Bygget på bildet, Grev Wedels Plass 9, er en vellykket "on going" rehabilitert bygning Storebrand Eiendom jobber med. Foto: Erik Burås, kolonihaven.no

Bærekraft i verdensklasse

Richard Kruse, prosjekt- og utviklingsdirektør i Storebrand Eiendom:

0

Krav og forventninger om økt bærekraft, bedre klimaløsninger, bedre økonomiske resultater, mer komfort og enklere drift er stadig mer i fokus når eiendomsselskapene vurderer sine prosjekter. Går dette i hop spør  ITBAktuelt? – Absolutt, dette får vi til når viljen er til stede, sier Richard Kruse, prosjekt- og utviklingsdirektør i Storebrand Eiendom.

Richard Kruse, Prosjekt- og utviklingsdirektør i Storebrand Eiendom

Storebrand Eiendom (SE) er en av Norges største eiendomsforvaltere med en samlet eiendomsverdi i Norden på noe over 80 milliarder. I Norge forvaltes hotell, kontor og logistikk samt handelseiendommer. I tillegg er Storebrand blant verdens 10 prosent mest bærekraftige børsnoterte selskaper, fastslår Dow Jones Sustainability index.

– Vi er til stede i “stor-Oslo”, Bergen, Trondheim og Stavanger. SE har i mange år hatt en sterk satsning på bærekraft – både for eksisterende bygningsmasse og for nye eiendomsprosjekt. Vi er sikre på at bærekraftige løsninger, over tid er god business, påpeker Kruse.

Stort engasjement
I vår samtale med Richard Kruse kommer det frem at han er 50 år og ivrig fluefisker som nylig har flyttet til hjembyen Larvik. Han er gift med sitt livs store kjærlighet og har 4 barn. Barnas fremtid blir fort en god grunn til å satse på bærekraft i mange av sine gjøremål. Richard kjører tog til og fra jobben i Storebrand Eiendom og er spesielt opptatt av ombruk av materialer der de er – dvs. revitalisere eiendommene med utgangspunkt i eksisterende materialer. For å kunne oppnå dette må det gode håndverket fremmes og honoreres. De fleste produkter og bygninger må utformes slik at de kan gjenbrukes og så helt til slutt i livsløpet gjenvinnes.

Energibruken skal ned 50% innen 2030
Storebrand Eiendom har som mål å redusere energibruken med 50 % innen 2030. Målsettingen ble satt fra 2019.

– Dette blir krevende da vi allerede har redusert mye, men vi jobber hardt for å få det til, sier Richard videre

Kravene til norske myndigheter henger imidlertid ikke helt med bransjens vilje og evne til å ta det nødvendige spranget for en enda mer bærekraftig bransje. Innføring av EU-taksonomien er første reelle steg som definerer “brune” og “grønne” eiendommer. (red. merknad – om EU-taksonomien har ITBAktuelt skrevet tidligere)

– Er leietagerne opptatt av bærekraft?
Richard drar litt på det. Det er delvis økende oppmerksomhet fra leietagere med hensyn på bærekraft. De har krav som “hygienefaktor, mens noen forlanger at leieobjektet er bærekraftig.

Investorer (i eiendomsfond) viser for tiden stor oppmerksomhet om grønne investeringer. Det er en antagelse om tøffere krav fra både banker og leietagere om å dokumentere bærekraftige objekter. En frykt for “stranded assets” flytter langsiktige investeringer fra “brunt” til “grønt”.

Bærekraft og tekniske installasjoner
– Hva innebærer så bærekraft og hvordan skal dere i Storebrand Eiendom nå målene?
Vi har et mål om å levere grønne, sunne bygninger og arbeidsplasser som gir sunn økonomi og er sunne for omgivelsene. Vår bedrift er 250 år og vi ønsker å fortsette i 250 år til, fortsetter Kruse.

– Vi ønsker å utvikle smarte bygninger som gir mer og enkelt lar seg tilpasse skiftene bruksformål. Storebrand ønsker å levere løsninger for gode brukeropplevelser og enkel drift. Enkel drift som lar seg overvåke, påpeker han.

– Vi er selv kun en liten stab. Dette fordrer at vi tilknytter oss teknisk miljøer med riktig fagkompetanse og gode holdninger, at vi selv sørger for å inneha innkjøpskompetanse slik at prosjektene blir levert riktig med en gang. Riktig med en gang hos oss innebærer at også de tekniske systemene er fleksible, kan gjenbrukes ved skifte av leietagere, ved behov for oppgraderinger, at de er åpne for andre enn den opprinnelige leverandøren.

– Fortsatt er det dessverre slik at selv ved helt nye prosjekter er det for mye som ikke testes i tilstrekkelig grad før overlevering. Mange systemer virker ikke som forutsatt. Flere lar seg vanskelig integrere med andre systemer. Dette må vi få slutt på ellers vil vi ikke oppnå bærekraftige bygninger og nå målene om 50 % energibesparelse.

Richard Kruse er foredragsholder på konferansen «Ny teknologi, bærekraft og gunstig drift mot 2030» på Nasjonalmuseet i Oslo 27. oktober – mer om denne og påmelding HER