Adgang 2023 trekker fulle hus

Paneldebatter og dialog

0

Det er helt klart, oppgavene med hvordan etablere velfungerende dørmiljøer opptar mange. Konferansene i Oslo og Bergen om dørmiljø problematikk finner snart sted for andre året nå i april. I år kan arrangøren risikere å måtte stenge dørene av plassmangel.

Antall registrerte deltagere passerer mest trolig 225 personer før påske.

Konferanseprogrammene inneholder innslag om:

  • hvordan sikre et velfungerende dørmiljø
  • hva forstår vi under dørmiljø, hvilke funksjoner inngår og påvirkes
  • hvordan samspillet blant dørmiljøaktørene kan påvirkes
  • hvordan sikker og enkel drift oppnås med teknologi

Forenkling, samspill, kunstig intelligens og teknologivalg 

Adgang 2023 den 26. april i Bergen.

Under konferansen vil vi få høre om byggherrenes ønsker til forenkling og digitale nøkler, om vurderinger om sikkerhet i forhold til innbrudd og om feil og mangler som oppstår grunnet uheldige entreprisemodeller.

Videre vil deltagerne få innsikt i hvordan bedre samspill mellom aktørene konkret vil føre til bedre prosjektresultater og om hvordan mer ansvar på enkeltaktører kan føre til forbedret kvalitet. En ny veileder om rollefordeling, ansvar og grensesnitt vil også bli presentert.

Bruk av kunstig intelligens ved utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser er veien å gå for effektive og ryddige prosjekter. Dette vil deltagerne få demonstrert fra scenen, men også få en detaljert gjennomgang av prosessene fra forprosjekt til sluttfase. Hvem som bør eie prosessene og litt om typiske fallgruver som bør unngås står på programmet.

Konferansen vil bli avsluttet med en seksjon om hva som bør vurderes før en gjør valg av teknologi og litt om de ulike typene adgangskontrollsystemer.

Paneldebatter og dialog

Underveis i konferanseprogrammet er det avsatt tid til paneldebatter, besøk hos 10 utstillere og god anledning til dialog med øvrige deltagere.

ITB Aktuelt gleder seg til konferansedagene 18. april i Oslo og 26. april i Bergen. Har du ikke registret deg enda er det fortsatt muligheter noen dager til.