Dataordboken Define er en digital løsning som hjelper aktører i bygge- og anleggsnæringen.

Implementerer et felles digitalt språk for globale bygg og anlegg

Dataordboken Define

0

Store internasjonale aktører i bygge- og anleggsnæringen etablerer en styringsgruppe for dataordboken Define. Dette er et viktig bidrag for å implementere et felles maskinlesbart språk basert på standarder for hele næringen.

Dataordboken Define er en digital løsning som hjelper aktører i bygge- og anleggsnæringen med å strukturere dataene deres i tråd med alle relevante internasjonale standarder for datastyring. På denne måten kan dataene flyte fritt mellom ulike systemer og BIM-verktøy, noe som muliggjør et universelt maskinlesbart språk. Kompatibilitet av dataene sikres også gjennom kobling til andre dataordbøker, som for eksempel buildingSmart Data Dictionary. Et felles digitalt språk vil gjøre det mulig å automatisere prosesser, forbedre samarbeidet og jobbe mer effektivt med bærekraftsmål. Det er også en forutsetning for å ta i bruk moderne digital teknologi som maskinlæring og kunstig intelligens.

– Jeg er veldig fornøyd med å kunne delta i styringsgruppen for Define, sier Hansueli Schmid, prosjektleder ved Lignum i Sveits og representant for den europeiske organisasjonen for sagbruk og treindustri CEI-Bois.

– I fjor etablerte medlemmer av CEI-Bois et initiativ som kalles TIMBIM. Vi bruker Define til å utvikle et felles grunnlag for digitale produktmaler innenfor den europeiske treindustrien. Med felles digitale egenskapsdefinisjoner vil produsenter i ulike land kunne levere sin produktinformasjon på en digital og desentralisert måte, som er maskinlesbar og interoperabel. Vi har sterk tro på at datastandardisering er avgjørende for den digitale omstillingen i byggenæringen, sier Schmid.

Et annet medlem av styringsgruppen er Bjarke Fjeldsted, utviklingssjef i det danske informasjonssenteret Molio, som det siste året har jobbet med å utvikle og implementere et felles digitalt språk i den danske byggenæringen.

– Vår erfaring viser at store endringer som berører hele byggenæringen kun kan skje dersom bransjen er engasjert og deltar aktivt i prosessen. I Molio fortsetter vi vårt digitaliseringsarbeid sammen med den danske byggenæringen, men også i tett samarbeid på internasjonalt nivå. Vi ser på samarbeidet med våre internasjonale kolleger som et viktig skritt for å utvikle de nødvendige verktøyene som skal hjelpe den globale byggebransjen til å bli mer digital, sier Bjarke Fjeldsted.

Hovedoppgaven til den nyetablerte styringsgruppen er å lede utviklingen av dataordboken Define. Alle aktører som ønsker å delta i prosessen er velkomne til å melde seg på arbeidsgrupper og delta i utviklingen av bransjefelleskapet. Innspill fra arbeidsgruppene har en avgjørende rolle for å identifisere behov og prioriteringer i all fremtidig utvikling.

Den tekniske implementeringen og vedlikehold av Define utføres av Cobuilder, en norsk programvareleverandør som i flere år har utviklet og levert standardbaserte digitale løsninger til den internasjonale bygge- og anleggsbransjen.

– Vi er veldig fornøyde med responsen vi har fått og takker alle aktører som har sluttet seg til initiativet og ønsker å lede utviklingen av Define, sier Lars Chr. Fredenlund, administrerende direktør i Cobuilder.

– Define har potensial til å løse mange langvarige problemer for næringen, ikke minst lukke gapet mellom produksjon, design og konstruksjon gjennom et felles, pålitelig, maskinlesbart språk.

Fredenlund mener at det å unngå informasjonssiloer er avgjørende for å forbedre den lave produktivitetsveksten i bygge- og anleggsnæringen. Fri flyt av høykvalitets digitale data er dessuten en viktig forutsetning for å etterleve bærekraftsmål som null karbonutslipp og overgang til sirkulær økonomi.

Om dataordboken Define

Define muliggjør implementering av et felles digitalt språk basert på internasjonale standarder. Gjennom en egen styringsgruppe og ulike arbeidsgrupper forvaltes utviklingen av Define av ulike aktører i den internasjonale byggebransjen. Verktøyet administreres og vedlikeholdes av den norske programvareleverandøren Cobuilder som utvikler og leverer standardbaserte digitale løsninger for den internasjonale byggenæringen.www.definehub.com

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her