Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen i solkraftparken ROAF, på Kjeller.

– Kunnskapen om solenergi er vesentlig lavere i Norge enn nabolandene

- Dette er konfliktfri fornybar kraft

0

Administrerende direktør Trine Kopstad Berentsen Solenergiklyngen mener myndighetene har ikke fått meg seg at solenergi er den raskest voksende, og mest konfliktfrie fornybar kraften Norge har. – Kunnskapen om solenergi er vesentlig lavere i Norge sammenliknet med Danmark og Sverige som har kommet vesentlig lengre i utbyggingen av solenergi, sier Berentsen.

Hun forventer at Energikommisjonen vil se på solenergi som en viktig del av fornybarsatsingen.

– Innen 2026 vil vår bransje oppnå en vekst på 100 prosent og levere 7-10TWh strøm innen 2030.

Økt Enova støtte

–Vi er glade for Enova støtten har økt til 47 500 kroner for solcelleutbygging i eneboliger og borettslag. Støtten er viktig for at flere velger solceller på tak og fasader. Får vi i tillegg tilskudd til batterier og solvarme vil teknologimiksen bli et viktig for ytterligere å redusere strømprisene, sier Kopstad Berentsen.

Viktig del av energimiksen

Administrerende direktør Ove Guttormsen Nelfo mener sol vil bli en viktig del av energimiksen fremover.

– NVEs anslag om å ta ut 7TWh solkraft i 2040 er altfor konservativt. Vi deler solleverandørenes prognoser om at det er mulig å ta ut 7-10TWh innen 2030. Vi hilser også Enova-støtten velkommen, men vi mener den burde vært langt høyere for å få flere til å velge solenergi.

Kombinasjon sol, batterier og smarte bygg

– Vi må kombinere sol med batterier i nettverk. I tillegg må vi oppgradere dagens næringseiendommer til smarte bygg som har et sparepotensial på 13TWh. 10TWh produsert fra sol og 13TWh fra smarte bygg, gir Norge 23TWh tilgjengelig energi. Det trenger Norge med strømpriser som skyter i været fra dag til dag. Nelfo forventer at solkraft vil vokse kraftig fremover der kombinasjonen av sol, batterier og smarte bygg er viktig for å redusere strømutgiftene, sier Ove Guttormsen.

Bedre kraftbalanse

Adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener solcelleanlegg på tak og fasader kan bli en viktig del av fornybarsatsingen og bidra til å redusere strømforbruket i eneboliger og borettslag.

– Det vil gi en bedre kraftbalanse og redusere prisen på elektrisk kraft til forbrukere. Økt satsing på solkraft, havvind og modernisering av vannkraft, vil bidra til mer forutsigbare strømpriser.

For små og mellomstore bedrifter er solceller på tak og fasader en lønnsom investering, som er tilbakebetalt i løpet av kort tid. Flere store selskaper tilbyr nå leasing av solcelleanlegg. Det kan bli en gunstig ordning for både næringsliv og husholdninger.

Strategisk ressurs

– Energi er en strategisk ressurs som ikke kan overlates til rene markedsmekanismer. Dette er noe energikommisjonen vil se nærmere på men vi må sørge for at det er overskudd av energi der tilbudet er større enn etterspørselen. Som vannkraftnasjon må Norge regulere forbruket av vannressursene bedre. Vi kan ikke kun eksporterte energi for da vil vannmagasinene raskt gå tomme og vi mister vår reservekraft. Regulering av våre vannmagasin vil bli et viktig tema fremover, Lier-Hansen.

Forutsigbare strømpriser

Kraftkrevende industri er avhengig av forutsigbare strømpriser.

– Verken våre medlemmer, mindre næringsvirksomheter eller husholdninger kan leve med strømpriser som seksdobles i løpet av natta. Vi er derfor avhengig av forutsigbare og stabile strømpriser. Her kan sol bli et viktig bidrag til å redusere strømprisene, mener Lier-Hansen.

Les også: – Her har solenergi klare fortrinn

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her