Offer Manager for byggautomasjon i Schneider Electric, Torbjørn Sørensen.

– Bygg må digitaliseres og styres mer effektivt

Torbjørn Sørensen om automasjon

0

– Optimalisert energiforbruk, robusthet og brukerfokus er blant forventningene som stilles til et bygg i dag. Med den nåværende energisituasjonen og tilhørende kostnader blir dette enda viktigere i tiden fremover, sier Offer Manager for byggautomasjon i Schneider Electric, Torbjørn Sørensen.

Fremtidens bygg – da er det avgjørende med gode verktøy.

Det er godt dokumentert fra forskjellige kilder at bygg har en sentral rolle i den grønne omstillingen. Bare i Europa kommer ca. 40% av CO2 utslippene, og ca. 36% av energiforbruket, fra bygg, skriver Schneider Electric i en pressemelding.

Derfor må bygg – nye som gamle – oppgraderes, digitaliseres og styres mer effektivt og smartere. Samtidig er det viktig at vi ikke glemmer brukeropplevelsen. Dette gjelder både leietagere og de som skal drifte bygget, mener Sørensen. Schneider Electric sin plattform for byggautomasjon, EcoStruxure™ Building Operation 2023, er utviklet med nettopp hensyn til både energi- og ressurseffektivitet og brukeropplevd kvalitet.

Robuste løsninger i mer enn byggematerialer

Bygninger skal stå imot litt av hvert. Utfordringer som vær, risiko for cyber-angrep og driftsstans er alltid i endring og fører med seg potensielt store konsekvenser: -Været får vi ikke gjort noe med, men EBO 2023 kan reagere på endringer i vær, solforhold og lysnivå – for å optimalisere inneklima og dermed bidra til mer effektiv drift, sier Sørensen.

EBO er utviklet med fokus på cybersikkerhet og følger prinsippet «Secure Development Lifecycle».  Det siste året har plattformen fått flere forbedringer for å møte nye behov rundt cybersikkerhet:

-Vi utvikler, tester og utbedrer systemet for eventuelle svakheter som kan oppstå. TLS 1.3, BACnet Secure Connect, SAML 2.0, er noen av sikkerhetsfunksjonene i EBO 2023. Nye funksjoner for å kunne ivareta cybersikkerhet er i seg selv en god grunn til å oppdatere programvaren, i sitt byggautomasjonssystem. Sørensen understreker at dette egentlig blir på samme måte som når vi oppdaterer mobilen vår, både for å få de nyeste funksjoner og for å sikre at enheten er «up to date».

Fortsatt effektivitet – med brukeren i fokus

Er effektivitet og energieffektivitet alltid det samme når vi snakker om byggautomasjon?
-Selvfølgelig ikke, men det er et nærliggende tema å komme inn på, både fordi det brukes mye energi i bygg og ikke minst fordi energi har en betydelig kostnad. Det er viktig å gjøre sparing av energi enklere: systemet bør sørge for å utnytte alle muligheter til sparing- og kun bruke energi der det er nødvendig.

Effektiv bruk og brukeropplevd kvalitet handler om flere ting:

Vi vet at inneklimaet i bygget spiller en stor rolle for helse og produktivitet. Medarbeidere påvirkes negativt av for høyt CO2-nivå, dårlig belysning eller høyt lydnivå. Teknisk personal har behov for effektiv bruk og drift av bygget.

Om vi snakker om «fremtidens bygg» – er det avgjørende med gode verktøy – både for å samle inn og bruke data, for eksempel til styring, visualisering og analysering, sier Sørensen.

EcoStruxure Building Operation 2023

  • Med EBO 2023 er all data tilgjengelig, fra sensoren på veggen og helt opp til serveren.
  • Gjennom bruk av semantisk tagging kan driftspersonalet raskt navigere i systemet og dataene for bygget fra rom og tekniske anlegg, for å sikre optimalt innemiljø og effektiv drift.
  • Plattformens IoT-kapasitet er styrket med støtte for Publish og Subscribe til en MQTT-broker og Edge Server, en software undersentral som kan kjøres på systemet som støtter Docker X86_64.

Vil du vite mer

Vil du vite mer om «Digital klargjøring av bygg»? Se gratis webinar med Nariman Fakhraee (bildet) og Randi Mogerhagen fra Schneider Electric.