I bildet: f.v. Jonas Røthe, Camilla Pedersen, Irene Buijing og Sofie Nyman har jobbet i Schneider Electric i ett år og fått omfattende opplæring innen løsninger for bærekraft. Nå tar de steget videre og lanserer selskapets bærekraftkåring, Sustainability Impact Awards.

Schneider Electric lanserer bærekraftpris

En egen bærekraftgruppe

0

Schneider Electric Sustainability Impact Awards kårer norske partnerbedrifter som utviser lederskap innen bærekraft, og den drives av unge talenter.

Sustainability Impact Awards er en internasjonal anerkjennelse for partnerbedrifter som kan vise til lederskap og konkret handling med mål om å redusere karbonutslipp. Innen 25. november kan partnere som fremmer bærekraft og avkarbonisering, søke om å delta. Vinnerne vil kåres i slutten av 2022.

– Kåringen skal gi bærekraft et mer konkret ansikt. Våre partnere gjør nemlig en omfattende innsats for å hjelpe bedrifter redusere karbonutslipp. Hensikten er å premiere og gi synlighet til aktørene som deler vår lidenskap for bærekraft. Sustainability Impact Awards vil hjelpe dem med å profilere seg og fremheve nytten av innsatsen de legger ned, påpeker Jonas Henni Normann, bærekraftdirektør i Schneider Electric.

Det vil kåres i to kategorier:
• Bærekraftig drift og tiltak i eget selskap anerkjenner partnere som viser bærekraft-lederskap med mål om å redusere karbonfotavtrykket i egen virksomhet.
• Løsninger som realisere kundens bærekraftmål anerkjenner partere som viser bærekraft-lederskap ved å gjøre det mulig for deres kunder å nå sine mål for redusert karbonfotavtrykk.

De norske vinnerne vil blant annet få muligheten til å knytte kontakt med virksomheter som deler samme faglige interesser i andre land.
En slik anerkjennelse viser at bedriften tenker innovativt og samfunnsansvarlig er et viktig differensieringspunkt.

En egen bærekraftgruppe
Topplederne i Schneider Electric Norge utgjør juryen i vårt land, mens arrangementskomiteen består av en gruppe unge talenter som fokuserer på bærekraft i alle sine aspekter, med Jonas Normann som katalysator og mentor.

Det siste året har en gruppe nyutdannede ingeniører fått omfattende opplæring innen ulike løsninger: Irene Buijing, Camilla Pedersen, Sofie Nyman og Jonas Røthe, alle i 20-årene, utgjør en engasjert kvartett, som nå holder foredrag om alt fra energieffektivisering til microgrid. Har du deltatt på kurs og seminarer om fremtidens bygg eller fremtidens sykehus, har du sannsynligvis allerede møtt dem.

– Bærekraftgruppens formål er å involvere og bevisstgjøre både de ansatte i Schneider Electric og våre partnerbedrifter. Vi har spurt våre kolleger om hva bærekraft betyr for dem, personlig og fagmessig, og har fått ulike spennende svar, utdyper Sofie Nyman (26). Sofie kommer fra Uppsala, er sivilingeniør innen energi og miljø og jobber med utvikling av bærekraftløsninger innen flere segmenter.

– Partnerbedrifter som tavlebyggere, systemintegratører, prosesselskaper/maskinbyggere og installatører er Schneider Electrics forlengede arm i markedet. De får opplæring innen teknologi og metoder for digitalisering, energihåndtering og avkarbonisering. Og de er ofte selv aktive bærekraftforkjempere, tilføyer Camilla Pedersen, System & Estimation Engineer (29 år, fra Vadsø).

Også Irene Buijing (28, fra Nederland) tilhører denne gruppen. Hun jobber som prosjektleder innen byggautomasjon:

– Det er våre partnere, opplært til å anvende våre løsninger, som gjør den store jobben for våre felles sluttkunder. Det er takket være dem eiendomsbesittere og industrieiere klarer å spare energi og ressurser, påpeker Irene.

Jonas Røthe (26), utdannet som maskiningeniør med en master i innovasjon og entreprenørskap, er den fjerde «musketeren». Han er ikke med i gruppa, men arbeider også for å promotere bærekraft i form av sikkerhet i bygg med en støttende rolle rettet mot rådgivende ingeniører:
– Jeg opplever at bærekraft og kvalitet i anbud ofte blir mindre verdsatt enn pris. Dette er noe som myndighetene bør ta tak i. Energitransformasjonen bør bli mer politisk styrt, mener Jonas Røthe.

Stor interesse
Interesse for energiøkonomisering skyter i været, ifølge Jonas Normann:
– Vi merker økt etterspørsel etter energieffektivisering, blant annet fra våre partnere i bransjen. Vi prøver sammen å bistå sluttkunder med å redusere energiforbruk, karbonutslipp og utgifter. Dette gjøres blant annet ved hjelp av digitale energi- og automasjonsløsninger.

I tillegg til å overvåke energi for å bevisstgjøre og iverksette effektiviseringstiltak, ønsker markedet også å integrere nye fornybare energikilder i eksisterende og nye anlegg. Bærekraft skal medføre lønnsomhet og økt konkurranseevne. Kutt på energi- og driftsutgifter er godt for miljøet og sunt for bunnlinjen, avslutter bærekraftsjefen.

Her kan du lese mer om kåringen.

Kilde: Schneider Electric