Erik Østby, WSP Norge

Stor etterspørsel etter ITB-tjenester

Unngår spenninger i bransjen

0

Økte strømpriser og krav om energieffektive bygg fører til stor etterspørsel etter ITB-rådgivere. WSP Norge er blant dem som merker effekten.

Det siste året har antall oppdrag og forespørsler til selskapet økt markant. Erik Østby, fagansvarlig for ITB i WSP Norge, forteller at stadig flere søker bistand for å få ned strømforbruket.

– I tillegg til de skyhøye strømprisene ser vi at utleiere av næringsbygg har fått mer fokus på energieffektive bygg fordi leietakere nå begynner å sette høyere krav. Våre tekniske rådgivere feilsøker og kartlegger, og finner ut hvor det kan gjøres forbedringer slik at strømforbruket blir lavere, sier Østby i en pressemelding.

Unngår spenninger i bransjen
I norsk standard for ITB-arbeid er det beskrevet at både byggherre og entreprenør skal stille med ITB-kompetanse. Denne rollefordelingen har i enkelte byggeprosjekter resultert i en spenning eller uenighet mellom de to ITB-rollen. Det forteller Bjørn Mosskull, ITB-prosjektleder i WSP.

–  Vi arbeider aktivt for å øke forståelsen og samspillet knyttet til leveranse og kontroll av tekniske installasjoner i bygg. Ved å ha denne vinklingen på ITB-oppdragene har vi lykkes med å få til gode resultater med en gang og til avtalt tid. Vi kvalitetssikrer alltid at kundene får det de forventer, sier han.

WSP kan vise til et av Norges ledende fagmiljøer innen ITB. De legger stor vekt på å være fremtidsrettede og utfordrer ofte det etablerte.

– Vi har tverrfaglige sammensatte team med ulik faglig bakgrunn og kan dermed gripe utfordringer fra flere vinkler. Samtidig er vi spisset innen ITB med 23 ansatte fordelt utover de ulike kontorene i Norge. Selv om vi er spredt utover landet jobber vi alltid i team, forteller Østby.

Får bryne seg på den seneste teknologien
Oppdragsgiverne gir WSP muligheten til å jobbe med den seneste teknologien i både nybygg og rehabilitering, og rådgiverne er spesielt stolte av de oppdragene som gir høy trivsel blant leietakerne.

– Det er for eksempel omsorgsbygg Heradsbygda omsorgssenter i Hønefoss. Bygget har en høy grad av tekniske løsninger, solenergi og velferdsteknologi. Våre ITB-rådgivere har vært sentrale i alle faser fra forprosjekt, gjennomføring med bygging og prøvedrift. Andre eksempler er Bamble skole og idrettshall, og nye kontorbygg i Bjørvika.

Lærer gjerne bort triksene
Erik Østby kan fortelle at de har utviklet et populært kurs som handler om systematisk ferdigstillelse for prosjektlederne sine. Nå er han også kontaktet av Universitetet i Oslo, der han skal fortelle 90 studenter om nettopp ITB.

Det er veldig givende, sier Østby. Vi trenger flere ansatte, så det er inspirerende å kunne fortelle studenter og andre om bransjen vår.

WSP Norge AS søker Rådgivende ingeniør automatikk og ITB | Oslo