Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), fremtidslaboratoriet i Ålesund. Foto: NMK

Samarbeidsmodeller må ha målsetning å være bærekraftig

ITB Brukerforum i Ålesund på Norsk Maritimt Kompetansesenter

0

Det må skapes nye samarbeids- og forretningsmodeller, og disse må ha som målsetning at de skal være bærekraftige. Veikart for smart omstilling leves ut hver eneste dag Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), fremtidslaboratoriet i Ålesund på, sa Anne- Lise Sagen Major, ansvarlig for innovasjon i Ålesund kommune, under ITB Brukerforum i Ålesund nylig.

Fremtidslaben NMK kan bidra til organisatorisk innovasjon for en bærekraftig samfunnsutvikling. Sagen Major påpekte at dette trenger nye former for samarbeid. Dette gjelder både forskning og innovasjon om man skal klare omstillingen som tvinger seg frem på grunn av klimasituasjonen som blir stadig mer alvorlig.

– Norsk Maritimt Kompetansesenter har mange medlemmer på tvers av bransjer. Nå jobbes det iherdig med å få alle disse til å samarbeide på nye måter, understreket hun.

– Det må skapes nye samarbeids- og forretningsmodeller. Disse må ha som målsetning at de skal være bærekraftige. Veikart for en smart omstilling leves ut hver eneste dag på NMK, sa hun.

I dette fremtidslaboratoriet kan de simulere sin egen- og andre byers vei gjennom det grønne skiftet, på mot lavutslippssamfunnet 2030.

Potensialet i bruk av digital tvilling

ITB Brukerforum i Ålesund startet med omvisning og demonstrasjon på fremtidslaboratoriet. Her viste Céline Crévisier, chief operating officer i Augment City potensialet i bruk av digital tvilling i bærekraftig byplanlegging.

Er slikt verktøy er det i mange tilfeller behov for, fordi det ikke er så enkelt for hver og en å forstå hvilke utfordringer og muligheter som ligger i en bærekraftig fremtid.

For mange virker fremtiden skremmende, og kan derfor grunnen til mange motkrefter. Et slikt laboratorie kan nettopp fjerne slike barrierer, også kan det simuleres frem til tiltak før de faktisk utføres i bybildet, var noe av budskapet til Crévisier.

I EU-prosjektet Collectief jobbes det med hvordan de kan bidra til å begrense klimaendringene, og samtidig omstille samfunnet ved å utvikle smarte løsninger som både er kostnadseffektive og rimelige.

Dette var et tema som Per Martin Leinan i Ålesund kommunale eigedom snakket om. Han er deltaker i EU-prosjektet, og kunne gjennom møtet gi oss noen høydepunkter så langt i dette forskningsprosjektet.  Collectief har også sin base på fremtidslaben. Ineffektive bygninger og energisystemer kan være rot til bekymring i befolkningen, noe som er et økende problem i Europa, hvor 75 % av bygningsmassen ikke er energieffektiv.

Også i Norge er denne trenden synlig. Kanskje blir det en større aksept med tiltak nå som energiprisene er rekordhøye også her, ble det påpekt.

Havbruk og byggebransjen, to av samme?

Kan BAE lære av havbruksnæringen når det kommer til digitalisering? Dette var et av spørsmålene som Elling Aarseth fra Optimar var invitert til å snakke om. Optimar er et selskap i betydelig vekst, og selv om fiskens vei til matbordet ikke er direkte sammenlignbar med hvordan byggebransjen bruker sensorteknologi for å ta mer datadrevne valg i bygg, finnes det mange fellestrekk og læringsmuligheter.

NMK er et sted for slik læring og samarbeid, ble det understreket underÅlesund ITB Brukerforum i Ålesund. Derfor trengs det flere klynger som samler og fasiliterer tverrsektorielt samarbeid.

Både Construction City og Site 4016 som ble besøkt i fjor høst har noe å lære fra NMK, og omvendt. Det meste kan digitalisere, men først må nytteverdien og hva digitaliseringen skal brukes til. Ikke teknologi for teknologiens skyld, men som verktøy for bærekraften.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her