.

HRP er per i dag Norges eneste FG-godkjente uavhengige rådgivningsforetak innen innbruddssikring, og kan foreta uavhengige kontroller og prosjektering av sikringstiltak i henhold til FG-krav og forsikringsvilkår.

Våre ITB-ressurser jobber daglig med planlegging, gjennomføring og verifikasjon av tekniske systemer. De rapporterer om at mye av hverdagen består i å avklare saker knyttet til dørmiljø.

For alle våre ITBere er dørmiljø svært viktig, men vi opplever dessverre at ikke alle aktører har forstått viktigheten av fokus på dørmiljø.

Vår enhet for sikkerhetsrådgivning har lang og bred erfaring med relevante lovkrav, samt andre regulatoriske krav og føringer som har direkte eller indirekte påvirkning på valg av løsninger.

Videre har enheten lang og bred erfaring med å prosjektere, implementere og drifte fysiske- og elektroniske sikringssystemer fra blant annet Forsvarsbygg, herunder også adgangskontroll.

Disse erfaringene ønsker vi nå å dele med bransjen.

Vi vil fremover bevisstgjøre om de kritiske suksessfaktorene, spesielt viktigheten av god planlegging og forståelse for lovverk og andre krav, slik at dørmiljø ikke blir til besvær for alle involverte.

Ved å planlegge dørmiljø i langt tidligere fase enn hva det nå er praksis og forståelse for, vil dette kunne forbedres betraktelig.

ITBAktuelt oppfordrer sine lesere til melde seg på konferansen for å møte nevnte bedrifter og deres foredragsholdere.

Programmet og påmeldingen til konferansen kan dere lese mer om HER