- Målet er å etablere en nordisk datapool som vil forenkle tilgangen på data i EFObasen, sier digitalsjef Phillip Tran i EFO.

– Målet er full oversikt over en halv million produkter

EFObasen

0

EFObasen – Elektroforeningens varedatabase bygger seg raskt opp mot en halv million produkter. Her kan leverandører, grossister konsulenter, elektroentreprenører, installatører, byggentreprenører, arkitekter og flere både registrere og finne vareinformasjon. – Masterdatabasen for elektroprodukter er internasjonal og vi regner med flere hundre tusen brukere, sier digitalsjef Phillip Tran i EFO. 

EFObasen er en ren SQL-database og er utviklet for leverandører og grossister.

– Den baserer seg på en åpen standard og er et elektronisk oppslagsverk der våre brukere kan hente ut viktig produktinformasjon fra både norske og utenlandske leverandører, sier Tran.

– Varedatabasen samler alle produkter på ett sted der leverandører og grossister på en enkel måte kan håndtere all vareinformasjon om elektroniske produkter.

I dag er det omkring 260 000 produkter i EFObasen med en rekke kjente merkevarer som blant annet ABB iBus, Bacnet, Siemens, Schneider Electric og Wago. Innen kort tid regner EFObasen med å passere ½ million produkter.

Brukerne kan bruke alle data og lagerføre dem korrekt

– EFObasen er i konstant utvikling, og brukerne våre har uttrykt et ønske om å styrke produktinformasjonen. Dette har vi tatt tak i og har den senere tiden løftet EFObasen til nye høyder både med hensyn til produktinformasjon, logistikk og kvalitet. Vi påtar oss ansvaret for bl.a. manuell kontroll av all data som rapporteres inn slik at de er korrekte i henhold til grossistenes forpakningskrav. Brukerne kan nå ta i bruk alle data og lagerføre dem korrekt. Forpakninger er i riktig rekkefølge i forhold til F-Pak (forbrukerforpakning), M-Pak (mellomforpakning), D-Pak (distribusjonsforpakning) og T-Pak (transportforpakning). Alt går nå rett inn i lagerbeholdningen og lokasjonene til grossistene, forteller Tran.

EFObasen gir leverandører og grossister full oversikt over sin lagerbeholdning.

– Varedatabasen er produkteiers eiendom med full kontroll over alle data og som må oppgraderes i henhold til brukernes behov. Grossistene henter informasjon direkte fra varedatabasen og synkroniserer disse inn i sine systemer, sier Tran.

Han kan fortelle at EFO har et tett samarbeid med sine brukere i forhold til riktig informasjonsinnhenting.

–I tillegg til leverandører og grossister har nå installatører, byggentreprenører, elektroentreprenører og arkitekter fått tilgang til basen. Dialogen med brukerne er tett og god. Oppdages det feil kontaktes EFObasen umiddelbart som retter opp fortløpende. De siste to årene har vi jobbet aktivt med å kvalitetssikre all informasjon.

I dag benytter 100 000 brukere EFObasen aktivt.

Moderne og selvgående system

– Det er et moderne og selvgående system som sikrer at produktdataene er riktige til enhver tid, sier Tran.

– Målet er å passere 500 000 brukere innen kort tid. I fjor gjorde vi den viktige jobben med å kvalitetssikre alle brukerne. Nå bygger vi opp en Masterdatabase med økt funksjonalitet.

Internasjonalt er det få land som har tilsvarende varedatabase som EFO unntatt Sverige og Finland.

– Vi er enerådende med vår varedatabase og jobber nå med flere pilotprosjekter der vi henter ut informasjon fra både svenske og finske databaser. Målet er å etablere en nordisk datapool som vil forenkle tilgangen på data i EFObasen. Vi samarbeider også med ETIM – den internasjonale standardiseringsorganisasjonen – som skal få til en felles datautveksling. Gjennom ETIM har f.eks. Nederland ½ million produkter som vi ønsker å knytte oss mot slik at vi kan utveksle data på tvers av landegrenser. Dette er nå gjort gjennom ETIMs internasjonale standardkatalog BMEcat på produktklassifisering og egenskaper. Målet er å berike og strømlinjeforme kundenes og brukernes krav til riktig databruk. Fra Nederland kan vi sende inn data fra BMEcat-fil og laste opp varedatabasen uavhengig av språk.

Databasen har en internasjonal struktur og oversetter automatisk til 26 forskjellige språk.

– Vi skal vise verden at vår nye Masterdatabase kan digitalisere og tilgjengeliggjøre all data via programvaregrensesnittet API, sier Tran. Skal vi bli et internasjonalt fyrtårn må vi berike og strømlinjeforme data via vår Masterdatabase. Det krever at vi hele tiden følger med på utviklingen slik at vi tar en global lederposisjon. Sammen med våre samarbeidspartnere i Sverige og Finland skal vi klare å nå dette målet, sier han til slutt.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her