MILJØSATSING: – Kundene etterspør bygg med en tydelig miljøprofil, sier administrerende direktør Eirik Thrygg i Höegh Eiendom. Foto: Colin Eick

Miljøsatsing og rekordresultat for Höegh Eiendom

Banebrytende med nye og gamle byggeklosser

0

Godt hjulpet av flere prosjekter med høy miljøprofil, leverte Höegh Eiendom et solid resultat på 885 millioner kroner før skatt i 2021.

Med forbildeprosjektet Kristian Augusts gate 23 skapte Höegh Eiendom Norges første sirkulære bygg med vernestatus. Selskapet er også godt i gang med byggingen av massivtrebygget HasleTre, hvor Redd Barna flytter inn ved årsskiftet, og Verket Brygge i Moss – et byfornyelsesprosjekt med høye miljøambisjoner.

Nå styrker selskapet satsningen på bærekraft ytterligere, og planlegger nye, store miljøprosjekter de neste årene, deriblant på Drømtorp i Ski.

– Höegh Eiendom ønsker å være en pådriver for smarte og bærekraftige løsninger, og alle disse byggene har vært en del av vår bevisstgjøring og læring for å komme frem til mer bærekraftige løsninger, sier Eirik Thrygg, administrerende direktør i Höegh Eiendom.

– Lærdommen vi tar med oss fra disse eiendommene er allerede kommet til nytte i nye prosjekter. Vi tror at de som ikke innfrir på kundenes miljøkrav i fremtiden blir valgt bort, mens de som gjør en innsats for en mer bærekraftig bransje vil bli foretrukket som samarbeidspartnere. Responsen vi har fått gjennom utleiearbeidet bekrefter at kundene etterspør bygg med en tydelig miljøprofil, legger han til.

Banebrytende med nye og gamle byggeklosser

Med ombruksprosjektet i Kristian Augusts gate 23, har Höegh Eiendom i samarbeid med FutureBuilt vist at også verneverdige bygg kan være grønne, med ombrukte materialer så langt det har latt seg gjøre.

I massivtre-prosjektet HasleTre, i samarbeid med AF Eiendom, er det nye, miljøvennlige byggeklosser som tas i bruk.

Bygget har en bærekraftig trekonstruksjon som både fanger opp overskuddskarbon i atmosfæren og sikrer et godt inneklima for alle som skal oppholde seg der. Når bygget står ferdig i løpet av året, er bygningsmaterialenes neste livsfase allerede planlagt – det spektakulære trebygget er nemlig demonterbart, slik at materialene kan gjenbrukes i andre prosjekter i fremtiden.

Tidligere i år ble det kjent at Redd Barna flytter inn i hele bygget, med unntak av et mindre næringslokale på bakkeplan. Leieavtalen er på 15 år.

­– En 15 års leieavtale er jo bærekraftig i seg selv – langsiktighet stiller krav til materialvalg, også ved utarbeiding av interiøret. Vi har brukt mye tid på å konseptualisere bygget, så det at vi treffer en så flott leietaker med én gang er et bevis på at vi har gjort det riktig, sier Thrygg.

Les mer om miljøsatsingen i Höegh Eiendoms årsrapport for 2021.