Økt energieffektivitet og brukerkomfort på veien mot nullutslippsbygg

Schneider Electric lanserer nye EcoStruxure Building Operation 2022:

0

De nye Operation 2022-løsningene, som tar i bruk fornybare energikilder og gjør det enklere å koble systemer og data – både i og utenfor bygg. Med disse løsningene er det mulig å spare opptil 40 prosent i energiforbruk, samtidig som man forbedrer komforten og produktiviteten til brukerne av bygget.

I tillegg bidrar den store mengden data som fanges opp av en SpaceLogicTM Insight-Sensor til å forbedre energieffektiviteten og muliggjøre miljø- og trivselssertifiseringer, skriver Schneider Electric i en pressemelding

Selskapet ble i 2021 kåret til verdens mest bærekraftige selskap på Coprorate Knights sin Global 100 Index. I mai 2022 lanseres to nye løsninger for å øke bærekraft og energieffektivitet i bygg, samtidig som komfort og produktivitet forbedres for de som bruker bygget.

Schneider Electrics EcoStruxure Building Operation 2022 er et unikt, åpent, integrert og smart byggadministrasjons-system og SpaceLogic™ Insight-Sensor er en seks-i-ett romsensor. Sensoren kan blant annet telle anonymiserte personer i sanntid. Løsningene som nå introduseres gjør det mye enklere å styre bygget eller ta avgjørelser basert på informasjon. Casestudier viser at det nå er mulig å redusere energiforbruk i bygg med opptil 40 prosent. Så høye energibesparelser er mulig for en typisk EcoStruxure Bulding Operation-kunde. Dette er funnet ut gjennom en analyse av 27 nylige casestudier. I bransjen ellers er det ifølge American Council for Energy Efficiency Economy et gjennomsnitt 10-25 prosent av energibesparelser

Nariman Fakhraee, VP for Digital Energy i Schneider Electric Norge.

– Vi i Schneider Electric er stolte over å være en del av utviklingen av byggteknologi, på et avgjørende tidspunkt for bransjen. Ved å tilby disse nye løsningene hjelper vi byggeiere, forvaltere og våre EcoXpert-partnere med å takle økt krav fra markedet innen driftseffektivitet, sikkerhet, bærekraft og brukertilfredshet, sier Nariman Fakhraee, VP for Digital Energy i Schneider Electric Norge.

– Våre åpne, datasentriske og fleksible løsninger tar i bruk innsikt som et resultat av digitalisering og innsamling av store mengder data fra byggets tekniske systemer. Dette er avgjørende for å møte krav til dagens bygg og for å kunne understøtte den nye hverdagen med mer veksling mellom hjemmekontor og vanlig kontortid. Prioriteringer går blant annet på det å skape trygge, sunne og fleksible bygg samt det å beskytte miljøet mot klimaendringer.

EcoStruxure Building Operation 2022 tar åpen systemintegrasjon til nye høyder

EcoStruxure Building Operation er en del av EcoStruxure Building-økosystemet til Schneider Electric. Denne nestegenerasjons bygg-administrasjonsløsningen er åpen og skalerbar.

Dermed får bygg- og anleggsledere et enkelt kontrollsenter der de kan overvåke, administrere og optimalisere systemer. Man unngår å jobbe silobasert og får en toveis integrering- og utveksling av tredjepartssystemer eller enheter. En stor fordel ved dette er at man ikke låser kundenes data til proprietære språk eller koder.

For å oppnå målet om nullutslipp må bygg bli mer digitale og eldrevne. Building Operation 2022 gir enkel integrasjon, synlighet samt handlingsrettede data fra mikronett, elbil-ladestasjoner og fornybare energikilder. Alt dette kommer i tillegg til det som allerede er integrert, som HVAC, strøm, belysning, sikkerhet og brannsystemer. EcoStruxure Building Operation skaper med andre ord bærekraftige, energi- og driftseffektive bygg det er godt å oppholde seg i.

EcoStruxure Building Operation 2022 inkluderer også: 

  • Skalerbare pakker med programvarelisenser. Disse gjør løsningene rimeligere for mindre prosjekter i mellommarkedet
  • Forbedrede rapporter og dashboard-brukergrensesnitt. Alarm Management gir lettforståelig innsikt og varsling av problemer før de kommer i veien for driften av bygget.
  • Tekniske data er nå enklere å forstå og behandle for driftspersonell
  • Tilgang til mer data fra de IoT-aktiverte og tilkoblede romenhetene.
  • Bransjeledende samsvars- og nettsikkerhetsfunksjoner, blant annet nye BACnet /SC (Secure Connect), Single Sign-On (SSO) med SAML 2.0, sikker oppstart for SpaceLogic Automation Server og TLS 1.3-kryptering.

Økt brukerkomfort med SpaceLogic Insight-Sensor

Ny på markedet er også SpaceLogic Insight-Sensor, en avansert seks-i-ett, takmontert rom- og sonesensor for blant annet persontelling i sanntid. Sensoren registrerer i tillegg opphold, lys, lyd, temperatur og fuktighet.

SpaceLogic Insight-Sensor bruker anonym persontellingsteknologi. I motsetning til tradisjonell ventilasjonskontroll, som er avhengig av tidsplaner eller CO2-nivåer, reagerer denne sensoren på nøyaktige endringer i rombelegget i sanntid. Dermed får man optimal tilførsel av frisk luft i rommet. Sensorens direkte integrasjon med EcoStruxure Building Operation muliggjør rask responstid, uten ekstra design-, konfigurasjons- eller idriftsettelseskostnader.

SpaceLogic Insight-Sensor har dette:  

  • Rask installasjon og igangkjøring med innebygd integrasjon via SpaceLogic RP-C-kontrolleren. RP-C er en BACnet/IP basert romkontroller og hovedenheten i EcoStruxure Connected Room Solutions.
  • Insight-Sensor bidrar med data om bruken av området/arealet. På basis av dette kan man gjøre bedre beslutninger for å optimalisere arealet. (Connected Room Solution bidrar med å forenkle endringer i planløsning med Schneiders «Re-Zoning» funksjonalitet).
  • Fjernkontroll, veisøking og andre beboertjenester aktivert av Bluetooth iBeacon og tredjeparts-apper for beaconing.
  • Granulære data om energibruk og velværeanalyser (med fokus på temperatur, lys og lyd) for å oppnå LEED, WELL, BREEAM, Fitwel og andre byggsertifiseringer.