Arkitekt Johannes Eggen i Nordic Office of Architecture, etterlyser mer tverrfaglig og bedre produkter. - Vi må ha med leverandørindustrien, elektrokonsulenter, UU-konsulenter og arkitekter for å finne ut hvordan man kan løse dørproblematikken på best måte.

Utviklet prefabrikkerte dører for nye Stavanger Universitetssykehus

Økende kompleksitet på dører krever tverrfaglighet og strategi

0

At dører og dørmiljø kan skape utfordringer er kjent i byggenæringen. Johannes Eggen, arkitekt i Nordic Office of Architecture, jobber med den arkitektoniske utføringen av 5700 dører på det nye Stavanger Universitetssykehus. Han har sett hvordan dørfaget har utviklet seg over mange år.

– I dag jobber jeg som oppdragsansvarlig på Stavanger Universitetssykehus, et helsebygg på 150.000 kvadratmeter. Vi jobber sammen med kunden fra konsept og prosjektskisser til overtakelse. I dette prosjektet har vi blant annet ansvaret for dørene sammen med en erfaren beslagskonsulent, sier sykehusarkitekten.

Eggen har jobbet som arkitekt siden 1985 og er spesialisert på arkitektur for sykehus, sykehjem og andre helsebygg.

Økende kompleksitet
Han forteller at det er strengere krav til det meste på et sykehus, spesielt med tanke på tilgjengelighet, universell utforming (UU), brannsikkerhet og at veldig mange tekniske systemer må snakke sammen.

– Kompleksiteten har økt voldsomt de siste årene. Om du ser på dører, som jeg jobber mye med, er det så mange varianter at vi ikke klarer å håndtere en dørentreprise uten en egen beslagskonsulent. I gamle dager var en dør med eller uten pumpe. Nå kommer dørene med adgangskontroll, lukkemekanismer, dørautomatikk og ulike lyd- og plankrav. Å sy sammen dette er blitt et eget fag.

– I en av mine første prosjekter ved Sykehuset i Østfold var dette enkelt og jeg lagde alle beslagslistene selv. I dag er det minimum arkitekt og elektro som må løse dørene sammen. Noen dører har ikke elektro, men på et sykehus krever nesten alle det på grunn av koblinger til styringsanlegg og strømforsyning. Dører er blitt veldig tekniske, og uttrykket «alle problemer møtes i dørene» har ikke oppstått uten grunn, sier han.

Utviklet prefabrikkert dørleveranse
Prosjektet har utstrakt bruk av prefabrikkert moduler og bruker BIM som produksjonsgrunnlag. Eggen har også jobbet mye med visualiseringsverktøy for å utforme dørpartiene.

– Om du tenker på et sykehus ser de aller fleste for seg en korridor med mange dører. Når vi begynte å planlegge sengepostene ønsket vi derfor at korridoren skulle være et fint rom. For å få til det måtte vi har kontroll på dørenes utseende. Det endte opp med mellomliggende tekniske føringer som vi ikke hadde kommet til uten å ha studert døren som arkitektonisk virkemiddel i korridorene.

Saken fortsetter under bildet:
– En vanlig dør har ofte lysbryter og adgangskontroll innfelt i veggen på siden. Vi har utviklet et dørfelt med sidefelt med plass for bokser til lysbryter og adgangskontroll som en del av dørleveransen. I bygget er det forberedt rørføringer i veggen som går inn i døråpningen og kobles til boksene på dørpartiet. Dette er en industriell løsning som vi har utviklet spesielt for sykehusprosjektet.

– Jeg tror Stavanger Universitetssykehus er et av de mest industrialiserte sykehusbyggene som er satt opp i Norge. Vi bruker prefabrikkerte fasader og prefabrikkerte sjakter med rørføringer og ventilasjonskanaler. Baderommene kommer flatpakket i paller med ferdige gulv, vegger med glass, og dører som monteres på stedet. Sykehuset oppføres som en serie av industrialiserte prosesser som går lengre enn hva vi har gjort før, sier Eggen.

Fortsatt mange utfordringer
Han forteller at en av de største utfordringene er kompleksiteten til dørene.

– Første gangen jeg begynte med UU brukte man mottoet, «bra for alle, nødvendig for noen». Alle har glede av snusirkler for rullestoler, håndløpere, kontrastmerkinger for synshemmede, akustiske hensyn for hørselshemmede. Det stemmer helt til vi kommer til dørene. Det som tidligere var en dør med en enkel selv-lukker, er blitt en dør med dørpumpe. Med dørpumper kommer automatikken, og med automatikken greier ikke vanlige brukere å åpne døren manuelt. Samtidig er det ingen dørpumper som dekker kravene til maks trekk-kraft til rullestolbrukere eller de med redusert armstyrke.

– I boligprosjekt etter boligprosjekt ser vi eksempler på at dørautomatikken blir ødelagt fordi man bruker den manuelt, holder den åpen, eller drar den opp i stedet for å vente på pumpa. Vi har fått et problem jeg håper noen greier å løse. Vi trenger en dør som kan åpnes like enkelt manuelt som automatisk, og samtidig være sikker på at den lukkes, sier han.

Etterlyser tverrfaglighet og bedre produkter
Eggen peker på flere forhold som kan være med på å redusere utfordringer med dører.

– Jeg tror løsningen ligger i økt tverrfaglighet. Vi må ha med leverandørindustrien, elektrokonsulenter, UU-konsulenter og arkitekter for å finne ut hvordan man kan løse det på best måte. Prosjektene trenger også en strategi for dørene.

Saken fortsetter under bildet:

Nye Stavanger sykehus.

– Uten en strategi kan det føre til at noen ønsker skyvedører, men glemmer høye lydkrav og at det fort blir veldig dyrt. Jeg har sett skyvedører til en halv million som ikke ser bra ut. Det man tror er en enkel skyvedør er en komplisert innretning med dagens krav. I stedet for skyvedør, burde man heller be om en dør som er enkel å bruke. Det krever kunnskap, erfaring og strategi for å vite hvilken dør som er riktig hvor.

– Det viktigste for meg er forståelsen for at dører er viktige, men også veldig kompliserte. Selv om vi har funnet gode løsninger i prosjektet, håper jeg de som utvikler og leverer dører finner mer elegante og brukervennlige løsninger, avslutter Eggen.