Tre aktuelle kurs som bøter på strømpriser og møter miljøkrav

Fagskolen Vestfold og Telemark

0

Strengere miljøkrav og økte strømpriser tvinger frem nytenkning også innen energibruk i bygninger. Mye ny kunnskap må på plass i flere fag og plan innen drift av alle typer bygg. Fagskolen Vestfold og Telemark har i flere år satset sterkt på nettopp utdanning innen energibruk.

– Temaet er ikke mindre aktuelt nå, fastslår Svein Jåtun, regionsjef i Nelfo Sørlandet.

Det er fylkeskommunen som driver Fagskolen Vestfold og Telemark, med base i Porsgrunn. Jåtun forteller at årets sentrale kurs er oppdatert helt i tråd med den aktuelle situasjonen med krav til lavere energi forbruk i bygninger og dyrere strøm.

Energirådgiver, et høyaktuelt nettbasert kurs
Et viktig og høyaktuelt kurs for videreutdanning som fagskolen tilbyr er Energirådgiver, et modulbasert kurs som er nettutdanning.

Svein Jåtun, regionsjef i Nelfo Sørlandet.

– Høyere strømpriser og uforutsigbarhet i strømmarkedet gjør at næringsliv og private trenger økt kunnskap om eget energibruk, påpeker Svein Jåtun. Han viser til at økte strømpriser og energiknapphet har fremtvunget økt søkelys på energieffektivisering der deltakerne skal se på muligheter for endringer i byggenes utforming og drift.

– Det er viktig med kunnskap om hva energien brukes til og hvordan man kan redusere tap.

– Utdanningen som Energirådgiver er rettet mot ansatte i installasjonsbedrifter, installatører, byggdriftere, saksbehandlere og erfarne montører med interesse for faget. Videre også rådgivere, forretningsutviklere og eiendomsforvaltere, forteller Svein Jåtun.

Det er NELFO Sørlandet, ELogIT og Fagskolen Vestfold og Telemark som sammen har initiativ til dette kurset for å utvikle en ny energifaglig utdanningsmodul.

Jåtun påpeker at elektrobransjen skal sikre og øke posisjonen som leverandør av energieffektive og miljøriktige løsninger.

– Energi- og klimautfordringene engasjerer sterkt i samfunnet, og også i økende grad i markedet. Det er en utvikling vi forventer vil fortsette og også forsterkes i årene fremover.

– Og vi skal ikke glemme at bygg står for om lag 40 prosent av energibruken i Norge, påpeker Jåtun. Slik det ser ut nå kan vi gå mot et kraftunderskudd allerede om 3-4 år og det enkleste og raskeste som kan være med og bedre denne situasjonen er en storsatsing på energieffektivisering og lokal energiproduksjon, for eksempel solceller de kommende årene. Tall fra NVE viser et lønnsomt potensial på 10-15 Twh i eksisterende bygningsmasse i Norge.

– Det kan være overraskende at ikke flere byggeiere har hentet ut energieffektiviseringspotensialet tidligere. Svært mange tiltak har tilbakebetalingstider på under 5 år, sier Jåtun.

Og legger til at dette kurset gir økt kunnskap om nettopp hvordan redusere energikostnadene.

Grønne smarte bygg, ny utdanning innen elektro

Fagskolen Vestfold og Telemark har i samarbeid med elektrobransjen utviklet en ny delutdanning innen grønne smarte bygg. Utdanningen omhandler aktuelle temaer innen nye energikilder og – bærere som sol, vind, biogass, hydrogen og batteribanker, styring av bygg. Planlagt oppstart er 22. mars 2023.

Utdanning er basert på offentlig godkjent studieplan i elektro, til sammen 15 studiepoeng.

Delutdanningen er nettbasert med ukentlige forelesninger på ettermiddag.

Nettbasert kurs om termografering og brannrisiko

Fagskolen Vestfold og Telemark har i flere år også kjørt kurs med fokus på at elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Forutsetningen er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass.

– Gjennom bruk utsettes utstyret for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. I hvilken grad disse faktorene vil påvirke anlegget varierer. Det påvirker behovet for vedlikehold, utskiftninger og oppgraderinger, påpeker Hans Ole Dyrset.

Kunnskap om betydningen av elkontroll og termografi vil avdekke tilstanden.

Dyrset viser til at markedet for elkontroll anslås til ca. to milliarder årlig. Forutsetning for utvikling av dette markedet er at eierne av elektriske anlegg blir bevisst sitt ansvar og at de utførende som gjennomfører Elkontroll er kvalifisert og innehar kompetanse til å avdekke dette.

Han forteller at undervisningen ved dette kurset er nettbasert med bruk av Zoom eller Microsoft Teams. Læringsplattform vil bli Canvas, med én undervisningsdag per uke, og videokonferanser, totalt 30 timer timer i arbeidstiden.

Opptakskrav og forkunnskaper er relevant fagbrev som elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler, transformatormontør, togelektriker eller energioperatør.

Kurset bygger på NEK 405-standardene. Gjennomført kurs gir 2,5 studiepoeng.

Se kursene fra Fagskolen Vestfold og Telemark:
* Energirådgiver, et modulbasert kurs
* Delutdanning innen grønne smarte bygg
* Nettbasert kurs om termografering og brannrisiko