Det rehabiliterte kjøpesentret på Holmlia i Oslo, utført av OBOS Eiendom og Betongmast.

OBOS Eiendom og Betonmast satset på 0 feil. Lyktes de?

ITB Brukerforum om ombygging av kjøpesenter i Oslo

0

Fra oppstart i 2012 til ferdigstillelse i 2021 gikk OBOS Eiendom gjennom en grundig ombygging av sitt kjøpesenter på Holmlia i Oslo. Målet for de tekniske anleggene var 0 feil ved idriftsettelse i samarbeid med hovedentreprenøren Betongmast og Evotek som tok seg av de miljømessige sider ved ombyggingsprosjektet.

Dette var tema under ITB Brukerforum i nettopp det nye kjøpesentret på Holmlia, tirsdag denne uka.

Geir Arne Fredriksen, prosjektleder i OBOS Eiendom gikk gjennom bakgrunnen for prosjektet, organiseringen og målene. – Hva skulle vi oppnå med spesielt fokus på 0 feil ved overtagelse, innledet han kveldens møte.

Senteret åpnet første gang i 1982 og det var et stort behov for modernisering og revitalisering 39 år senere, med åpning 12. desember 2021.

Organisering av prosjektet var at byggherren, OBOS Eiendom utlyste en GMP-konkurranse (Good Manufacturing Practices), at prosjektet skulle gjennomføres som totalentreprise med samspillskontrakt.

– Konsulenter, underentreprenører, totalentreprenør, byggherre, driftsavdeling og senterledelse deltok tett med hverandre igjennom hele prosjektet, for at alle kunne formidle av egne erfaringer og behov, fortalte Fredriksen.

Mål med 0 feil

Målene for prosjektet var 0 skader med fravær og 0-feil ved overtakelse, samt BREEAM-NOR Very Good for kjøpesentret og BREEAM-NOR Excellent for kontorbygget.

– Resultatene var 0 skader med fravær på til sammen rundt 330.000 timer, og 36 feil ved overtakelse, nærmere presisert ett avvik per 700 m2, sa Geir Arne Fredriksen.

– På flere oppsatte mål klarte vi å levere bedre på enn satt verdi. Noen mål klarte vi ikke 100 prosent, men jammen var vi nære, bemerket han i sitt innlegg.

For å oppnå 0-feil ved overtagelse var kontroll på utførelse, og ferdig i forkant av overlevering, av betydning. Likeledes å unngå innspurtssykdommer som; avvik, «sånn ble det bare», stress, skader på bygg og mennesker. Videre å unngå at personell forlater prosjektet innen de er helt ferdig.

– Dette ble en bedret økonomi for alle, og det var ikke behov for å komme tilbake for å utbedre, eller oppfølging av utbedringer. Vi fikk en optimal systemfunksjon fra dag én,

– En velfungerende prøvedriftsperiode fra dag én og personell som kunne roe seg ned før overgangen til nye prosjekter, sa Geir Arne Fredriksen.

Stort prosjekt med mange utfordringer

Gisle Helgesen, prosjekteringsleder hos Betonmast fortalte at de var tidlig ute med å finne underentreprenører og være en tilrettelegger for disse. Tydelige fremdriftsplaner for de enkelte fagene som skulle inn og å ha kontroll på endringer i prosjektet.

– Samspill og tett dialog med OBOS Eiendom og bruke den samlede kompetansen i prosjektet ga gode resultater, sa han.

Betonmast stod ovenfor en del tekniske utfordringer, innrømmet Helgesen. I tillegg til mye komplisert i forbindelse med selve bygget, var det også store utfordringer med det tekniske anlegget.

Vi hadde for lite areal til tekniske rom i forprosjekt. Og planløsningen til leietakerne endret seg flere ganger i kontordelen. Fasadeintegrerte solceller var mer komplisert enn forventet.

Høyder og føringsveier i kontoret, få sjakter og lange føringsveier i kjøpesenteret og varmegjenvinning med energi fra leietaker skapte hodebry, fortale Helgesen.

Vi lykkes bra med fremdriftskontrollen på bygget, ikke så bra med fremdriften
på tekniske systemer på tekniske systemer, fordi vi klarte ikke 0 feil, innrømmet han.

Evotek forklarte at målet gjennom prosjektet skulle man finne en måte å bruke værprognoser til å styre varme og kjølepådrag i bygget. De prøver seg på regler i stedet for «skya» og «nevrale nettverk» og således leser værdata fram i tid, for eksempel 12 timer.

Gjengivelse av presentasjon som Evotek snakket om når det gjelder prognosestyring.

ITB Brukerforum

ITB Brukerforum arrangeres flere steder rundt i Norge gjennom året. Arrangørene er Grønn Byggallianse, eiendomsbransjens største nettverk for miljøkunnskap og et kompetanse- og informasjonssenter som forvalter BREEAM NOR, og Integra som er bransjeforeningen for automatisering og digitalisering og bransje- og arbeidsgiverforening tilknyttet Nelfo og NHO.

ITB (Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner) er en felles sak for organisasjonene og «Riktig med en gang» er målet. Roar Smelhus og Kjell Petter Småge er pådrivere og har den praktiske gjennomføringen av møtene i ITB Brukerforum.

Møtene blir gjennomført både ved oppmøte, inkludert en visningsrunde, og digitalt via Teams med muligheter for deltakere fra både inn- og utlandet.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her