Randi Mogerhagen, segmentansvarlig for helse i Schneider Electric Norge.

– Vi vil vise trender som treffer sykehus i årene fremover

Schneider med miniseminar: Fremtidens sykehus

0

Over hele landet er bygging og rehabilitering av sykehus i full gang, og planlegging av flere utbygginger står i kø.  Det er Sykehusbygg HF  som sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging. Nå tar Schneider Electric Norge initiativ til å fylle på med oppdatering av siste nytt innen teknologi for fremtidens sykehus.

– Ja, vi planlegger å gjennomføre et minihelseseminar den 14. juni  med tema Fremtidens sykehus. Vi vil prate om trender som treffer sykehus i årene fremover. Mange sykehus skal bygges i årene som kommer, særlig store sykehus. Derfor ønsker vi å sette fokus på helhetlig design, og spesielt sikre godt samspill mellom tekniske systemer, fordi vi opplever gang på gang at det er en del utfordringer når man ikke får de tekniske systemene til å snakke godt sammen, sier Randi Mogerhagen, segmentansvarlig for helse i Schneider Electric Norge.

Hun forteller at dette er en tre timers faglig seanse. Videre planer er et større seminar om  samme temaet til høsten. Da vil vi sette fokus på alle fagene vi kan levere. Men i denne første runden har vi valgt oss ut noen hovedlinjer med trender som treffer fremtidens sykehus.

Sikre sykehusene en god digital plattform

– Målet er hvordan vi kan hjelpe sykehusene med å sikre seg en god digital plattform som kan styre de tekniske systemene på en effektiv og trygg måte under drift. Det blir fokus på byggautomasjon, og viktigheten om å ha sikker strømforsyning, oppetid og beskyttelse rundt kritisk infrastruktur.

– Og vi skal også dekke hvordan sykehusene kan ta i bruke fleksible og skalerbare IT-løsninger i tiden fremover. Legger hun til.

– Vi tenker at det er interessant at markedet får høre

Målgruppen er først og fremst rådgivere, fordi de sitter med viktig arbeid og ansvar når de skal prosjektere fremtidens sykehus, fremholder Mogerhagen. Men også de som jobber med drift på sykehus er en høyaktuell deltakergruppe. Den tredje målgruppen er selvsagt oppdragsgivere, med andre ord helseforetakene.

– Hvilket inntrykk har du av kunnskap om teknologi og byggautomasjon hos rådgivere på helseforetak og sykehus?

– Jeg tror de har en utfordring med at de skal holde seg oppdatert på mange fag, og mange teknologier, og det kan være krevende å navigere i dette miljøet. Det inntrykket har jeg basert på flere prosjekter, det være seg innenfor dørmiljø, ventilasjon eller byggautomasjon, så er det gjerne de samme utfordringene. Det handler om kunnskap om hva som kommer.  Vi som leverandører besitter mye kompetanse og innsikt i teknologi som kommer, som ikke nødvedigvis konsulenter og andre kompetanseroller har. Derfor ønsker vi å dele vår innsikt, gjennom dette seminaret. Jeg tror det er krevende for rådgiverne i dag, fordi teknologien utvikler seg så fort. Det du kanskje planla ved forrige sykehusprosjekt,  kan være utdatert i dag, eller om 5 år når sykehuset skal stå ferdig. I disse få årene har det jo skjedd masse. Det er derfor viktig med tidlig involvering av leverandører.

– Utvikler det seg sånn at rådgivere kanskje først og fremst må bli spesialister innenfor ulike segmenter, for eksempel helsesektoren?

– Det vil være en fordel å opparbeide seg spesialkompetanse, spesialisere seg på segmenter eller markeder. Rådgiverne som selskap bør ha spesialkompetanse innen egne avdelinger. Jeg tror ikke hver enkelt kan være spesialist, fordi  vi også trenger  generalister, men man bør ha fagfolk med spesialkompetanse.

Lytt til spesialistene

Irene Buijing, Sales Specialist – Building of the future hos Schneider Electric Norge er opprinnelig fra Nederland, og begynte  i Schneider i fjor høst. Hun skal  presentere hvilke trender som vil påvirke fremtidens sykehus og hvordan de kan oppnå effektivitet, brukerfokus, robusthet og bærekraft.

Torbjørn Sørensen, Offer Manager, Byggautomasjon & Sikkerhet vi snakke om hvordan  sikker og god dataflyt kan gi effektiv drift av sykehus? – Han har mange gode tips som det er vel verd å tenke over, hinter Randi Mogerhagen.

Frode Laksy, Senior System & Architecture Engineer og Jan Ivar Frantzen, Sales Manager – Secure Power hos Schneider stiller spørsmålet om hvordan oppnå helhetlig infrastruktur med fokus på kommunikasjonsmuligheter og koordinasjon mellom elektrisk beskyttelse og oppetid?. Frode Laksy jobber som systemarkitekt, bl.a mot rådgiverne, og Jan Ivar Frantzen jobber med sikker strømforsyning.  De to skal adressere hvor viktig dette samspillet er, tenke helheten for å sikre en god oppetid.

Erik Gjesdal, Segment Manager – Cloud & Service Provider skal presentere hvordan  norske sykehus i årene fremover kan ta i bruk fleksible og skalerbare IT-løsninger, som samtidig ivaretar sikkerheten på en god måte. Gjesdal vil påpeke hvor viktig det er med tilgang på datakraft for å imøtekomme økningen i tilkoblede enheter. Endrede bruksmønstre og nye IT-applikasjoner gjør behovet for Edge Computing større enn noen gang.,..

Helse Vest vil dele sin erfaringer om  hva de var opptatt av å oppnå da de skulle gjennomførte byggingen av andre byggetrinn av barne – og ungdomssykehuset i Bergen. Bjørn Blomvik og Tord Monsen ved Haukeland Universitetsjukehus vil snakke om hvorfor de var opptatt av å  samle flere tekniske fag i samme kontrakt,. Og hvordan Helse Vest har vært fremtidsrettet ved bruk av BIM.

– Er det Schneider som oppsøker helsesektoren eller er det sykehusutbyggerne som spør etter siste nytt?

– Vi som leverandører må nok være mest på. Jeg tror det er stor vilje å være med på utviklingen, men det har vært vanskelig de to siste årene, sier Randi Mogerhagen til slutt.

Les mer og påmelding

Les også artikkel på ITBaktuelt: Helse Bergen klar for fremtiden – Schneider Electric leverer teknologi til morgendagens barne- og ungdomssykehus

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her