– Her har solenergi klare fortrinn

Norge trenger fornybar energi:

0

– Solenergi må få en viktigere plass i energikommisjonens arbeid fremover. Vi kan installere solceller raskt til lave priser for næringsbygg, privatboliger og borettslag uten lange og tunge beslutningsprosesser. Norge trenger fornybar energi og her har solenergi et klart fortrinn, sier adm. direktør Thor Christian Tuv i solenergi FUSen AS.

Energikommisjonen skal utarbeide en strategi for å sikre fornybar kraft tiårene fremover. Her er ikke solkraft nevnt med et pennestrøk.

– Innen 2030 vil solenergibransjen være i stand til å levere 7-10TWh solkraft. Vi ser at markedet for solceller på fasader og tak i næringsbygg og private boliger vokser kraftig, sier Tuv.

– Vi kan starte utbyggingen uten naturkonflikter og tunge høringsrunder i komiteer og utvalg. Investering i solceller er lønnsomt. På norske tak alene snakker vi om et energiuttak på mellom 30-50TWh. Slik sett er 7-10Twh innen 2030 realistisk, mener Tuv.

Reelt alternativ

LOs spesialrådgiver Are Tomasgard i Industri Energi.

LOs spesialrådgiver Are Tomasgard i Industri Energi, som er med i den regjeringsoppnevnte energikommisjonen, sier:

– Fornybar energi er nevnt flere ganger i mandatet til energikommisjonen der vi vil vi se nærmere på solkraft. Norge har med sin historikk i solindustrien og store solcellefabrikker i Glomfjord, Årdal, Kristiansand og Grenland, vært viktig for utvikling av solkraft på verdensmarkedet. Prisen på solceller har falt kraftig slik at solkraft kan bli et supplement til norsk kraftproduksjon. Vi vil se på alle støtteordninger slik at solenergi blir et reelt alternativ for norske strømkunder.

Regelverket henger etter
Tuv mener regelverket henger etter og favoriserer kun eksisterende energisystemer.

– Vi kan endre dette med strømdeling på gårds- og bruksnummer slik at huseier kan dele strøm med naboen fra nettet. Dagens praksis er at naboen betaler nettleie og strømavgift for solenergien som leveres inn i nettet og til naboen. Når strømmen hentes tilbake betales avgifter og nettleie en gang til. Alle ser at det er meningsløst å gi solenergi dobbel avgift og dobbel nettleie. I stedet må man slippe solenergien løs, stimulere til rask utbygging og få opp farta maksimalt. Mer ren og billig energi nå, er målet som alle er enige om, påpeker Tuv.

Skrikende behov etter fornybar energi
– Norske husstander er klare til å installere solceller på fasade og tak. De har midler til slik utbygging men regelverket setter en stopper for det. Skyhøye strømpriser i vinter har aktualisert behovet for fornybar energi. Da kan ikke regelverket torpedere solkraftsatsingen. Norsk næringsliv og husstander vil bidra til at Norge når sine fornybare energiambisjoner. Vi mener solkraft det beste alternativet til å redusere galopperende strømpriser. Ser vi på havkraftutbyggingen vil det ta mange år før vi kan dra fordeler av denne kraftteknologien, mens solenergi allerede er tilgjengelig i markedet. Her må Olje- og energidepartementet (OED) komme nye regler som i sterkere grad favoriserer solenergiutbygging, sier Tuv.Og avslutter med å si:

– Vi kan bygge solenergi raskt, konfliktfritt og uten avgifter på tak og fasader.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her