Som forvalter av mange eiendommer har adm. direktør Roy Frivoll i Avantor Eiendomsforvaltning AS, lenge drømt om å bli kvitt både fysiske nøkler og adgangskort.

Drømmer om automatiske skyvedører og nøkkelfrie bygg

Men fortsatt mange utfordringer med integrasjon av avanserte dørmiljøer:

0

Selskapet eier over 250 000 kvm eiendom og har utviklet mer enn 600 000 kvm næringslokaler.

Dørmiljø består av mange leverandører, aktører og grensesnitt. TEK-17 styrer mange av minimumskravene til brannsikkerhet, rømningssikkerhet og universell utforming. I tillegg kommer en rekke norske og internasjonale forskrifter, veiledere og standarder. Dette gjør dørmiljøene til en av de mest komplekse systemene i et byggeprosjekt.

Krever god integrasjon
Frivoll forteller at den største utfordringen er integrasjonen mellom aktørene på dørmiljø.

– Mye av utfordringene er relatert til at man ikke har tatt hensyn til bruken av døren, både med tanke på styringsmekanismer og på det bygningstekniske. Det kan føre til endringer på omrammingen, forsterking med metall, eller ettermontering av flere hengsler. Om du ser på adgangskontroll er det flere bakenforliggende krav som FC-godkjenning, brann og rømming, universell utforming og mye annet. Alt dette skaper ofte utfordringer rundt samordningen av dørmiljøet.

– Vi prøver å løse utfordringene gjennom å legge grensesnitt-, samordnings- og prosjekteringsansvaret på en av aktørene, men selv da er det ikke alltid dørene fungerer i praksis, sier Frivoll.

Drømmer om nøkkelfrie bygg
Som forvalter av eiendom har Frivoll lenge drømt om å bli kvitt både fysiske nøkler og adgangskort.

– I dag ser vi på løsninger med apper og digitale nøkler som er veldig forskjellige fra hva vi har sett levert fra etablerte aktører. Vi synes det er spennende at aktører fra IT-bransjen kommer med forskjellige løsninger, men det er fortsatt utfordringer i forhold til bruksområder, personvern og sikkerhet.

– Det kan høres enkelt ut med nøkkelfri adgang til boligblokker, men det trenger ikke være tilfelle i et næringsbygg eller på spesielle høysikkerhetsobjekter. Utfordringen er å finne gode fremtidsrettede adgangsløsninger som innfri flere krav innenfor ulike bruksområder.
Det er allerede mange nye spennende produkter som vi bruker på deler av porteføljen vår.
Vi drømmer fortsatt om nøkkelfrie bygg – så får vi se hva som kommer i årene som kommer, sier han.

Avansert dørmiljø krever samkjørt verdikjede
Frivoll forteller om store forskjeller på dørleveransene i prosjektene, og at manglende tverrfaglighet også kan være en utfordring.

– Om du ser på nybygg operer vi med totalentrepriser. Som byggherre engasjerer vi rådgivere som lager overordnede prinsipper og låsplaner. Andre ganger bruker vi låsesmeden og entreprenørene i prosjektet. Det er ingen tvil om at tradisjonelle låsesmeder er flinke på nøkler, sluttstykker og lås. Men nå går det mot elektroniske sluttstykker og pumper, elektrostyring og IT-integrasjon med sensorer og apper. Dette gjør at tverrfagligheten kan bli en utfordring.

– En annen utfordring er at leverandørene vil levere det de er trygge på. Da ser man alltid i bakspeilet. Vi vet det kommer nye løsninger og både vi som byggherre og kundene ønsker bedre løsninger. Det er fortsatt en viss motstand blant utøvende entreprenører og håndverkere som foretrekker kjente løsninger med mindre risiko med tanke på priskalkyler og montasjetid.

– Vi har forståelse for det, men det er vår jobb som byggherre å utfordre entreprenørene og leverandørene. Vi som bestillere som må være en driver for utviklingen. Samtidig må vi å ha kritisk sans og være trygge på at de nye aktørene, spesielt fra IT-bransjen, er koblet mot etablerte fagmiljøer. Om ikke hele verdikjeden er samkjørte i leveransen blir det stor risiko for at det ikke fungerer i praksis, sier Frivoll.

Etterlyser innovative leverandører
Han viser til «Utviklet prefabrikkerte dører for nye Stavanger Universitetssykehus» av arkitekt Johannes Eggen i Nordic Office of Architecture.

– Artikkelen peker blant annet på utfordringer ved feil bruk av utslående automatiske dører. Etter å ha reist mye i Asia og andre steder har jeg sett økende antall skyvedører, automatiske todelte dører som vi har på tog i Norge. De er relativt dårlige på lyd, men er raske og elegante sammenlignet med dører styrt av tunge dørpumper. Slike dører brukes mye på næringsbygg i utlandet. Her til lands virker det som om mange bare setter mer automatikk og pumper på gamle dører. Jeg mener vi burde se til utlandet etter bedre løsninger.

Hvorfor ser vi ikke flere slike løsninger i Norge?
– Jeg har diskuterte hvorfor vi ikke har slike løsninger og er blitt fortalt at dette er levert av de store heisleverandørene som ikke har leveringskjeder for slike produkter i Norge. Det handler også om at vi ikke har tradisjon for slike dører her til lands. Selv om krav til lyd og brann kan være en utfordring, tror jeg slike dører hadde gitt en bedre brukeropplevelse mange steder, avslutter Frivoll.