Admin. dir Caverion Norge Knut Gaaserud. Foto: Caverion

Økning for Caverion

økende etterspørsel etter energistyring

0

Ordrereservene økte med 4,3 prosent fra foregående år til 1,9 milliarder euro (21,3 milliarder kroner).

– Caverionkonsernets EBITA i 2022 var den høyeste i vår ti år lange historie som et børsnotert selskap. Vår inntjening per aksje nesten doblet seg fra 2021. Resultatforbedringen ble støttet av den samlede inntektsveksten hovedsakelig i tjenester, og samtlige land viste fremgang, sier Caverions konsernsjef Jacob Götzsche i en pressemelding.

I Norge endte omsetningen endte på snaut fire millarder kroner (368,5 millioner euro), opp 4,5 prosent fra 2021. Caverionkonsernet har virksomhet i ti europeiske land, og Norge står for 16 prosent både av omsetningen og antall ansatte.

Caverionkonsernet gjorde gjennom fjoråret 12 oppkjøp av virksomheter, hvorav to i Norge – Kaldt og Varmt AS og Simex Klima & Kulde AS. Totalt kom med dette 560 nye medarbeidere inn i konsernet, som nå har nesten 14.500 ansatte.

– Ordrereservene for vår norske virksomhet vokste mot slutten av året, sier Knut Gaaserud, sjef for Caverion i Norge i meldingen. Han ser særlig en økende etterspørsel etter tjenester som støtter bærekraftsprofilen for bygg og prosjekter, slik som energistyring og -effektivisering.

– Vi forventer også at EU-taksonomien og andre myndighetsreguleringer i økende grad vil være styrende, både for nybygg og rehabilitering. Caverion er godt posisjonert til å bistå i denne omstillingen, sier Gaaserud.