Lærlinger gir ny energi og oppdatert kunnskap

Ramirent

0

Da 37 år gamle Marius Brekstad ble leid inn som tømrer hos Ramirent i 2019, ble han raskt oppfordret til å ta fagprøve. Nå, tre år senere, har han både fagbrev og fast jobb hos utleieleverandøren. – Det er stort å komme i mål, og jeg har skjønt at det aldri er for sent å ta utdanning, sier Brekstad. 

Den nyslåtte fagbreveieren gikk elektrofag på videregående, og har hatt småjobber de siste 20 årene i ulike selskap. Etter fem år som tømrer på byggeplasser, ble han leid inn hos Ramirent. Det ga fart på karrieren.

– Fra dag 1 fikk jeg høre at målet var å gi meg fast jobb. Sjefen min oppfordret meg til å ta fagprøve, og hjalp meg med å søke. Jeg trodde ikke det var mulig, sier Brekstad.

TILTREKKER SEG HODER SOM TENKER ANNERLEDES
– Lærlingene representerer ny energi, kunnskap og endringsvilje vi som selskap har veldig godt av, sier Henriette Hall-Eriksen, People & Performance Director i Ramirent.

Det støttes av Niklas Hjemgaard Glerup, som i tillegg til å være HMS- og sikkerhetsrådgiver er oppnevnt som lærlingansvarlig i Ramirent:

– Lærlinger gir oss en mulighet til å tiltrekke oss hoder som tenker annerledes enn oss, og vi løfter vår egen kompetanse når vi lærer bort. Det skaper en utrolig dynamikk og godt resultat når vi har med oss noen som ikke er låst i erfaringens jerngrep, sier han.

BYGGER OPP KOMPETANSE
En annen som stolt kan skilte med et nylig oppnådd fagbrev i tømrerfaget og fast jobb, er Esayas Hadgu.

– Jeg har nå et garantert yrke som tømrer. Mot slutten av tømrerfagutdanningen min ble jeg lærling hos Ramirent, og nå har jeg fagbrev, fast jobb, mange forskjellige oppdrag, hyggelige kollegaer og et trygt arbeidsmiljø, sier Hadgu.

Ramirent tar inn ungdommer og de som har vært i arbeidslivet i mange år, ressurser fra andre land og steder i Norge. – Mangfoldet er viktig for å utvikle oss i størst mulig grad, og for ikke å bli for sneversynt, sier Hjemgaard Glerup.

Lærlingesatsningen er en del av den strategiske satsingen på egne ansatte og det å bygge opp kompetanse i organisasjonen. Hjemgaard Glerup har startet jobben med blant annet å kartlegge hvilke fagområder selskapet kan gi et godt opplæringsløp i, hvordan de skal følge opp og sørge for et godt opplæringsløp og hvordan bistå fadderne til lærlingene.

– Vi ønsker å tiltrekke oss nye, men også å forbedre kompetansen hos de ansatte vi har. Begge deler er like viktig, sier han og legger til: Jo fagligere sterke vi er, jo bedre jobb kan vi gjøre. Og så ser vi en stolthet blant våre ansatte når vi oppnår noe. Både de som har bestått fagprøven og de som har hjulpet til på veien med oppmuntring og faglig kompetanse, blir ekstra rank i ryggen. Det er viktig for våre medarbeidere at de også har et utviklingsløp i Ramirent for å kunne utnytte sitt fulle potensiale. Dette ser vi også at øker lojaliteten til våre ansatte, sier han.

FAST ANSATTE GIR VINNERKULTUR

Ramirent har vedtatt som hovedregel at de skal ansette arbeidskraft i stedet for å leie inn.

– Det er mange fordeler ved å ha egne fast ansatte. Det gir oss bedre kontroll, sikkerhet og kvalitet, sier Hall-Eriksen. Ved å ha innleide medarbeidere lærer Ramirent stadig opp nye, men mister kompetansen når perioden er over. – Dette er både krevende og dyrt, samt at vi heller ikke bygger kultur og samhold. Egne ansatte har også en helt annen lojalitet og stolthet på vegne av Ramirent og overfor selskapets kunder.

Dette sammen med satsingen på kompetanseheving gjør at Ramirent kan gi den beste kundeopplevelsen. De ønsker å ta et bransjeansvar for å løfte yrkesfagene og rekrutteringen til yrkesfagene.

– Vi ønsker å være en rådgiver man kan stole på at har kompetanse på både løsninger og produkter og være en sparringspartner for kundene. Dette vil bare bli viktigere og viktigere fremover og vi jobber med å ytterligere øke kompetansen og styrke fagområdene våre, sier Hall-Eriksen.

Faste ansatte og lærlinger er også viktig for å skape HMS-, kvalitet- og vinnerkultur.

BRANSJEN OG POLITIKERE MÅ TA ET FELLES ANSVAR
Bransjen har nok sovet litt i timen og blitt veldig avhengig av utenlandsk arbeidskraft,  sier Hall-Eriksen. – Mange utenlandske arbeidstakere har fått bedre lønns- og arbeidsvilkår, og har dratt tilbake til sine familier og hjemland. Bransjen og politikerne må ta et felles ansvar for å øke attraktiviteten til yrkesfagene og motivere flere til å velge disse. Og det er nettopp dette Ramirent fokuserer på. Det er gledelig å se at utviklingen går riktig vei selv om det går smått.

En artikkel på bygg.no viser at i 2022 er det 221 flere søkere til Vg1 bygg- og anleggsteknikk sammenlignet med 2021. Tallene økte fra 4.334 i 2021 til 4.555 i år, noe som tilsvarer en økning på 5,10 prosent.  (bygg.noØkning i søkertallene til bygg- og anleggsteknikk • Byggeindustrien)

– Det er også gledelig å se at det er en stor økning av kvinner som søker seg til bransjen. Fra 2021 til 2022 var denne økningen på 20,15 prosent. Så jeg håper at vi tar tilbake mange av de viktige yrkesfagene, og at bransjen samlet også tar ansvar, sier Hall-Eriksen.