– Vi blir ikke Paris-proof med julebordtaler og salat på taket

Ny konferanse:   - Ny teknologi, bærekraft og gunstig drift mot 2030

0

Eiendomsbransjen tar stadig ny grep for å bli mer bærekraftig, mer klimavennlig og for å bedre sine resultater. Diskusjonene og forslagene til hvilke tekniske løsninger som gir best value for money er mange. Dette vil ITBAktuelt belyse nærmere i sin kommende konferanse i oktober. Konferansen har fått navnet «Ny teknologi, bærekraft og gunstig drift mot 2030»

Daglig leder i ITBAktuelt AS, Stig Grindahl, forteller at etter konferanse-suksessen «Dørmiljø til besvær» i mars i år, er tiden kommet for en ny og spennende konferanse som vil omhandle valg av eiendomsteknologi, bransjens svar på klimautfordringene og gunstig drift mot 2030.

– Vi har valgt å legge konferansen til Oslo, til det nye Nasjonalmuseet den 27. oktober 2022. Dette innebærer at fremtidens tekniske løsninger vil bli diskutert i flotte omgivelser påvirket av innslag fra en svunnen tid. Etter konferansen vil de som ønsker det få tilbud om informasjon om og en tur i museet, sier Grindahl.

– Konferansens formål er å etablere en læringsarena med brukere, rådgivere og leverandører innenfor yrkes-/formålsbygg, en arena for dialog om ny, nyttig, bærekraftig og effektiv teknologi.

Målgruppen er eiendomsselskaper, private og offentlige med store ambisjoner, rådgivere med kompetanse om hvordan utforme funksjonsbeskrivelser med stor kundenytte, leverandører av teknologi egnet for gunstig drift og andre som alle ønsker å lære mer.

Konferanseprogrammet som er nærmest 100 % klart er etablert i samarbeid med samarbeidspartnere fra bransjen, toneangivende kunder og leverandører og vil omhandlet i 4 sesjoner:

– Mål, kundebehov og innovasjon
– Forskrifter og trender innenfor bygningsteknologi
– Forutsetninger for å oppnå suksess
– Innovative prosjekter og finansiering

Innleggende vil hensynta utsagn som:

– Tilfredse leietagere og bærekraftig drift må få økt oppmerksomhet
– Det krever mye innsats for å holde seg orientert i et landskap i stadig endring
– Vi blir ikke Paris-proof med julebordtaler og salat på taket
– Innovasjon oppstår i møte mellom mennesker

– Jeg kan love sterke innlegg, nye vinklinger og diskusjoner samt nyttige møter med en engasjert bransje,  avslutter Stig Grindahl, begeistret og forventningsfull.

Detaljert program og omtaler vil bli publisert på konferansens egen hjemmeside i løpet av noen få dager.