Veni AS og Tore Wennberg har stadig besøk av virksomheter og studenter, hvor de forteller om de ulike tekniske løsningene bedriften har installert i sine bygg. Her har de besøk av Fagskolen på befaring i teknisk rom.

Avansert byggautomasjon må ha systematisk ferdigstillelse

Store ambisjoner innen byggautomasjon, digitale verktøy og brukeropplevelse

0

Digitaliseringen og automatiseringen av byggenæringen har kommet langt de siste årene. Modellering, simulering, sensorer, styringssystemer, apper og brukerstyrte tjenester skaper store muligheter for analyse, energioptimalisering og nye brukeropplevelser. Dette var noe av bakgrunnen for etableringen av Veni, et selskap i Smedvig-gruppen.

– Veni ble opprettet for å finne nye verktøy og applikasjoner for modernisering og effektivisering av bygg. Vi jobber mye med Virtual Design and Construction (VDC) og 3D/4D/5D-modellering, og har et av de mest kompetente fagmiljøene på området i landet. Vi tar store og avanserte prosjekter som den nye batterifabrikken i Mo i Rana og jobber mye med bærekraft, energirådgivning og BREAM- og WELL-sertifiseringer, sier Tore Wennberg, prosjektleder i Veni.

Tore Wennberg: – Strategien går fra ideen skapes til forprosjekt, prosjektering, idriftsettelse, overlevering og drift.

Veni har i dag rundt 110 ansatte med kompetanse innen IT-infrastruktur, integrasjon, byggautomasjon, adgangskontroll og ITB-rådgivning. I tillegg har selskapet «Bygge Smart»-avdelingen med kompetanse på gjennomføring av byggeprosjekt basert på bærekraftige prinsipper og VDC.

Strategi for systematisk ferdigstillelse
Wennberg forteller at selskapet har jobbet med systematisk ferdigstillelse for Smedvig over flere år.

– Strategien går fra ideen skapes til forprosjekt, prosjektering, idriftsettelse, overlevering og drift. Vi jobber tett sammen med driftspersonell for å få erfaring på hva som fungerer og ikke fungerer. Vi ønsker å være nært knyttet til driften slik at vi kan ta kompetanse tilbake til prosjektene for å bygge bedre løsninger. Vi jobber med mange forskjellige entreprenører i byggeprosjektene, men er først og fremst Smedvig sine rådgivere og følger opp prosjektene på vegne av dem.

Han forteller videre at selskapet bruker mye ressurser på strategier for gjennomgående kvalitet i prosjektene.

– Vi tar utgangspunkt i veilederen PA 2015 for systematisk ferdigstillelse og standardene for ITB. En viktig del av dette arbeidet er etablering av strategier for tekniske systemer, energiløsninger, bærekraftsmål og digitalisering. Slike strategier er basert på standardiserte maler for prosjektering og planlegging, og gir minst mulig feil i prosjektene.

Han mener det fortsatt er for mange bygg som overleveres til drift uten av de tekniske løsningene fungerer.

– Selvfølgelig må det gjøres mye i prøvedriftperioden, men det er allikevel for mange feil og mangler. Vi ser at kvaliteten på funksjonsbeskrivelsen og arbeidstegninger bestemmer kvaliteten på mekanisk ferdigstillelse. Det gjør det spesielt viktig å ha gode systemer og planer for kvaliteten fra prosjektering til idriftsettelse. Det innebærer også gjennomføring av system- og funksjonstesting, samt fullskala tester. Arbeidet som gjøres med planlegging i forprosjekt og oppstart av prosjekteringen er veldig viktig for å sikre at byggeprosjektene avsluttes på en god måte, sier Wennberg.

Felles nettverk gir nye muligheter
Veni jobber for å effektivisere både oppføring og drift, men også brukeropplevelsen for leietakerne.

– Det som skiller oss fra andre i byggenæringen er at vi kombinerer kompetanse på tekniske systemer, samtidig som vi har høy kompetanse på IT-systemer og tjenester. Vi anbefaler at bygg installeres med et felles og sikkert nettverk for alt og alle. Det inkluderer et felles trådløst nettverk – wifi@work for alle brukere uavhengig av hvor mange firmaer som er leietakere. Det betyr at leietakerne slipper å installere eget nettverk og er på nett uansett hvor i byggene de befinner seg. Alt leietakerne trenger for å få tilgang på egne datasystemer er en bruker som følger med leiekontrakten. På samme måte som strøm, er IT-løsningene tilgjengelige når du flytter inn, sier han.

Selskapet samarbeider med flere hardware- og software-leverandører, deriblant Microsoft, HPE, Aruba, Huawei, Cisco, Nexans, VMware, Trend, Lenovo, HP, Dell og Fortinet. I tillegg er selskapet forhandler av Tridium Niagara for byggautomasjon og SD-anlegg.

– For større bedrifter har vi også mulighet for lokale servere i egen rack. For virksomheter med mange lokasjoner og avdelinger leverer vi samme løsning over egne nettverk med fiberforbindelser. Om du ser på Innovasjonsparken har vi 9 bygg med 150 små og mellomstore firma på samme nettverk, sier Wennberg.

Vektlegger leietakernes brukeropplevelse
Life@work er en samling digitale tjenester for å gjøre hverdagen enklere for leietakerne.

– Med Life@work samler vi flere apper for et bygg i en felles tjeneste. Det betyr at du kan booke møterom eller betale i kantina fra samme app. Vi ser også på digitale nøkler og adgangskontroll til kontorlokalene i samme app. Allerede i dag gir tjenesten informasjon om driftshendelser og leietaker kan melde om hendelser direkte til driftspersonale.

– Slike løsninger er kostnadseffektive siden man deler på driftskostnader og man slipper å installere nettverk når man utvider eller bytter kontor. Sikkerhet og backup blir også bedre når man drifter alle applikasjonene på samme nettverk. Vi leverer denne løsningen til flere eiendomsutviklere og deres leietakere over hele landet.

Selv om selskapet er tidlig i digitaliseringsprosessen ser de allerede store fordeler.

– Vi begynte for fire år siden og har flere prosjekter som blir ferdig i løpet av året. Vi bruker deler av disse løsningene i nye prosjekter og får gode tilbakemeldinger fra entreprenørene. Det handler om å gjøre prosessene mange ganger for å stadig bli bedre, avslutter Wennberg.