Løsningsekspert Sofie Nyman i Schneider Electric. Hun er en del av det interne core teamet for bærekraft, hvor hun jobber for å forsterke den interne og eksterne bærekraftskulturen.

– Våre barnebarns fremtid forutsetter ny teknologi og bærekraftige løsninger

Løsningsekspert Sofie Nyman i Schneider Electric:

0

Våre barnebarns fremtidsmuligheter etableres i dag, ved de tekniske løsningene vi velger ved nybygg og rehabilitering av yrkesbygg, formålsbygg og boliger. Bærekraftige bygninger er grønne og hensiktsmessig utstyrt med ny teknologi. Teknologi som blant annet sikrer effektiv bruk av energi.

I dag presenterer vi Schneider Electric ved deres løsningsekspert Sofie Nyman og hennes betraktninger om ny teknologi, bærekraft og gunstig drift mot 2030.

Schneider Electric
Schneider Electric er en global spesialist på energieffektivisering og automatisering innenfor en rekke segmenter, som datasentere, industri, bygg- & boliger og elnett. I denne artikkelen fokuserer vi på bygningsegmentet, som i Schneider Electric kallas Digital Energy. Vi tilbyr teknologiske og digitale løsninger for å bistå kommersielle og industrielle bygninger til å bli mer energieffektive, brukervennlige, robuste og bærekraftige, innleder Sofie med.

Sofie Nyman
Sofie Nyman, kommer fra Sverige og har siden september 2021 jobbet i Schneider Electric Norge AS. Jeg begynte i Schneider Electrics Nordic Graduate Program og jobber som Solution Sales Specialist, hvilket innebærer at jeg jobber mot rådgiver og sluttkunder innenfor byggautomasjon. Jeg bistår dem med deres utfordringer og presenterer nye trender og mulige løsninger. Dessuten er jeg en del av vårt interne core team for bærekraft, der jeg jobber for å forsterke den interne og eksterne bærekraftskulturen. Min fritid tilbringes gjerne ute i naturen, enten på sykkel eller på langrennski. Forøvrig er jeg en stor fan av innebandy.

En entusiastisk Sofie Nyman blir bedt om å svare på våre spørsmål om hvordan hun forstår følgende begrep:

 • Ny – utviklingen går framover og nye løsninger gir oss større muligheter enn tidligere.
 • Nyttig – Det må finnes behov for de løsningene som installeres. Verdien av bygningen må øke med en nyttig installasjon – En smart bygning skal ikke bare være trendy. En bygning er ikke smart kun gjennom at data samles inn men først når disse brukes til fordeler for driftspersonell, byggherrer, brukere med flere– nyttig innebærer også å utnytte data og løsninger som allerede eksisterer fremfor å installere nytt. I mange systemer for bygningsautomatiisering (SD-anlegg) ligger det mye data som kan benyttes til nye tjenester for kundene.
 • Bærekraftig – ITB og elektro i bygninger er ekstremt viktig for å føre frem til en mer bærekraftig fremtid. Bygninger står for drøyt 47 % av klimatgassutslippene – 27 % fra driftsfasen, så gjennom mer sømløse og energieffektive løsninger kan utslippene som de 27 % utgjører reduseres. Vi gjør mye for å elektrifisere transportsektoren (spesielt den private) med subsidier, billigere parkering etc., men sammenlignet med byggsektoren står transport ”kun” for 26 % totalt. (UN – Global Alliance for Buildings and Construction, 2021) Så det er tydelig at bærekraftige byggautomasjonsløsninger kan utgjøre den store forskjellen.
 • Effektiv teknologi – Ettersom vi blir mer og mer elektriske og digitale blir vi også mer avhengige av effektiv teknologi. Vi bør legge større ressurser i å utvikle ny teknologi. I Schneider Electric investeres 5 % av omsetningen på FoU hvert år, dette for å utvikle ny, bedre og effektiv teknologi.
 • Tettere samhandling – Dette er ekstremt viktig. F.eks. om vi som leverandør har en nytenkende løsning som kan redusere klimapåvirkningen og forenkle alles hverdag må vi ha en tett kommunikasjon og kontakt med markedet slik at løsningen blir kjent og forstått. Både for rådgivere, driftspersonell, byggherrer, distributører, elektriker, sluttbrukere… Tettere samhandling er også viktig for å løfte interessen og viktigheten av ITB-bransjen, for å få alle til å forstå hvor stor forskjell ITB kan gjøre, både for trivsel og helse, men også for kostnader og klimapåvirkningen fra bygninger.

Hvilke hindringer ser dere i forhold til å nå målene om 50 % energireduksjon innen 2030?

 • Prisfokuset i bransjen– Mange kjøpsforhandlinger og tilbudsprosesser legger veldig stor vekt på innkjøpspris, hvilket gjør at fremtidige fordeler i liten grad verdsettes. Forhold som forenkler arbeidet til driftspersonell, komponenter med lengre levetid, sunnere innemiljø, lavere energibruk og energikostnader, robusthet mot uventede belastninger etc. vektes i liten grad.
 • Energireduksjon for sluttbrukere? – Mange byggautomasjonsløsninger hjelper til å effektivisere både energibruken og arbeidet, men hvor mye er det alltid vanskelig å svare på. I og med at dette er avhengig av mange faktorer, som bruksmønsteret av bygningen, størrelse, type virksomhet, forventninger m.m. Derfor kan en hindring i designfasen være å få dette tydelig beskrevet og fremhevet resultatene av løsningsforslagene.
 • Regelverk – Regelverket må støtte initiativ til att dele energi og samarbeide, hvilket det ofte ikke gjør i dag.

Hvordan bør hindringene best reduseres?

 • Strømstøtte med fokus på energieffektivisering – Hvis man ser på privatboliger finnes ENOVAs støtte til att installere smart hjem-løsninger. Denne typenstøtte gir gode insentiv til å faktisk investere på energieffektiviseringsløsninger, også for næringsbygninger.
 • Økt fokus på energieffektiviseringsløsninger bør bli en mye tydeligere del av tilbud, innkjøp og planlegging.

Hvordan vil din bedrift bidra – Hva vil din bedrift vektlegge i årene som kommer?

 • Vi vil være aktive i debatten om viktigheten av energieffektivisering, bærekraft og digitalisering.
 • Vi vil fortsette å legge ressurser i forskning og utvikling – fortsette å levere løsninger som bidrar til lavere klimapåvirkning og som har en lengre levetid. Satse påmer langsiktige løsninger helt enkelt.
 • Vi vil hjelpe kundene med lover og direktiver som kommer – vi kan sørge for at de har de data de trenger tilgengelige for rapportering. Dessuten vil vi tilby tydelig innsikt innenfor CO2-reduksjon og muligheter til optimalisering.
 • Vi vill snakke med og til alle interessenter for å øke deres interesse for bransjen, fokusere på at bygninger er viktige i kampen for klimaet, og om ny og utviklende teknologi.
 • Våra løsninger er med og bidrar til energieffektivitet og med det føles det bra å vite at vi er med og løser problemet.

– Som relativt ung og med forhåpentligvis mange årtier til å leve er jeg glad for at jeg jobber med løsninger som hjelper til å bidra til bedre forutsetninger for kommende generasjoner, runder Sofie av dagens intervju, engasjert og kunnskapsrik, sier hun.

Møt Sofie Nyman som samarbeidspartner på konferansen «Ny teknologi, bærekraft og gunstig drift mot 2030» på Nasjonalmuseet i Oslo 27. oktober – mer om denne og påmelding HER