Frode Laksy, systemarkitekt hos Schneider Electric Norge er spesialist på sikker strømforsyning og sammen med Jan Ivar Frantzen snakket de om hvor nødvendig det er med pålitelig strømforsyning. Foto: ITBaktuelt

Rådgivere og andre fagfolk fra helsesektoren møttes hos Schneider

Søkelys på teknologien i fremtidens sykehus

0

Norges aldrende befolkning setter sykehusinfrastrukturen under et økende press. Samtidig utfordres helsesektoren til å levere bedre kvalitet på behandling. IoT-revolusjonen kan bidra til bedre pålitelighet og brukervennlighet for sykehusets elektriske og miljømessige systemer. Dette vil også effektivisere driften og forenkle kostnadsstyring. Schneider Electric Norge vil nå sette søkelys på fremtidens sykehus.

Schneider Electric Norge inviterte nylig en gruppe fagfolk, spesielt rådgivere som jobber
med tekniske systemer ved sykehus til et minihelseseminar. Selskapet ville vise utvikling og trender innenfor helsebygg under tittelen «Fremtidens sykehus».

Rundt i landet er det høy aktivitet med bygging og rehabilitering av sykehus, og i mange år
fremover vil denne aktiviteten pågå. Ved et moderne sykehus er det viktig med helhetlig
design, og spesielt sikre godt samspill mellom tekniske systemer. Gang på gang oppleves det at det er en del utfordringer når man ikke får de tekniske systemene til å snakke godt
sammen.

Pålitelig strømforsyning er det mest grunnleggende aspektet ved sykehusdrift. Dette er
avgjørende for at et sykehus skal kunne utføre sine oppgaver, med alt sensitivt helseutstyr
som er installert. Pasientsikkerhet og driftskontinuitet, blant annet livsviktig
livreddingsutstyr er avhengig av strømforsyning døgnet rundt. Det er livsviktig for
livreddingsutstyr å ha sikker strømforsyning.

Schneider Electric stilte med et team spesialister fra ulike fagområder som jobber med
helsebyggteknologi.

Frode Laksy, systemarkitekt og Jan Ivar Frantzen er spesialist på sikker strømforsyning.
Sammen gikk de igjennom hvordan det oppnås helhetlig infrastruktur med fokus på
kommunikasjonsmuligheter og koordinasjon mellom elektrisk beskyttelse og oppetid. De to
adresserte hvor viktig dette samspillet er, og å tenke helhet for å sikre en god oppetid.

Hva er passende vedlikeholdsstrategi? – Å utføre vedlikehold før ting havarer minimerer
kostnadene ved å eie og drifte tavla, sa Frode Laksy. Foto: ITBaktuelt

Risikoen for dårlig design må reduseres

Offentlige kontrollorganer pålegger helsesektoren ulike regelverk og retningslinjer. Å
overholde alle regler kan være svært komplekst. Samsvarsreguleringer er allikevel viktig for å verne om pasienter og sykehusansatte. Risikoen for dårlig design må reduseres og høy bevissthet på vedlikehold og drift er avgjørende.

Til tross for at det er mulige cybersikkerhetsrisikoer forbundet med digitale IoT-systemer,
oppveies risikoen av fordelene. Sykehus må implementere et IoT-program for
cybersikkerhet som sikrer enhetene og infrastrukturen mot angrep.

Erik Gjesdal, Segment Manager – Cloud & Service Provider presenterte hvordan norske sykehus i årene fremover kan ta i bruk fleksible og skalerbare IT-løsninger, som samtidig ivaretar sikkerheten på en god måte. Gjesdal påpekte hvor viktig det er med tilgang på datakraft for å imøtekomme økningen i tilkoblede enheter.

Irene Buijing, Sales Specialist – Building of the future gikk igjennom hvilke trender som vil
påvirke fremtidens sykehus og hvordan de kan oppnå effektivitet, brukerfokus, robusthet og bærekraft.

Torbjørn Sørensen, Offer Manager, Byggautomasjon & Sikkerhet hos snakket om hvordan sikker og god dataflyt kan gi effektiv drift av sykehus?

Bjørn Blomvik ved Haukeland Universitetsjukehus under Helse Vest stilte opp under
miniseminaret i Oslo, og delte erfaringer fra byggingen av andre byggetrinn av barne – og
ungdomssykehuset i Bergen. Han fortalte at de er spesielt opptatt av å samle flere tekniske
fag i samme kontrakt. Og han fortalte også hvordan Helse Vest har vært fremtidsrettet ved
bruk av BIM.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her