Illustrasjonsfoto

Konferansen om Dørmiljø i yrkes- og formålsbygg

Adgang 2023

0

«Adgang 2023» finner sted 18. april i Oslo og 26. april i Bergen. Konferansesalene fylles nå opp, pågangen av interessenter fra hele verdikjeden er stor.

Dørmiljøer i komplekse yrkes- eller formålsbygg, private så vel som offentlige skal bidra til sikker adgang, rømning, universell utforming (UU), skallsikring, god arkitektur med mere. Dette innebefatter dørenes funksjoner og krav til utforming i ulike sennarier.

Årets program har god spredning. På konferansen vil deltagerne få innblikk i hva byggherrene ønsker seg mer av, hvordan nye mål skal nås og hvordan kravspesifikasjoner og tilbudsgrunnlag skal bli mer presise. En vei å gå er å benytte kunstig intelligens (AI) som assistenter ved utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser. Hvordan vil deltagerne bli presentert på konferansen.

Meld dere på allerede i dag via www.itbkonferanse.no oppfordrer Stig Grindahl og Arne Eggen i ITB Aktuelt. Her blir det fullt hus.