Erlend Simonsen, direktør for utvikling og digitalisering i DNB Næringseiendom

Har startet arbeidet med Smart Readiness Indicator

Høye miljøambisjoner hos DNB Næringseiendom

0

Erlend Simonsen, direktør for utvikling og digitalisering i DNB Næringseiendom, har sett hvordan standarder har utviklet seg over årene. Nå jobber han med SRI (Smart Readiness Indicator), som ble introdusert med European Energy Performance of Buildings Directive i 2018.

– Mitt første møte med Standard Norge var i arbeidet med NS 15232 som tar for seg automasjon i brukergrensesnittet mot leietakerne. Arbeidet var begynnelsen på en spennende reise innen standarder for byggautomasjon, sier han.

Simonsen har bakgrunn innen offshore, næringsmiddelindustri og forvaltning av næringseiendom. Han har vært styremedlem i Grønn Byggallianse og er medlem i Standard Norges komité for byggautomasjon.

Søkelys på standarder

Til daglig har Simonsen ansvar for prosjektmiljø, IT, anskaffelser og bærekraft og benytter flittig standarder i prosjektarbeidet.

– Jeg er i en situasjon hvor jeg jobber både med standardene og bruker de i mitt ordinære arbeid. Vi forvalter en million kvadratmeter med kontor, kjøpesenter og hotell og ser hvordan byggautomasjon har vokst i omfang og kompleksitet. Det å følge standarder og gjøre arbeidet riktig første gang – er ekstremt viktig.

Eiendomsselskapet gjennomfører omtrent 150 rehabiliteringer, ombygginger og utvidelser i året med et bredt spekter av tekniske løsninger.

– Den viktigste standarden for oss er NS 6450 for systematisk ferdigstillelse, kontroll, oppfølging og garantier, samt NS 3935 for ITB-koordinator og ITB-ansvarlig. Dette er noen av standardene vi bruker konsekvent i prosjektarbeidet. I tillegg har vi vært ISO 14001 (ytre miljø) – sertifisert i 10 år. Dette legger grunnlag for hvordan vi jobber med det ytre driftsmiljøet i organisasjonen, og er viktig for gode innkjøp og investeringer. Alt dette er inngår i miljøstyringsarbeidet vårt, sier Simonsen.

BREEAM-sertifiseringer

DNB Næringseiendom var tidlig ute med BREEAM NOR og BREEAM In Use for eksisterende bygg.

– Vi testet ut piloten for en norsk utgave av BREEAM In Use, og hadde et av de første byggene som var BREEAM In Use-sertifisert i Norge. En sertifisering er å betrakte som et verdipapir som viser investorer og leietakere miljø kvaliteten i bygget. Miljøsertifiseringssystemene brukes i tillegg til å finne de riktige «grønne» tiltakene for ytterligere å løfte bygget til en høyere miljø standard. Vi er veldig fornøyde med BREEAM In Use systemet og gjennomfører et program for å sertifisere hele porteføljen.

– Vi er heldige som har en samlet tanke rundt hvilke sertifiseringsordninger vi skal benytte i Norge. NGBC gikk tidlig ut og gjorde gode valg, bygde kompetanse, opprettet kurs og utdannet revisorer. Siden BREEAM er godt kjent i Europa, blir vi forstått av investorer når vi har dokumenterte bygg. BREEAM er et godt system for å kommunisere bærekraft og miljø.

 Ser dere på andre sertifiseringer?

– Vi ønsker å BREEAM In Use sertifisere hele porteføljen før vi vil vurdere andre sertifiseringer som feks. WELL. Vi ser også verdien av at BREEAM Nor sine poengkriterier svarer godt med flere av kriteriene i EUs bærekrafts-taksonomi. Dette gjør at BREEAM Nor sertifisering foreløpig er et rett for oss.

Ser på mulighetene med SRI

En SRI-indikator (Smart Readiness Indicator) skal karakterisere byggets evne til å styre seg selv og varsle om vedlikeholdsbehov, tilpasse og interagere med brukerne, gi informasjon om energibruken, tilpasse sin effektbelastning til energisystemet og bidra til en trygg og optimal drift av tilknyttede energiløsninger, lade elektriske kjøretøy og ha lagringssystemer. SRI vurderes inkludert på energisertifikatet til land i EU.

– Standard Norge har begynt å arbeide med SRI, men det er ikke innarbeidet i det norske systemet. SRI er tett knyttet til ønske om energieffektivisering. Dette er et godt system for å finne ut hvor teknisk avansert bygget er, og hva som kan forbedres. SRI dekker bruken, generell styring, men også infrastrukturen og nettet rundt byggene. Vi vet det er utfordringer med å selge strøm fra solceller tilbake på nettet, og SRI kan gjøre at flere forstår viktigheten av slik integrasjon. Vi har gjennomført en konkret test sammen med Caverion for et bygg i Bergen, men det er fortsatt relativt få som jobber med SRI i Norge. Siemens er kommet svært langt i det europeiske arbeidet med SRI og verktøyet testes i øyeblikket ut i flere land.

Hvordan tror du standardene og sertifiseringene vil fungere sammen?

– Jeg tror BREEAM og SRI vil utfylle hverandre. I Europa arbeides det for at SRI tilknyttes energiattesten på bygget og jeg tror at byggautomasjon og PropTech vil bidra til økt komfort og lavere energiforbruk, som igjen vil redusere klimautslippet. Etterisolering og mer avansert bruk av teknologi, vil være viktige faktorer for å oppnå klimanøytralitet i 2050 – eller helst før. Gode og intuitive verktøy for å finne ut hvilke tiltak som er effektive vil være viktig for byggautomasjonsbransjen og det grønne skiftet. SRI og denne typen verktøy vil spille en viktig rolle i denne utviklingen.

– Foreløpig bruker vi BREEAM In-Use for modernisering og oppgraderinger av eksisterende bygg og BREEAM NOR for større rehabiliteringer. Sammen med ISO 14001 ivaretar vi den generelle miljøstyringen og hvis man benytter standarder for beste praksis i prosjektene stiller man sterkt, avslutter Simonsen.

Smart readiness indicator (europa.eu)