På jakt etter elektroinstallatører med kompetanse på protokoller og erfaring med å sette opp SD-anlegg,.

Evolo Technologies vil utvide bruken av toppsystemet

På utkikk etter elektroinstallatører med automasjonskompetanse

0

Toppsystem med en annerledes forretningsmodell; nemlig kun programvare. Konfigurering og oppsett skal elektroinstallatøren ta seg av – på sin måte.

Evolo Technologies ble stiftet i 2017 av tre unge gründere fra Alta. Vi leverer et egenutviklet toppsystem, som skal gjøre det enkelt for installatøren å visualisere og drifte SD-anlegg.

Gründere i Alta: Heljar Suhr Mjøen (t.h.) og Aleksander Bless.

Heljar Suhr Mjøen har bred erfaring fra salg og økonomiutdanning, Aleksander Bless har kodet siden ungdomsårene og Even Sønvisen Gunnes er automatiker.

– Ja, vi har helt forskjellige bakgrunner. Den ideelle helhet, bemerker en smilende Heljar. Aleksander skyter inn at firmaets ambisjon er i første omgang er å bli en landsdekkende aktør i Norge, og være en foretrukket partner for elektroinstallatører basert på kvalitet, service og samarbeid.

Evolo har fokus på energi og miljø. Dette blir viktigere i årene fremover, fremholder begge to. Effektive løsninger for å optimalisere drift og minimere energiforbruk er avgjørende for de som eier og drifter bygg i fremtiden. Og for å nå samfunnets felles miljømål i samfunnet.

– Det snakkes mye om smarte bygg. Men det handler kort sagt om kontroll og kostnadseffektivitet, og ikke minst om trivsel for de som jobber i byggene, sier Heljar.

Målet for gründerne var å skape et moderne og brukervennlig toppsystem, og med leveransene som er gjort til nå føler de seg trygge på at de har lykkes med dette.

Stor bredde blant fornøyde kunder

– Vi har i dag en rekke fornøyde kunder. Det være seg skoler, barnehager, hoteller, bank, institusjoner, kirker, industri- og næringsbygg, sier Aleksander.

Systemet er tilgjengelig fra hvor som helst, når som helst, fordi det er skybasert. Oppdateringer skjer automatisk. Dessuten er det åpent i forhold til valg av automasjonsutstyr, og støtter protokollene Modbus-TCP, KNX-IP, BACnet og MQTT.

Hittil har fire elektroinstallatører blitt partner med Evolo Technologies. Disse er x5 Elektro AS i Alta, HG Elektro AS i Hareid, ElektroXperten AS i Kristiansand og Kolvik & Krogsveen AS på Lillehammer.

Mål å ha landsdekkende nettverk av Evolo-spesialister

Nå er ambisjonene å utvide antall samarbeidspartnere til et landsdekkende nettverk av Evolo-spesialister.

– Hvilke krav stiller dere til elektroinstallatører som ønsker å bli partner?

– Kompetanse på minst én av de støtte protokollene er et krav. Erfaring med å sette opp SD-anlegg, samt et ønske om å ta mer av verdikjeden i slike oppdrag. Det er også viktig at de har litt ambisjoner om å satse innen dette forretningsområdet.

– Med vårt innovative toppsystem kan installatøren visualisere og drifte SD-anlegg på egen hånd. Derfor ser vi etter partnere som ønsker å ta mer av automasjonsoppdraget og bygge sterke relasjoner til sine kunder.

– Dette øker lønnsomheten og styrker konkurransekraften til installatøren.

Installatørenes selvstendige oppgaver og muligheter

Landsdekkende nettverk av elektroinstallatører som kan styrke egen konkurransekraft og jobbe selvstendig er mål for Evolo.

Installatøren gjør alt fra elektrisk installasjon til visualisering av løsningen i toppsystemet, og driver support mot kunden i ettertid. Evolo har support mot installatør, drift/vedlikehold av toppsystemet og løpende produktutvikling.

– Hvilken type anlegg kan settes opp med Evolo?

– Anleggene som settes opp er forskjellige. Det er alt fra mindre KNX-anlegg til større og mer kompliserte anlegg som går på BACnet eller Modbus. Her har partner stor frihet til å velge løsning selv. Så lenge driftselementet kan snakke med en av de støttede protokollene, så kan det tas opp i Evolo.

Installatører har ofte automatikere eller ingeniører med kompetanse til å ta hele jobben selv. Men de har ikke verktøyet til dette. Med vårt system får de nettopp det. I stedet for å sette ut nesten hele automasjonsoppdraget til noen andre, så kan installatøren heller bruke Evolo.

– Vi ser på oss selv mer som en partner enn leverandør.

En annen innfallsvinkel enn de store

– Når vi tenker på toppsystem, tenker vi fort på de store selskapene som har totalpakker?

– Vi har annen innfallsvinkel. De store satser på store prosjekter og tar hele pakka. Vi satser på små og mellomstore anlegg med installatøren i førersetet. Mange bygg har allerede eksempelvis et KNX-anlegg, men ikke et toppsystem. Da er det ofte veldig enkelt å ta i bruk Evolo og få mye verdi til en lav investering.

– Sammenlignet med de store, så jobber vi kun med programvaren. Vi utfører ikke installasjonsarbeid og visualisering/konfigurering av løsningen – denne jobben står våre dyktige partnere for. Vi leverer heller ikke eget automasjonsutstyr.

Vi har siden oppstarten jobbet tett med X5 Elektro her i Alta, og vi har utviklet systemet sammen med dem. Vi er veldig opptatt av å ha en brukerstyrt utvikling, og nettopp derfor bruker vi mye tid på å lytte til tilbakemeldinger og forslag fra de som bruker systemet.

– Forretningsmodellen vi har gir konkurransefortrinn for installatørene, kundene og oss. Installatørene får større frihet, kundene får et moderne system bygget på åpne standarder, og vi kan fokusere på å lage best mulig programvare.

Dette er Evolo Toppsystem

Et verktøy for installatøren: Med vårt innovative toppsystem kan installatøren visualisere og drifte SD-anlegg på egen hånd.

Alarmer: Et pålitelig alarmsystem. Sett egne terskelverdier og bli varslet via app eller e-post når en alarm aktiveres.

Energioppfølging: Et effektivt energioppfølgingsystem, med analyse og rapportering av energidata.

Reduserte kostnader: Få oversikt og kontroll på energiforbruket. Rasjonaliser prosesser og forstå årsaken til overforbruk og/eller feil i bygg og anlegg.

Rapportering: Opprett rapporter med viktige data for ledelsen og andre som trenger informasjon om energiforbruk fra virksomheten.

Kalender: Tilpass bruken av ulike driftselmenter etter ønsket mønster. Sett opp kalendere for spesifikke funksjoner, anlegg eller rom. For eksempel nattsenking av belysning og temperatur i et bygg.

Adaptiv oppvarming: Systemet lærer seg oppvarmingstid i forhold til utetemperatur og isolasjon.

Grafisk fremstilling: Visualiser datakilder på ulike måter ved hjelp av grafer og andre typer diagrammer.

Brukere og roller: Inviter brukere og deleger roller. Definer hvilke tilganger den enkelte skal ha til funksjonalitet og områder i systemet. Gir begrenset tilgang til spesifikke områder og/eller funksjonalitet.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her