Nidarvollprosjektene satser på gjenbruk av byggematerialer- og inventar, utslippsfrie maskiner og ny teknologi for optimalisering og deling av energi og varme mellom de nye byggene. Illustrasjon: Henning Larsen arkitekter/Per Knudsen arkitektkontor/Trondheim kommune

ITB Brukerforum arrangeres i Trondheim i desember

Klima- og miljøambisjonene for Nidarvollprosjektene er skyhøye i det som er det største byggeprosjektet til Trondheim kommune noensinne. 24.november ble prosjektet belønnet med 3.plass i konkurransen om å bli årets lokale klimatiltak i Norge. Dette kan du høre mer om på ITB Brukerforum i Trondheim når Integra og Grønn Byggallianse inviterer til møte den 14.desember. Trondheim Eiendom er vertskap.

0

På Nidarvoll bygges ny barne- og ungdomsskole, to nye idrettshaller og nytt rehabiliteringssenter. Det er det største byggeprosjektet Trondheim kommune noensinne har gjennomført. Ved hjelp av elanleggsmaskiner og en mobil hurtiglader reduseres klimagassutslippene.

Samtidig er gjenbruk av byggematerialer i forbindelse med riving og nybygging satt i et unikt system, ifølge prosjektleder Morten Marøy for Nidarvollprosjektene i Trondheim Eiendom.

– Det har lenge vært et generelt krav om fossilfrie byggeplasser i Trondheim, men kommunen har også vedtatt ambisjoner om utslippsfrie byggeplasser. Dette er da noen skritt i riktig retning, og vi kan høste erfaringer som hjelper oss på veien videre, sier Morten Marø i Trondheiem kommune.

Dette kan man altså høre mye mer om når Integra og Grønn Byggallianse ønsker velkommen til ITB Brukerforum i Trondheim. Arrangementet varer fra 08.30 – 11.00, og holdes på adressen Tinghusplassen 3. Påmeldingsfrist er 13.12.2022.

Det er gratis påmelding, klikk her

Programmet: 

Kl. 0830- 0900 oppstart m/ frokost. Kjell Petter Småge, Grønn Byggallianse og Roar Smelhus, Integra ønsker velkommen

Kl. 0900- 0940 Innføring i Nidarvoll prosjektet ved Steffen Torp, Skanska. Energisentral, peakshaving (fjernvarme) og SD-anlegg

Kl. 0940- 0955 Pause og mingling

Kl. 0955- 1010 Grønnkiosk (info. skjerm for brukere av bygget) ved Elin Randli, Trondheim Eiendom

Kl. 1010-1040 Tankene bak prosjektet av Jens Tønnesen, Trondheim Eiendom. Eventuell oppfølging til senere ITB Brukerforum

Kl. 1040-1100 Befaring

Kl. 1100 Takk for i dag!