Fagskolen Oslo holder til i utdanningssentret Kuben på Økern i Oslo. Foto: Wikipedia

Samarbeid Integra og Fagskolen Oslo om kompetente fagfolk

Ny etter- og videreutdanning i bygningsautomatisering

0

Automatiseringsbransjen trenger flere kompetente fagfolk til å designe, programmere og sette i drift automatiseringsanlegg i bygninger. Nå utvikler Fagskolen Oslo en ny etter- og videreutdanning i bygningsautomatisering.

Dette skriver Integra på sine nettsider, og påpeker at automatiseringsbransjen trenger flere fagfolk. Oppgaven er å sikre gode og trygge bygninger med godt inneklima og lavest mulig klimafotavtrykk.

Tekniske systemer, måling og datainnhenting gjør det mulig å styre inneklima, adgangs- og brannsystemer automatisk.

Utdanningen rundt dette er tilpasset arbeidstagere i full jobb, og undervisningen blir i hovedsak nettbasert. Til sammen 15 studiepoeng. Det vil være mulig å velge enkeltmoduler etter behov og ønske.

Målgruppen er alle med interesse for teknologi og bærekraftige bygg, og som ønsker å utvide egen kompetanse på IT og bygningsautomatisering.

Utdanningen tilpasses relevante fag og erfaring

Utdanningen vil tilpasses personer med fagutdanning og relevant erfaring, fagskole- og batchlor-kandidater.

Denne utdanningen er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Fagskolen Oslo og bransjeforeningen Integra.

Integra er bransjeforeningen for automatisering og digitalisering i Nelfo, tilknyttet NHO. Medlemsbedriftene levere avansert teknologi som bidrar til trygg og effektiv drift på mange samfunnsområder, blant annet i bygninger.

Fagskolen Oslo er høyere yrkesfaglig utdanning som tilbyr fremtidsrettede utdanninger som utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Fagskolen har ca 1000 studenter. Skolens utdanninger gir både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Fagskolen Oslo er spesialist innen digital samhandling og aktiv læring. Kompetente fagfolk er avgjørende for at Norge skal nå sine ambisiøse klimamål. Skolens studier bygger på prinsippet grønn kompetanse, ny teknologi, bærekraft og entreprenørskap.