Helge Lefstad Solem (øverst) og Erik Wikeby i Assa Abloy mener at bransjen fortsatt ikke er helt moden og at man ikke i tilstrekkelig grad ser betydningen av hva et helhetlig digitalt dørmiljø gir av merverdi og bærekraft.

150 års erfaring gir resultater

Røtter fra “De forenede Norske Laase og Beslagfabrikker” i 1864

0

Mer enn 150 års erfaring gir resultater. Bedriften Assa Abloy har gått en god vei. Med røtter fra “De forenede Norske Laase og Beslagfabrikker” i 1864, videre til det kjente TrioVing-navnet og senere integrasjon med Assa Abloy, har dagens selskap gjennomgått en rivende utvikling. Fra enkle mekaniske dørlåser i starten til komplette og mer komplekse og integrerte løsninger for sikker og bekvem adgang i små til store bygningskomplekser, både i nærings- og formålbygg.

Formålet med dagens løsninger er å ivareta sikker adgang, med brannkrav ved rømning, universell utforming (UU), skallsikring og god arkitektur.

– I dagens dørmiljømarked er utfordringene mange med ulike ønsker til helthetlig funksjon, med myndighetskrav herunder også krav til universell utforming, brann og rømningskrav med bedre skallsikring for å hindre uønsket besøk, både fysisk og via nettet samtidig som byggene skal være åpne og tilgjengelige. Dette skaper utfordringer. Ønskene er mange, mer integrasjon til øvrige tekniske systemer i bygningene, lavere driftskostnader og økt digitalisering for enklere å oppnå merverdi for eier og bruker, påpeker Erik Wikeby som er salgssjef for elektroniske sikkerhetsløsninger i selskapet.

Kollega Helge Solem, Key Account Manager – Elektronisk adgangskontroll i ASSA, skyter inn at man dessverre må konstatere at bransjen fortsatt ikke er helt moden og at man ikke i tilstrekkelig grad ser betydningen av hva et helhetlig digitalt dørmiljø gir av merverdi og bærekraft.
– Fortsatt leveres det analoge dørmiljøer som ikke gir mer informasjon enn en lysbryter som skrur lyset av og på. Manglene gjør at man dessverre går glipp av store merverdier med driftssikre og manipuleringssikre løsninger og bærekraft. Disse er også rimeligere i anskaffelse, sier han.

Dette og mer, tar vi høyde for i vår utvikling av våre tjenester, påpeker begge.

– Vi ser at vi i større grad enn tidligere må opptre mer som rådgivere for beslutningstakere, konsulenter og entreprenører. Dette for at man skal oppnå trygge og gode brukeropplevelser som ivaretar dagens og fremtidens krav til innovative, brukervennlige og bærekraftige løsninger samtidig som sikkerhetsfokuset på alle områder blir ivaretatt.

Ambisjonene til ASSA ABLOY er store og tydelige. Komplekse dørmiljøer blir ofte til besvær når tilbudsgrunnlagene er mangelfulle, prosjekteringen av løsningene ikke er godt nok koordinert og gjennomføringen og uttesting ikke gjøres systematisk. Som kjent, kreves det god planlegging og standardiseringer for å få dette til.

Hva vil dere vektlegge i byggeprosjektene fremover slik at dørmiljøene blir mer til glede enn til besvær for eiendomsselskapene og deres leietagere?

– Byggherrenes byggetekniske beskrivelse i postene 234, 244 og 543 er i mange tilfeller både utdatert, mangelfulle og motstridende. Underlag som dette må forbedres vesentlig og prosjekt-tilpasses i større grad. Standardiserte løsninger med beskrivelser for bedre prosjektgjennomføring og driftsfordeler anbefales på det sterkeste.

– Vi er godt kjent med mange av utfordringene med å skape velfungerende dørmiljøer og er derfor opptatt av tidlig involvering og god planlegging, inkludert nødvendig detaljprosjektering på rett tidspunkt og med søkelys på samsvaret mellom tilstøtende fagområder. En god funksjonsbeskrivelse fra byggherren, utvetydige brann- og rømningsplaner samt en omforent grensesnittmatrise er avgjørende.

Solem og Wikeby understreker at de har stort fokus på opplæring av sine forhandlere, på produkter og regelverk, og vi yter utstrakt prosjekteringsbistand for byggherrer, arkitekter og entreprenører, både med nybygg og rehabilitering. I tillegg har vi et Partner-program som vi hele tiden utvikler for å kunne anbefale kompetente partnere til å ivareta leveransene.

Vårt ønske er å tilby adgang til en sikker og åpen verden. Dette tror vi at vi oppnår ved
• Å tilføre kompetanse, innsikt i hele oppgaven, kunne forskrifter, se helheten
• Partnerprogrammer som fører til spredning av kompetanse sikrer kvalitet
• Markedsdialog, forstå kundebehovene inkludert endringene av disse over tid
• Bruk av teknologi og åpne protokoller er forutsetninger for suksess, kompatibilitet
• Digitalisering, endringer også i verdikjeden, sporbarhet, trådløs der det passer, drift med og uten batterier
• Å standardisere for økt sikkerhet og redusert risiko
• Å tilføre merverdi, benytte felles io, benytte tilgjengelige data/informasjon, registrering av driftstid og mer preventivt vedlikehold
• Å være en bred leverandør som ASSA ABLOY så får man færre å forholde seg til. Dette gir mindre problemer

Oppgavene er mange, og ambisjonene til Assa Abloy er store.
– Med tettere dialog med byggherrer, rådgivere og entreprenører bør dørmiljøene i fremtiden bli enda mer til glede, påpeker både Wikeby og Solem avslutningsvis.