Egil Berg i NCC og Lars Chr. Fredenlund i Cobuilder

NCC tar steget mot fulldigitaliserte prosjekter

Bibliotek for digitalt språk

0

NCC tar et stort steg i digitaliseringsarbeidet og legger nå grunnlaget for å innføre et standardisert digitalt språk i alle konsernets prosjekter. Ved å bruke standardiserte data fremmer NCC sin posisjon ytterligere for å gjøre byggebransjen digital.

NCC har inngått en rammeavtale med det norske selskapet Cobuilder, som blant annet leverer løsninger for utvikling av standardiserte datamaler (PDT). Gjennom samarbeidet muliggjør NCC innføring av et standardisert digitalt språk i alle prosjekter. Dette bygger også på det arbeidet som gjøres i PDT Norge.

– Byggenæringen henger etter når det gjelder digitalisering og den er fortsatt i stor grad preget av siloer mellom fag, aktører, IT-systemer og landegrenser. Det gjør digitalt samarbeid på tvers vanskeligere og vi ønsker nå å gjøre noe med det, sier Egil Berg, Lead Technical Specialist i Group VDC, NCC.

Bibliotek for digitalt språk
Datamalene kan enkelt beskrives som et bibliotek med et standardisert digitalt språk som gir informasjon om for eksempel materialene som brukes i prosjektene.

– NCC er på vei til å bli et datainformert selskap og ved å øke informasjonsutvekslingen og bidra til et effektivt samspill med alle partnere i prosjektene, minsker risikoen for feil og gjør det mulig å jobbe effektivt med komplekse prosjektkrav, fortsetter Egil Berg.

– De fleste aktører i bransjen, både eiere og entreprenører, kan nok kjenne seg igjen i at det er vanskelig å få detaljert informasjon om produktene som brukes under bygging. Med standardiserte datamaler er dette lett tilgjengelig, sier Lars Chr. Fredenlund, administrerende direktør i Cobuilder.

Svenske prosjekter først med datamalene
For store byggeprosjekter gir det standardiserte språket enda større muligheter, spesielt når det gjelder hvordan data kan brukes til samarbeid og i de ulike prosessene innen design, produktvalg, bærekraft og ledelse. De første prosjektene som implementerer datamaler er NCCs byggevirksomhet i Sverige.

– Vi jobber nå med å innføre det i alle land hvor vi har virksomhet. Det vil forenkle våre prosesser for å lage, administrere og dele data mellom prosjekter, aktører og land, sier Egil Berg.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Egil Berg, + 47 99 56 15 83, egil.berg@ncc.no
Lars Chr. Fredenlund, + 47 95 72 49 90, fredenlund@cobuilder.no

Kilde: NCC