– Dette er et landskap i stadig endring

Ny spennende konferanse om teknologi, bærekraft og gunstig drift:

0

Når møteleder Julija Pauriene i USBL åpner ITBAktuelt sin nye konferanse «Ny teknologi, bærekraft og gunstig drift mot 2030» 27. oktober vil deltagerne bli presentert et omfattende konferanseprogram med innlegg fra hele verdikjeden.

– Jeg har store forventninger, sier daglig leder Stig Grindahl i ITBAktuelt.
– Programkomiteen har tatt frem mange spennende vinklinger og problemstillinger om kundenytte, bærekraft, klima og lønnsomhet, om regelverk og kjente og mindre kjente forhold innenfor gunstig drift av yrkes- og formålsbygg.

Komplett program og påmelding på https://itbkonferanse.no

Responsen hos innlederne har vært meget god. Vi vil på konferansen få høre og diskutere temaer og begreper som:

  • bærekraft for eiendomsselskapene, hva dette innebærer
  • kundenytte og brukerfunksjoner
  • klimavennlige og smarte tekniske løsninger
  • nye forretningsmodeller og samspillet mellom kunde og leverandør
  • finansiering av nye tekniske installasjoner
  • norske standarder og regelverk
  • klimakonsekvensene ved dårlige tekniske løsninger
  • riktig prosjektering, en forutsetning for suksess
  • samfunnsansvaret alle i bransjen må bære
  • erfaringer fra gjennomførte prosjekterHensikten med konferansen er å etablere en læringsarena med brukere, rådgivere og leverandører innenfor yrkes-/formålsbygg, en arena for dialog om ny, nyttig, bærekraftig og effektiv teknologi.

– Vi har denne gangen valgt å legge konferansen til nye lokaler i det nye Nasjonalmuseet i Oslo. I gode lokaler hvor historie og fremtid møtes. Dette vil gi konferanseopplevelsen en egen dimensjon.

Med det valgte programmet er jeg sikker på at deltagerne fra eiendomsselskapene, offentlige og private med store ambisjoner, rådgivere med kompetanse på hvordan utforme gode funksjonsbeskrivelser med stor kundenytte, leverandører av teknologi egnet for gunstig drift og andre som alle ønsker å lære mer, vil få et stort utbytte, runder Stig av med.

Han oppfordrer interesserte å registrere seg som deltagere raskt – her kan det fort bli fullt

Komplett program og påmelding på https://itbkonferanse.no