Illustrasjonsfoto

Ny konferanse om Dørmiljøet i yrkes- og formålsbygg

Adgang 2023

0

Konferansen «Dørmiljø til besvær» i 2022 trakk fulle hus, både i Oslo og i Bergen. ITBAktuelt gleder seg over å kunne informere at suksessen fra i fjor nå vil bli videreført. «Adgang 2023» som konferansen nå heter vil finne sted 18. april i Oslo og 26. april i Bergen. Problemstillingene og noen av løsningene på «Dørmiljø» som helhet er fortsatt svært aktuelle.

Stig Grindahl, daglig leder og redaktør for nettstedet ITBaktuelt.no har store forventninger til årets arrangement.
– Vi håper og tror på fullt hos DNB i Bergen og på Grand Hotell i Oslo. Som i 2022 vil vi gjennomføre konferansen i 4 seksjoner og med god anledning til å føre samtaler med bransjekolleger.

Dørmiljøer i komplekse yrkes- eller formålsbygg, private så vel som offentlige skal bidra til sikker adgang, rømning, universell utforming (UU), skallsikring, god arkitektur med mer.  Dette innebefatter dørenes funksjoner og krav til utforming i ulike sennarier.

Dørmiljøer som samlet funksjon, er blant de områdene som fortsatt volder besvær i nye og rehabiliteringsprosjekter. Noen av årsakene til dette skyldes stor kompleksitet og at mange aktører som byggherrer og leietakere, kunder, brukergrupper, driftsavdelinger, arkitekter, rådgivere, entreprenører, tekniske byggeledere, leverandører av bygningsautomatiserings- og sikkerhetssystemer alle må være involvert for å oppnå samlet funksjon. Spesielt ved flerbrukerbygninger er utfordringene store.

Mangler i beskrivelser, innkjøp, oppgaveforståelse, valg av teknologi, gjennomføring og prøving fører ofte til besværet. Komplette dørmiljøer forutsetter stor grad av systemintegrasjon og utgjør dermed «ITB i praksis».

Seksjonene med foredrag og paneldebatter vil i 2023 konferansen omhandle:
1. Hvorfor dørmiljø ofte blir til besvær,
2. Forutsetninger for at dørmiljø skal bli mer til glede
3. Verktøy for å oppnå velfungerende dørmiljø og
4. Eksempler på tilgjengelig teknologi, og hvordan skal man orientere seg opp i dette

– Vi har også i år fått med oss representanter fra hele verdikjeden, toneangivende eiendomsvirksomheter – privat og offentlig, prosjektledere, leverandører og entreprenører – alle foredragsholdere med god innsikt om hvor skoen trykker og med ulike forslag til hvordan redusere besværet, sier Grindahl

– Vi ønsker alle hjertelig velkommen til vårens innholdsrike konferanse.

For program og påmelding, klikk her