På bildet ser vi fire engasjerte rådgivere som var enige om at konferansen Dørmiljø til besvær, er en viktig og nyttig møteplass. Fra venstre Michale Mutalib, Norconsult, Helene Bless, Cathrine Øvrebø Lund, og Lise Fjellheim, alle fra Cowi.

Arena Dørmiljø er etablert!

God stemning og stort engasjement under konferansen Dørmiljø til besvær i Bergen i går. Innleggene og diskusjonene var mange om hvordan dørmiljøene kan bli til mer nytte. I morgen er det konferanse i Oslo med samme program, og vi følger opp med flere artikler og omtaler neste uke.

0

Konferansen som ble arrangert hos DNB Næringseiendom i Solheimsviken i Bergen, hadde samlet over 70 deltagere totalt, representert med hele verdikjeden fra byggherrer, entreprenører, rådgivere, elektro, låsbeslag og leverandører innenfor sikkerhet og adgangskontroll.

– Vi som rådgivere representerer ofte byggherren. Derfor er en slik konferanse som inkluderer flere aktører innenfor dørmiljøet av stor verdi for oss på rådgiversiden. Våre erfaringer er, som det også kom frem under konferansen, at dørmiljøet i byggene ofte er komplekst og vanskelig å håndtere, sier Helene Bless, Cathrine Øvrebø Lund, og Lise Fjellheim, alle fra rådgiverselskapet Cowi i Bergen.

– Når man får med alle partene i byggeprosessen rundt dørmiljøet som her, er det lettere å skape en forståelse for utfordringene dette fører med seg. Det er mange grensesnitt å forholde seg til. Det at leverandørene også kan dele sin nyeste teknologi og kunnskap, er viktige for at vi skal klare å levere de beste løsningene. Så er det viktig å sile ut behov og løsninger, og hva som er nødvendig for å få optimal funksjon i det ulike byggene. Vi føler vi fikk en fin gjennomgang av nettopp dette, under denne konferansen.

– Vi trenger en arena som denne konferansen, for å dele kunnskap og kompetanse rundt dørmiljøene i bygg. Alle er tjent med at prosjektene skal gå mer sømløst og smidig, og at det er en bedre felles forståelse fra byggherre, entreprenør, rådgivere, og alle under entreprenører, om at det trengs mer dialog for og lykkes enda bedre i fremtiden, sier de tre COWI rådgiverne Hele Bless, Cathrine Øvrebø Lund, og Lise Fjellheim.