Illustrasjonsfoto

Energieffektive og bærekraftige løsninger

Arild Trobe, Project Development Manager Johnson Controls:

0

– Vår fremtid er avhengig av energieffektive og bærekraftige løsninger, også i eksisterende bygg. Merverdi ved å løse et eksisterende, eller fremtidige behov på en enklere måte er ønskelig. Tidvis er det vel mye fokus på ny teknikk og nye «smarte» løsninger og mindre fokus på nytteverdi – på hva teknologi skal løse. Dette lar seg rette opp.

I våre presentasjoner av samarbeidspartnerne på konferansen «Ny teknologi, bærekraft og gunstig drift mot 2030» er turen kommet til Arild Trobe, Project Development Manager
i Johnson Controls

Johnson Controls
Johnson Controls bidrar til å forbedre miljøet der mennesker lever, jobber, lærer og leker. Fra å optimalisere bygningens ytelse til å forbedre sikkerheten og øke komforten, er drivkraften bak resultatene som betyr mest. Vi leverer vårt løfte i sektorer som helsetjenester, utdanning, datasentre og produksjonsindustrien. Med et globalt team på 105 000 eksperter i mer enn 150 land og mer enn 130 års innovasjon, er vi styrken bak våre kunders oppdrag.

Arild er i vår samtale klar og tydelig på selskapets ambisjoner og virke.

Arild Trobe, Project Development Manager
i Johnson Controls

Arild Trobe
Arild er utdannet sivilingeniør Prosessautomatisering og har masse erfaring etter 18 års fartstid i Johnson Controls og jobber i dag som Project Development Manager.

– Dette innebærer blant annet at jeg jobber både med teknisk løsningsdesign (utvikling) og som intern og ekstern teknisk støtte for enkelte større prosjekter. I tillegg er jeg vårt tekniske koblingspunkt mellom Johnson Controls lokalt og vår Europeiske organisasjon, sier Arild Trobe.

Han er tydelig på at mens det i dag er stort fokus på innovative tjenester og teknologi, kan dette samtidig bringe mindre fokus på behovet til sluttbrukere og beslutningstagere som skal nyttiggjøre seg verdiskapningen som teknologien skal bringe.

Med enebolig i Askim er det alltid noe som skal pusses opp eller endres.

– Hjemme-automasjon. Det var her jeg for 10 år siden fant ut at å basere seg på skyløsninger kanskje ikke var svaret da lyset ikke kunne slås på når vi kom hjem fordi internett var nede.

– Før Covid-19 har jeg 20 år som aktivt medlem av Askim Pistolklubb og akkreditert nasjonal dommer pistol innen ISSF. Dessverre har det vært en periode med litt annet fokus, men har planer om å gjenoppta det etter hvert, sier Trobe.

Vår samtale vinkler seg inn på kommende konferanse om teknologi og bærekraft og vi stiller Arild de samme spørsmålene som andre har fått

Hva legger dere i – hvordan forstår dere begrepene:

  • Ny – Ny som i en ny måte/vinkling for å løse dagens, eller morgendagens, behov og utfordringer. Dette kan dreie som om videreutvikling av kjente konsepter til en komplett ny løsning eller å ta i bruk ny teknologi og de muligheter disse gir for ny innsikt.

Nytt betyr ikke nødvendigvis nytt teknisk utstyr, men like gjerne bruk av eksisterende data for å gi ny innsikt eller verdier.

  • Nyttig – «Nyttig» gir en merverdi ved å løse et eksisterende, eller fremtidige behov, gjerne på en enklere måte. Kanskje er det i dag for mye fokus på ny teknikk og nye «smarte» løsninger, mens for lite fokus på «nyttig» (dvs. «hva løser dette for deg»).

Ny teknikk er ikke nødvendigvis riktig løsning hvis den ikke samtidig er nyttig. Teknikk er kun et middel for å oppnå et definert mål, og ikke målet i seg selv.

Hva som er «Nyttig» vil variere mellom ulike brukere og beslutningstagere. Målgruppen må derfor defineres, med forventet nyttig resultat, for så å bestemme med hvilken teknologi man skal komme dit.

  • Bærekraftig – Som internasjonal aktør og produsent, har Johnson Controls globalt vedtatt ambisiøse bærekraftmål for hele vår verdikjede. Siste publisert rapport «Johnson Controls 2022 Sustainability Report».

Lokalt vil vi ikke bare adoptere selskapets globale mål, men også bygge opp våre produkter og løsninger rundt de enkelte bærekraftmål for kunder og samarbeidspartnere og bidra for å realisere disse.

Å forbruke mindre energi, og spare ressurser, er et felles ansvar hvor alle må bidra på sin måte.

  • Effektiv Teknologi – For meg er «Effektiv Teknologi» et middel (som virker) for å nå et bestemt mål, uten at dette setter driftssikkerheten til bygningen i fare.

«Effektiv Teknologi» må virke alltid.

Målet kan være tilgang til data, analyser eller «nyttig» informasjon. Dette for bestemte målgrupper eller brukere.

  • Tettere samhandling – Samhandling på tvers av faggrupper og leveranser har aldri vært viktigere. Synergi på tvers av leveranser blir først mulig når vi benytter hverandres spesialkompetanse og «gjør hverandre gode».

Dette ved å dele data, men også deling av kompetanse og erfaring for en felles forståelse. På denne måten finner vi nye vinklinger og utløser forbedringer sammen.

Tettere samhandling må også inkludere sluttbruker og deres behov.

Hvilke hindringer ser dere i forhold til å nå målene om 50 % energireduksjon innen 2030?
– Jeg oppfatter et for stort prisfokus på installasjonstidspunktet og ikke på levetidsanalyser for effektiv drift (Capex vs Opex).

– Samtidig oppfatter jeg at det er lite fokus på kontinuerlig forbedringer i løpet av byggets levetid. Du kan bygge effektive bygg, men de er avhengig av kontinuerlig utvikling for å være effektive videre.

– Kunnskap og kompetanse om fag utenfor egne leveranser er mangelvare. Vi har behov for tettere integrasjon mellom «fagsiloene» IT/automasjon/tekniske systemer. Deling av eksisterende data og erfaring, vil gi mer effektiv drift av bygget gjennom dets levetid med mulighet for kontinuerlig forbedring i forhold til endringer av spesielt bruksmønsteret.

Hvordan bør hindringene best reduseres?
– Vi må alle fokusere på bedre samhandling og felles definerte mål. «Smarte løsninger» uten innhold kan ikke alene løse dette.

– Vi må alle bedre vår tverrfaglig kompetanse (kompetanseløft) utover egne leveranser. Dette for bedre forståelse og respekt for øvrige faggruppers behov og kompetanse.

– Vi må satse på utvikling og forbedring av eksisterende bygningsmasse slik at disse også blir energieffektive og bærekraftige fremover.

Hvordan vil din bedrift bidra – Hva vil din bedrift vektlegge i årene som kommer?
– Vi vil bidra til å øke interessen og kunnskap om våre fagområder som en viktig bidragsyter for redusert energibruk og økt trivsel i bygg.

– Vi vil bidra globalt og lokalt med bedre innsikt i eksisterende bygningsdata.

– Vi vil bidra med fagkompetanse og erfaringer fra prosjekter vi har deltatt i.

– Johnson Controls som konsern vil bidra både med å redusere sitt eget klimaavtrykk, men også utvikle løsninger som svarer opp kundenes behov for å løse deres utfordringer. Vi ønsker økt bevisstgjøring rundt bruk og gjenbruk av eksisterende løsninger i en ny kontekst. Dette for optimalisering av bygninger.  Et retorisk spørsmål er: Brukes eksisterende løsninger optimalt. Svaret er neppe.

Dere kan møt Arild Trobe som samarbeidspartner på konferansen «Ny teknologi, bærekraft og gunstig drift mot 2030» på Nasjonalmuseet i Oslo 27. oktober – mer om denne og påmelding HER