Avansert adgangskontroll og brannsikring på nye Oslo Storbylegevakt

Bravida Norge: - Flere innovative løsninger vil gjøre det betydelig enklere å drifte bygget.

0

Prosjekt Oslo Storbylegevakt (OSBL) skal erstatte dagens legevakt i Storgata 40 i Oslo og bygges på området til Aker Sykehus. Legevakten vil inneholde alt fra lege- og tannlegevakt til mattilbud og apotek, samt blant annet ortoped og operasjon. Hele bygget blir til sammen på BRA 26 722 m2, i tillegg til en parkeringskjeller på BRA 6 000 m2. Bravida leverer alt av elektroarbeid, inkludert brann- og adgangssikkerhet, med en kontraktsverdi er på 228 MNOK til det innovative prosjektet. Prosjektet gjennomføres som en samspillskontrakt mellom Bravida og Skanska.

– Vi jobber utelukkende med adgangskontroll, brannalarm, nødlys og ITV og bistår prosjektavdelingen som har hovedkontrakten med Skanska. Siden vi både prosjekterer, monterer og driftssetter anlegget er det viktige med bra styring og et ryddig grensesnitt mot de andre fagene. Skanska har vært profesjonelle og satt seg godt inn i ulike problemstillinger som kan oppstå underveis, sier Lasse Fjærestrand, prosjektsjef i Bravida Fire & Security Oslo.

Fra førprosjektering til drift
Avdelingen har både en prosjektenhet og en serviceenhet som drifter og vedlikeholder anlegget.

– Jeg jobber hovedsakelig med adgangskontroll, innbrudd og overvåkning. For oss handler det om å finne den beste løsningen for kunden basert på hvordan bygget skal brukes og hvem som skal bruke det. God kommunikasjon med brukerne av bygget er en forutsetning for å finne de beste løsningene.

– Vi må alltid tilpasse løsningene etter hva rommene og områdene skal brukes til. Vi har levert til flere sykehus tidligere og har god erfaring med slike løsninger. Vi har med oss mange kompetente og erfarne medarbeidere både i avdelingen og ute i prosjektet.

Fjærestrand forteller om en systematisk tilnærming til faglige grensesnitt.

– I et så komplekst prosjekt er det spesielt viktig være klar over grensesnittene. Her er det mange systemer som skal sende og motta signaler. Slike prosjekter krever tett oppfølging og en grensesnittoversikt uten uklarheter eller gråsoner. Det er lett av ting kan falle mellom to stoler i dørmiljøleveranser. Med en ryddig grensesnittmatrise vet alle hva som skal leveres.

Opplæring
For å sørge for effektiv drift av anleggene gis det opplæring på personell som skal bruke det.

– Legevakta har egne folk på teknisk avdeling som får opplæring på systemet, og hva de skal se etter av feilmeldinger. Det er viktig at teknisk personell får god nok opplæring, slik at ikke alt ansvaret hviler på en nøkkelperson. Vi er opptatt av at flere kjenner systemet og hvordan man retter opp drifts- og brukerfeil.

– Det er lett at det blir brukerfeil når det er personer som ikke kjenner bygget. Det kan være alt fra stoler foran dører, vi opplever mange utfordringer med brukerne. Vi kommer derfor til å være der som en service- og support-tjeneste hele tiden, sier han.

Innovative løsninger
Fjærestrand forteller flere innovative løsninger som skal gjøre det enklere å drifte bygget.

– Av flere innovative funksjoner er vi spesielt fornøyd med kortleseren. Den en enkel å bruke og komplimenterer andre styrefunksjoner på en god måte. Vi kan bruke kortleseren til å få opp relevant informasjon på en oversiktlig skjerm. Hele løsningen er strømlinjet system slik at man slipper ekstrautstyr for å betjene alarmer og styrefunksjoner. Driftspersonell kan gjøre alt fra kortleseren og vi er spesielt stolte og fornøyde med denne løsningen.

– Vi ligger godt an til å levere et bra og innovativt prosjekt. Jeg er overbevist om at dette vil resultere i et veldig godt bygg, avslutter Fjærestrand.

Prosjektet skal overleveres i mars 2023.