Fagskolen Vestfold og Telemark starter nå opp med nettbasert kurs i termografering og brannrisiko. Foto: 123ref.com

Termografering og brannrisiko, fagskole med nettbasert kurs

Avdekker tilstanden til det elektriske anlegget

0

Nettbasert kurs i termografering og brannrisiko starter 31. mai. Elkontroll og termografi avdekker tilstanden til det elektriske anlegget. Eieren får beslutningsgrunnlag for å vurdere vedlikehold og eventuelle utbedringer. Målgruppen er Teknisk personell i elektrobransjen, og kurset arrangeres av Fagskolen Vestfold og Telemark og gir 2,5 studiepoeng. Staten betaler deltakeravgiften i sin helhet.

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Forutsetning er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass. Gjennom bruk utsettes utstyret for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. I hvilken grad disse faktorene vil påvirke anlegget varierer. Det påvirker behovet for vedlikehold, utskiftninger og oppgraderinger.

Elkontroll og termografi vil avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og gi eier et beslutningsgrunnlag for å vurdere vedlikehold og utbedringer.

Markedet for elkontroll anslås til ca. 2 milliarder årlig. Forutsetning for utvikling av dette markedet er at eierne av elektriske anlegg blir bevisst sitt ansvar og at de utførende som gjennomfører Elkontroll er kvalifisert og innehar kompetanse til å avdekke dette.

Undervisning via Zoom eller Teams

Undervisningen er nettbasert med bruk av Zoom eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas, med én undervisningsdag per uke, og mulighet til veiledning de andre virkedagene.

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Utdanningen går over totalt 30 timer timer i arbeidstiden og den enkelte må avklare dette med sin arbeidsgiver og forbund. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

Programmene finansieres av Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK dir.). Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge», og er derfor gratis for deltagerne.

Du må ha disse forkunnskapene

Opptakskrav og forkunnskaper er relevant fagbrev som elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler, transformatormontør, togelektriker eller energioperatør.

Kurset bygger på NEK 405-standardene. Disse inneholder krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren, og gjennom kurset er læringsutbyttet nettopp kunnskap om NEK 405-1 Elektrotermografi, hvilke krav som stilles til personell og sertifiseringsordningen. Gjennomført kurs gir 2,5 studiepoeng.

Det er Fagskolen Vestfold og Telemark som arrangerer kurset. Oppstarten kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter, og med tilstrekkelig antall deltakere.

Her kan du melde deg på

Fagskolen Vestfold og Telemark

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr korte delutdanninger i samarbeid med Nelfo, EL og IT og Energi Norge.

Målgruppene er fagarbeidere og mellomledere i elektrobransjen. Denne delutdanningen er en del av en akkreditert høyere fagskoleutdanning.

Delutdanningen er nettbasert med ukentlige forelesninger på ettermiddag.

Etter endt opplæring skal studenten utarbeide et læringsnotat der du skal vurdere ditt eget læringsutbytte og muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb.

Vurderingen er Bestått/ Ikke bestått. Ved Bestått vil du få tildelt et deltakerbevis som viser innholdet i del-emnet.

Fagskolen Vestfold og Telemark: Grønne smarte bygg – ny utdanning innen elektro

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her