Andreas Sveinsen demonterer testriggen som har stått på laboratoriet til SASTECH. Man kjører omfattende tester på laboratoriet før utstyret installeres ute hos kunden.

Energiovervåkning og styring fra Wago ga besparelser på 24 prosent

Slik skal SASTECH redusere energiforbruket i gammelt industribygg med opptil 50 prosent:

0

Ernex er en produksjonsbedrift og et mekanisk verksted som produserer egenutviklede produkter, blant annet Gjerdesagen, og utfører produksjon etter spesifikasjoner fra kunder. Virksomheten har blant annet lakkovner, CNC-maskiner og robotsveiser i maskinparken.

Nå har SASTECH utført energikartlegging og kartlegging av sparepotensialet i industribygget fra 70-tallet. Selskapet har også gjennomført en kartlegging av energibærere og skal installere en rekke avanserte ITB-løsninger.

Innovativ finansieringsmodell
Etter gjennomført energikartlegging av hele lokalet, jobber nå selskapet med praktisk energioptimalisering og idriftsettelse av installasjonene etter hvert som de installeres. Etter ferdigstillelse drifter SASTECH det tekniske anlegget for kunden.

Pål Herman Solberg i SASTECH AS

– Vi skal installere varmepumper, viftekonvektorer og akkumulatortanker, samt behovsstyring av ventilasjonsanlegg og el-kjele. I tillegg skal vi installere raskere porter slik at det ikke kommer kald luft inn i lokalet. Dette er en driftsavtale som går over 20 år hvor SASTECH tar investeringen og Ernex betaler med oppnådd energibesparelse over tid. Støtten fra et europeiske bærekraftfond gir oss finansielle muskler til å ta investeringen for kunden. Dette er en veldig interessant og unik forretningsmodell, sier Pål Herman Solberg, prosjektleder i SASTECH. Han er utdannet Bachelor i Energy Management fra UCN i Ålborg og har lang erfaring som teknisk ITB-koordinator.

Prosjektet kombinerer energioptimalisering av produksjonslokalet med gjenvinning av interne energilaster.

– Verkstedet bruker blant annet en lakk-boks som skyver varmluft rett ut over taket. Nå setter vi inn varmegjenvinnere som tar overskuddsvarmen inn i akkumulatortanker. VI bruker inneklimamålere som måler CO2, fuktighet og temperatur slik at alt kan styres etter behov. Dataene vi samler inn kan også brukes som dokumentasjon i henhold til ISO 50001 Energiledelse.

Saken fortsetter under bildet:

Bilde venstre: Eksisterende el-kjele får nytt liv. Det trekkes signalkabel mellom el-kjele og WAGO-PLS for styring og overvåking. Bilde i midten: Pål Herman Solberg setter inn alle sikringene tilbake i el-kjelen. Det er viktig at alle trinnene til el-kjelen kan styres elektronisk og optimalt.

– Vi jobber primært med energioptimalisering fra et teknisk perspektiv. Det innebærer å kartlegge strømbruken på de store energibærerne for å finne potensialet. Basert på kundens behov kan vi vurdere om det er fornuftig med bergvarme og varmepumpe eller om det er mulig å gjenvinne varme fra produksjonen. Etter kartleggingen ser vi hvor det sløses energi og hva det reelle effektbehovet er. Først da kan vi oppgradere det tekniske anlegget, sier han.

Sensorer og avansert databehandling
Selskapet vurderer tekniske produkter fra ulike leverandører for å finne den beste løsningen for kunden.

– På dette prosjektet bruker vi WAGO-PLS på varmegjenvinningen. Den er koblet til internett og sender jevnlig oppdaterte data til vår SCADA-løsning «Ignition». Vi bruker WAGO-PLS til å hente verdier fra inneklima og bruker API som sender data om temperatur, fuktighet, lux og støy til skyen. Ved å benytte WAGO-PLS som datainnsamler i bygget er det enkelt å foreta lokal styring uten å være avhengig av kontakt med skyen.

Andreas Sveinsen har koblet datamaskinen til det nye styreskapet til SASTECH for å gjøre optimaliseringer på eksisterende anlegg.

– I tillegg til disse verdiene mates WAGO-PLS med væremeldinger og strømpriser for å beregne driften neste dag. Vi leser effektforbruket i sanntid og har utviklet en maks-vokter som leser av strømmåleren fra energiselskapet og kan skru ned el-kjelen om det totale forbruket er for høyt. Vi benytter også Rogowski-spoler levert av WAGO for avlesning av strømtrekk på flere av energibærerne, sier Solberg.

Energistyring for lave effekttopper
Han forteller at teknologien og prinsippene har vært der lenge, men at det handler om å kunne se alt under ett.

– Dette er komplekse industrielle anlegg hvor det er viktig å kunne se helheten. Derfor har vi fått med oss Andreas Sveinsen for å se på hele bygget som én prosess. Andreas har over 20 års erfaring innen prosessindustri og jobber som teknisk utvikler i SASTECH.

– Siden strømprisen varierer gjennom døgnet lønner det seg å redusere forbruket når prisene er høye, men allikevel fortsette produksjonen. Med effekttariff betaler man i tillegg for det høyeste forbruket for hele måneden, og da lønner det seg å fordele forbruket og unngå effekttopper.

– Første del i energioptimaliseringen har vært å styre el-kjel basert på inneklima, utetemperatur, værmelding og energipriser. Nå er vi ferdig med styringssystemer og har signert kontrakt for å installere resten av anlegget. Tidligere måtte en ansatt ned i kjelleren for å justere termostaten når det ble for varmt i lokalet. Nå skal vi overta driften slik at kunden kan prioritere det de er gode på. Gjennom å automatisere anlegget skal vi spare både tid og penger, avslutter Solberg.

Johnny Slåttland, daglig leder i Ernex, er veldig fornøyd med den nye driftsavtalen.

– For oss er det både lønnsomt og tidsbesparende å sette bort drift av teknisk utstyr til SASTECH, spesielt med tanke på deres driftsgaranti. Avtalen gjør at vi kan fokusere mer på vår kjernevirksomhet, sier Slåttland.