– Det er nå det digitale Norge skal bygges

Under Arendalsuka ble det avholdt panelsamtale om morgendagens kompetansebehov, med blant andre Aage Alexander Foss i Noroff Fagskole og Henning Skau i ONF som paneldeltakere.

0

En av casene som ble diskutert var IKT-utdanning. Det er stort behov for kompetanse innen IKT i arbeidslivet, og ifølge Foss satset det ikke godt nok på høyere yrkesfaglig utdanning.

– Det er nå det digitale Norge skal bygges, og da trenger vi kompetente folk, sier Foss.

– Når det digitale Norge skal bygges er det ikke industri eller fysisk infrastruktur det er snakk om. Det er den digitale infrastrukturen. Vi trenger ingeniører med mastergrad, og forskere som løper foran, men først og fremst trenger vi «doers». Vi trenger digitale håndverkere som kan bygge Norge i cyberspace, og vi trenger det raskt.

Kompetansebehov og det grønne skiftet
Vi trenger digitale håndverkere som kan bygge Norge i cyberspace, og vi trenger det raskt sier Aage Alexander Foss.
Leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF), Henning Skau, er enig med Foss.

– Behovet er stort innenfor de fleste bransjer. Enten det er i direkte IT- og tekniske bransjer, eller i mer tilvirkende roller. Under pandemien har verden blitt mer digital, og behovet for kompetanse for å utvikle disse systemene har økt kraftig. Norge er i tillegg verdensledende innenfor en rekke felt hvor IT- og teknisk spisskompetanse står sentralt, og kompetansebehovene vil nok knytte seg tett til disse områdene fremover, sier Skau.

Ifølge Foss vil sektorer som helse, finans, marine næringer, offentlig sektor, og energi ha et stort, udekket behov for IT-kompetanse i fremtiden.

– Spesielt alt rundt det grønne skiftet kommer til å ha et enormt behov for kompetanse innen IT og teknologiske fag innen få år. Det gjelder eksempelvis batterisatsingene som vi nå ser kommer til Norge, sier han.

– Gjøres det nok for å dekke fremtidens kompetansebehov?

– Det er mange initiativer som går i riktig retning, men det går for sakte. At fagskolene fortsatt ikke har ECTS-poeng er en utfordring for internasjonalisering, for eksempel, sier Foss.

Skau er enig, og utdyper:

– Behovet er absolutt anerkjent, men fra myndighetenes side savner jeg en mer helhetlig satsingsplan for å dekke kompetansebehovene innen IT- og tekniske fag. Satsingen som skjer i dag er ikke nødvendigvis innrettet mot de utdanningsretningene det er størst behov for – som for eksempel høyere yrkesfaglig utdanning.

– Taler for seg selv
Noroff er en svært sentral aktør for å dekke behovet for denne kompetansen sier Henning Skau.
Debatten under Arendalsuka belyste at høyere yrkesfaglig sektor er underdimensjonert i forhold til markedets behov. Foss forteller om et utdanningsmarked i endring, hvor også «gjennomsnittsstudenten» er en annen nå.

– Teknologiutdanningene tiltrekker seg ikke bare studentene med fagbrev fra videregående – snarere tvert imot. Noroffs nyeste IT-fag, backend-utvikling, har i sitt første kull en snittalder på 31 år, hvor mindre enn 11 prosent har opptak med bakgrunn i fagbrev. Resten har lang yrkeserfaring, bachelorgrader, mastergrader, og allerede en etablert karriere innenfor sine felt, forteller Foss.

Skau mener at Noroff kan bli en sentral aktør i arbeidet med å utdanne fagfolkene Norge har behov for i fremtiden.

– Den massive økningen i antall studenter Noroff har hatt de siste årene tenker jeg taler for seg selv. Noroff tilbyr både formell utdanning og kompetanse som er høyt etterspurt av både arbeids- og næringsliv. Særlig evnen til å være tett på bransjen og kontinuerlig oppdatere utdanningstilbudene vil være viktig fremover, da dette er kompetanse som raskt blir utdatert, sier han, og legger til:

– Noroff er en svært sentral aktør for å dekke behovet for denne kompetansen, og jeg mener det er lurt å satse videre på noe som allerede fungerer, fremfor å finne opp kruttet på nytt avslutter de i en pressemelding.