Mature Businessman Holding Smartphone For Disarming Security System Of Door

Dørmiljø til nytte – Dette sier 3 av foredragsholderne

Nasjonalmuseet, Multiconsult og Hent

0

Om 1 uke gjennomføres konferansen som debatterer hvordan oppnå et velfungerende dørmiljø i nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. ITBaktuelt har spurt noen av foredragsholderne om deres svar på spørsmålene:

Hvilke forhold har din bedrift til dørmiljø?
Hvorfor er dere med på konferansen?
Hva vil dere i tiden fremover bidra med for at Dørmiljø ikke lenger skal forbli til besvær?


Fra Thor Henden fikk vi svarene:

– For de som er vant til å jobbe med dørmiljøer i bedriften er spekteret stort siden de vet at et dørmiljø omfatter mye mer en døren. Dørmiljøet skal ha en dør, komponenter for funksjonen i dørmiljøet, føringsveier, montasjeplass/spikerslag, spenning til dørautomatikk og tilknyttes SD/AAK-sentral/brannsentral. Dørmiljøet har mange grensesnitt som må bli ivaretatt tidlig for at det skal bli en suksess.

– Vi deltar på konferansen for å lære av andre med de samme utfordringene og møte bransjen som har en rolle i et dørmiljø, samt informere om hva Multconsult kan bistå med.

– I tiden som har vært og tiden som kommer vil vi bidra med prosjektering og rådgivning i tidlig fase på tvers av de fagene som er involverte og sørge for at det er en felles forståelse på at det alltid er et samarbeid for å finne gode løsninger i tillegg til at det skal ta hensyn til det estetiske, TEK, UU og byggets tenkte bruk.


Jørn Forwald, Technical Manager I Nasjonalmuseet svarer:

– Vi er spesielt opptatt av estetikk, sikkerhet og funksjonalitet.

– Vi tror at erfaringsutveksling er nyttig og kan bidra til gode valg for andre.

Vi har laget en egen portal på Intranettet hvor feil og mangler meldes inn fortløpende til kvalifiserte servicemedarbeidere som utbedrer feil og mangler.


Øivind Ensrud, forbedringsansvarlig/ ITB i HENT avrunder svarene med følgende:

HENT AS har til enhver tid rundt 100 prosjekter i prosjektering eller byggefase fordelt på bygg i alle kategorier.

Dørmiljø er en av de mest komplekse prosessene gjennom prosjektering og bygging. I aktiv bruk etter oppføring er døren den første «tekniske utfordringen» brukerne møter når han/hun kommer til bygget, og må virke som forutsatt for at man skal få en god start på dagen.

– Vi har høyt fokus på kontinuerlig forbedring av arbeidsprosess og verktøy tilknyttet dørmiljø, og legger tidlig hovedfokus på funksjon på et nivå som er brukervennlig for partene med begrenset kunnskap om dørmiljø og fagterminologi.

– De aller fleste som deltar i et byggeprosjekt er på et eller annet tidspunkt involvert i dørmiljø, så med det som utgangspunkt kan vi vel si at HENT har et daglig forhold til dette.

HENT ønsker å høste erfaringer fra andre deltakere, og ikke minst dele hvordan vi gjennom vårt arbeid har fått en mer effektiv prosess med god oversikt og dokumentasjon av dørmiljø i alle prosjektets faser.

– Vi ønsker å bidra med effektive arbeidsprosesser, gode digitale verktøy for samhandling og jobbe for en fremtidig felles bransjestandard for gjennomføring som vil redusere besværet.

ITBaktuelt.no anbefaler alle med interesse for velfungerende dørmiljø å delta på neste ukes 2 konferanser – i Bergen 22. mars eller i Oslo 24.mars.

Om konferansen kan du lese HER

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her