Teknologi som erstatter verdens kjedeligste jobb

- Vi skal bidra til mer bærekraftig bransje ved å automatisere dokumentasjon:

0

Kunstig intelligens er veien å gå for å oppnå korrekt bygningsdokumentasjon (FDVU-dokumentasjon). Oppgavene som så langt har vært et omfattende manuelt arbeid er omtalt som «verdens kjedeligste jobb». Oppdatert og korrekt dokumentasjon er avgjørende for drift og ombruk av tekniske installasjoner. Løsningen på dette er nå i sikte.

I vår presentasjon av samarbeidspartnerne til konferansen «Ny teknologi, bærekraft og gunstig drift mot 2030» er turen kommet til Fredrik Halmøy Wisløff i Findable AS.

Fredrik H. Wisløff, Co-founder & CEO i Findable AS.

Findable AS
Selskapet ble etablert for å muliggjøre bærekraftige og effektive bygninger ved å automatisere dokumentasjon. Eksisterende og ny dokumentasjon kan automatisk kategoriseres etter blant annet Bygningsdelstabellen, alt innholdet gjøres søkbart og duplikater fjernes. Findable har åpne APIer og integrasjoner med flere FDV-systemer.

Endelig kan du få ryddet opp i dokumentasjonen eller få dokumentasjonen riktig inn i byggeprosjekter. Findable bruker kunstig intelligens for å automatisk rydde opp i dokumentkaoset, og gjør det enkelt å finne frem og holde orden. Løsningen legger grunnlaget for:
• Effektiv og bærekraftig drift
• Transaksjonsklare bygg
• Ombruk og sertifiseringer

Fredrik Halmøy Wisløff
Fredrik Halmøy Wisløff er daglig leder og en av gründerne i Findable. Fredrik har Master i Entreprenørskap fra NTNU, har tidligere jobbet som CTO i Ambita og er spesielt opptatt av hvordan digitalisering åpner nye muligheter.

Vi spør hva Fredrik og Findable legger i begrepene:

Ny – Findable har utviklet en helt ny løsning som bruker kunstig intelligens for å automatisk håndtere bygningsdokumentasjon (FDVU-dokumentasjon). I dag er dette et omfattende manuelt arbeid og omtales ofte som «verdens kjedeligste jobb». Med vår løsning sparer man tid, samtidig som man øker kvaliteten på dataene.

Nyttig – Vanskelig tilgang til bygningsdokumentasjonen koster byggeier 20 kr per m2 i året. Ikke bare er dokumentasjonen lovpålagt, men den er også avgjørende gjennom hele byggets livsløp.

Ved bygging eller overtakelse av nytt/eksisterende bygg:
– Har vi fått all dokumentasjonen vi skal ha og er det i henhold til standarden vi definerte i kontrakten? Dette kan være veldig krevende å kvalitetssikre når man kan motta opptil 40 000 dokumenter på et enkelt bygg.
– Ved transaksjoner og «due dilligence» er det veldig vanlig å måtte gi avslag på pris fordi man mangler nødvendig dokumentasjon. Det kan være at man har dokumentasjonen, men ikke finner den i tide.

Dokumentasjonen er viktig for effektiv drift av bygningene:
– Et viktig miljøtiltak er å forlenge levetiden på eksisterende bygg. For å få til dette må de vedlikeholdes godt, og nøkkelen til dette finner man i dokumentasjonen. Uten dokumentasjonen vet man ikke hva som er i bygget. Den er også avgjørende for å overholde garantiforpliktet vedlikehold.
– Sertifisering (som for eksempel BREEAM-In-use) krever dokumentasjon, og i dag innebærer det som regel over 100 timer manuelt dokumentarbeid per sertifisering.

Og når bygningen eventuelt skal demonteres og ombrukes:
– På grunn av dokumentasjonskrav er tilgang til dokumentasjon i dag den største flaskehalsen når det kommer til ombruk av produkter og materialer.

Bærekraftig – Eiendomsbransjen står for 40 % av globale klimagassutslipp. De to viktigste tiltakene vi kan gjøre er å bruke eksisterende bygninger så lenge som mulig (som muliggjøres av godt vedlikehold) og å ombruke produkter og materialer når byggene demonteres. Begge tiltakene er avhengig av god og enkel tilgang til dokumentasjonen.

Effektiv teknologi – Vi erstatter omfattende manuelt arbeid med kunstig intelligens, som bare blir smartere for hvert dokument vi prosesserer, og som aldri blir sliten eller lei. Slik frigjør vi tid, og man kan heller fokusere oppmerksomheten på de viktigste dokumentene.
Vi har også integrasjoner med eksisterende systemer, og det skal alltid være enkelt å få data inn og eksportere ut av Findable når man måtte ønske.

Tettere samhandling – Vi har laget et eget verktøy for byggeprosjekter hvor vi gjør det enklere for totalentreprenør å samle inn dokumentasjon fra 30-50 under-entreprenører i byggeprosjekter. Vi bruker vår automatikk for å redusere manuelt arbeid, øke kvaliteten på sorteringen og kvalitetssikre at man for eksempel får dokumentasjon på riktig språk.

Det tar ikke lang tid før dokumentasjon avviker fra det som er reelt i bygningen, men ved å ha en bedre oversikt over dokumentasjonen så er det lettere å holde den oppdatert. I fremtiden vil vi også kunne komme med forslag om dokumentasjon som kanskje skal erstattes dersom man laster opp ny.

Hvilke hindringer ser dere i forhold til å nå målene om 50 % energireduksjon innen 2030?
– 80 % av byggene vi har i 2050 er allerede bygget. Derfor er vi avhengig av å gjøre noe med eksisterende bebyggelse, og ikke bare fokusere på nye energieffektive bygg.

Hvordan bør hindringene best reduseres?
– Økt fokus på tiltak for eksisterende bebyggelse, og hvordan den kan vedlikeholdes og videreutvikles. Når man først må demontere så må vi ombruke så mye som mulig. Begge tiltakene er avhengig av god og enkel tilgang til dokumentasjonen.

Hvordan vil din bedrift bidra – Hva vil din bedrift vektlegge i årene som kommer?
– Findable skal bidra til en mer bærekraftig eiendomsbransje ved å automatisere dokumentasjon. Vi vil gjøre vedlikehold og ombruk/sirkulærøkonomi enklere. Dette gjelder både for eksisterende bygg, og vi vil også sørge for at det som bygges nytt enkelt skal kunne ombrukes i fremtiden. Da må vi ta enda bedre vare på dokumentasjonen. Nøkkelen til effektive og bærekraftige bygg ligger i dokumentasjonen.

Møt Fredrik Halmøy Wisløff som samarbeidspartner på konferansen «Ny teknologi, bærekraft og gunstig drift mot 2030» på Nasjonalmuseet i Oslo 27. oktober – mer om denne og påmelding HER