– Eiendomsforvalter og byggeiere trenger ikke lengre investere i utstyr som bare kommer leietaker til gode. Vår løsning er en abonnementstjeneste som byggeier viderefakturerer gjennom felleskostnaden som gjør at leietakerne betaler for fordelen av bedre drift av bygget, sier Christer Berg, leder automasjon i Instell.

Instell med skytjeneste Energioptimalisering av bygg

Samler energibruk, strømpriser, værdata og mye annet på felles skyplattform

0

Markedet for smarthusløsninger og energiøkonomisering har eksplodert som følge av økende strømpriser. Stadig flere eiendomsbesittere, byggherrer og forvaltere ser fordelene med langsiktige investeringer i energiøkonomisering og byggautomasjon. Det har Instell fått merke den siste tiden.

– Kombinasjonen av energikrise og EU-taksonomien, som det ikke er så mye snakk om i media, har skapt økt etterspørsel etter rehabilitering med vekt på energieffektivisering og sirkulær økonomi. På grunn av strømkrisen er det også økt bevissthet rundt ROI (return-on-investement) på investeringene. Stadig flere ser at tilbakebetalingstiden er så god at det lønner seg å tenke energiøkonomisering og modernisering av styringssystemer. Det har vært bra pågang og mye å gjøre den siste tiden, sier Christer Berg, leder automasjon i Instell.

Siden etableringen i 2003 har selskapet vokst og har i dag kontorer i Oslo, Lier, Bergen, Porsgrunn, Sundvollen og Steinkjer. Selskapet er en totalleverandør av produkter og programvarer til elektro- og automasjonsbransjen med fokus på energibesparende løsninger til bolig og næring. Selskapet har rammeavtaler med Asker og Kongsberg kommune, tett samarbeid med Oslo kommune og entreprenører som Skanska og andre.

Helhetlige smartbygg
Selskapet leverer styringssystemer, «hjernen» i bygget, for optimal energibruk og drift.

– Vi bruker blant annet prognosestyring basert på klimakurver i tillegg til utstrakt bruk av behovsstyring, predikasjon og kartlegging av bruksmønstre for å optimalisere energibruken. Vi står for alt av prosjektering, tavleskjema, styretavler og driftssetting av løsningen. Alle hos oss er vant til å jobbe tverrfaglig med data, nettverk, strøm, rør, luft og nesten hele det tekniske spektret i et bygg, sier Berg.

Nå lanserer selskapet egen skyløsning, Instell Cloud, som forenkler forvaltningen av flere bygg.

– Tradisjonelt snakker man om et SD-anlegg per bygg. Vi har et toppsystem som henter data fra flere bygg via sikre VPN-forbindelser som gjør at eiendomsbesitter får en felles portal for betjening av alle byggene. Vi har kommet langt forbi stadiet hvor man hadde en pålogging for hvert bygg.

– Vi jobber også med fremtidsrettet smartfunksjonalitet og APIer som gir mulighet til å hente data fra systemer som ikke tidligere har vært på et SD-anlegg. Sammen med strømpriser fra Nordpool og værdata fra Metrologisk Institutt får man veldig god oversikt over det enkelte bygg. Løsningen er lagd med brukerne i fokus og gjør det lettere å realisere og dokumentere sparetiltak, sier han.

Sammenligner bygg i sanntid
Berg forteller at løsningene gjør at man kan se forbruk per kvadratmeter fordelt over tid.

– Løsningene bruker KPI’er som gjør at man kan sammenligne bygg i forhold til energibruk per kvadratmeter. Det gjør at man kan sammenligne bygg A og bygg B for å se hvilket som har størst forbruk per kvadratmeter. Det gir driftspersonell en indikasjon i forhold til hvilket bygg som har størst behov for sparetiltak. Løsningen kan også brukes til å fange opp uregelmessigheter og identifisere andre potensial for energisparing.

– Vi bruker også varmekart som gir en visuell fremstilling av strømforbruket per time gjennom døgnet. Det gjør at man enkelt kan sammenligne med en historisk logg, noe som tidligere krevde relativt høy teknisk forståelse. Et varmekart gjør det mye enklere å tolke dataene og umiddelbart kunne reagere på avvik fra normalt forbruk. Vi jobber i tillegg med graddagskorrigering for å kunne normalisere og sammenligne energibruk fra samme dato i fjor med forskjellig utetemperatur.

– Dette er også et viktig verktøy med tanke på effekttopper, hvor høye de er, og eventuelt hvordan man kan iverksette tiltak for å redusere de. For alle bygg som bruker mer enn 100.000 kWh per år er effekttopper en vesentlig del av strømregningen, sier Berg.

Fordeler kostnader
Han forteller videre at løsningen gir muligheten for at leietakere i bygg kan få tilsendt effektrapporter til kontroll av eget forbruk.

– Eiendomsforvalter og byggeiere trenger ikke lengre investere i utstyr som bare kommer leietaker til gode. Vår løsning er en abonnementstjeneste som byggeier viderefakturerer gjennom felleskostnaden som gjør at leietakerne betaler for fordelen av bedre drift av bygget. Både leietaker og byggeier får økonomiske fordeler av denne løsningen. Det gjør det enklere for beslutningstaker og velge en løsning som er bedre for alle, en typisk win-win-situasjon, avslutter Berg.