FLOW Pluss Norge har levert 150 oppdrag innen drift og vedlikehold siden selskapet ble registrert ved nyttår, forteller daglig leder Hannes Grimm, prosjektleder Håvard Hildrum og prosjektkoordinator Karitha Kjeldsen.

Har samlet satsingen på total prosjekt-ledelse for detaljhandel i FLOW Pluss Norge

Stadig flere ønsker ett kontaktpunkt i hele byggeprosessen:

0

Gjennom mange år har Håvard Hildrum i FLOW Trøndelag VVS tatt hånd om byggeprosesser på tvers av fag når butikker skulle bygges eller renoveres. Etterspørselen har blitt stadig større, og ved nyttår ble konseptet samlet i FLOW Pluss Norge for å kunne øke kapasiteten og profesjonalisere tjenesten ytterligere. – Det er viktig å understreke at vi er en uavhengig aktør som samarbeider med lokale entreprenører og fagfolk over hele landet, sier daglig leder Hannes Grimm til ITB Aktuelt.

FLOW Pluss Norge har spesialisert seg på prosjektgjennomføring for all detaljhandel og kontor, som favner både nyetableringer, drift og vedlikehold og serviceoppdrag. Hannes Grimm er hentet inn til å lede satsingen, og har med seg nevnte Håvard Hildrum som prosjektleder og Karitha Kjeldsen som prosjektkoordinator i administrasjonen.

Startet med Nikita Hair
– Det hele startet med Nikita Hair i en tid hvor frisørkjeden var i ferd med å slå seg opp i Norge med salonger landet over, forteller Grimm.

– De hadde da behov for underleverandører som kunne samarbeide for å kunne bygge salonger på kortest mulig tid, samt gjøre prosessen effektivt og kostnadsbesparende. Skulle det være mulig, måtte de finne en prosjektleder, og Håvard var tidlig inne og bidro i byggingen av flere av salongene til frisørkjeden. I tillegg ble han fast prosjektleder for Big Bite-kjeden, med totalt over 70 oppdrag – og siden har det ballet på seg ytterligere.

Gjennom mange år har markedet gradvis endret seg i Retail-bransjen, med færre og færre enkeltstående butikker til fordel for mer kjededrift – som dermed har økt behovet ytterligere.

– Håndverksbransjen har derimot ikke utviklet seg i samme retning, men har fortsatt primært lokal- og regional tenking. Det vil si at når våre kunder har behov for håndverkere, må de bruke lokale kontakter. Det får de gjennom oss, ved at vi formidler behovet til underleverandører.  Det gjelder ikke bare på prosjekt, men har utviklet seg også til drift og vedlikehold.

– Butikker og frisørsalonger opererer gjerne i tidsperspektiv på 10, 15 og 20 år i forhold til utskifting, tilpasninger og konseptendringer. I tillegg er det mye som kan gå i stykker og må repareres. Når vi jobber over tid med de samme kundene, blir vi veldig godt med konseptene og kan være en sparringspartner og således tilføre dem en verdi utover de fysiske oppdragene

Koordinerer og tar ansvar
Kjernen i konseptet, er å bygge et tett og nært samarbeid med underleverandører i alle fag.

– Vi kan eksempelvis bruke de samme leverandørene hos både Nikita, Boots, Big Bite og Jordbærpikene – eller hvor det måtte være. Dette er langsiktige samarbeidspartnerne vi har tillit ti,l og som trygger leveransen og kvalitet – og vi vet hva ting koster.

– Samtidig slipper oppdragsgiveren å bruke driftsavdelingen sin til å finner løsninger. De bruker i stedet oss som konsulenter, og betaler kun når det er oppdrag. Det både sørger for at jobben blir gjort ordentlig, samtidig som det gir dem en vesentlig kostnadsbesparelse.

Også deres samarbeidspartnere har en stor fordel i dette konseptet, påpeker han.

– Fordi de da ikke bare kommer i kontakt med Nikita – som i dette eksemplet. For gjør de en god jobb der, vil de gjennom samarbeidet kunne få tilgang til en langt større kundemasse og dermed øke sine markedsandeler betraktelig ut fra den ene jobben. Derfor er det attraktivt å samarbeide med oss.

Har vært en missing link
Egentlig har hele Retail-bransjen vært en «missing link» lenge, skyter Håvard Hildrum inn.

– Det har gjerne vært leverandøren av innredningen som har hatt rollen som utførende prosjektleder og styrt prosjektene. Men det er så mye teknisk som skal inn, at det ikke fungerer godt nok. Det blir en langt tryggere gjennomføring når vi samarbeider med innredningsbransjen og tar seg av resten av prosjektet. Ofte handler det om å rette golv, male om, bygningsarbeider, VVS- og elektroarbeider etc., som involverer mange ulike fag. Dette er ikke venstrehåndsarbeid, påpeker han.

– Nettopp å koordinere alt, er det vi er eksperter på, sier Hannes Grimm – og trekker fram bærekraft som et annet, viktig aspekt.

– Det finnes nok andre selskaper som tilbyr det samme som oss, men som har base i Oslo eller andre sentrale steder, og er avhengig av å sende folk på oppdrag rundt i landet, ofte med fly. Vi ønsker derimot å bruke lokale selskaper. Det gir kort reisevei og en billigere sluttregning for oppdragsgiveren. I tillegg har det selvsagt et bærekraftig perspektiv som gir et hyggeligere klimaregnskap for oppdragsgiverne.

Han legger til at de også i noen tilfeller reiser rundt med det samme «laget», dersom det eksempelvis er snakk om kjeder som skal fornye mange butikker fortløpende eller hele konseptet skal endres.

– Da slipper vi å måtte forklare konseptendringen for mange underleverandører. Og ved å bruke de samme, er vi også sikker på at resultatet blir likt. Men når det gjelder drift og vedlikehold, er det selvsagt ikke aktuelt å sende en person fra Kristiansand til Trondheim. Da velger vi underleverandører her i Trondheim.

Jobber helt uavhengig av FLOW-gruppen
Grimm påpeker at FLOW Pluss Norge jobber helt selvstendig, uavhengig av FLOW Groups øvrige selskaper.

– Ja de må konkurrere og selge seg inn på lik linje med alle andre. Årsaken til det, er at vi må ha samarbeidspartnere uansett hvor i landet oppdragene er og vi må ha tillit i markedet. Eksempelvis har vi brukt Caverion på flere jobber i Nord-Norge. Andre steder har vi brukt Bravida. Det viktigste for oss, er å bruke de beste bedriftene lokalt, som klarer å levere den kvaliteten vi etterspør. Da spiller det ingen rolle om de heter Flow, Bravida eller GK eller noe annet.

– Dessuten har vi behov for langt mer enn klima, VVS og elektro. Vi trenger i tillegg flisleggere, malermestere, låsesmeder, glassmestere og de fleste andre byggfag. Om vi hadde låst oss kun til Flow, eller favorisert dem på noen måte, hadde ikke konseptet fungert.

Nye øyne og ny energi
Grimm kommer fra lederstilling i oljebransjen, hvor de leverte serviceoppdrag, og små og store ombyggingsprosjekter globalt.  Kjeldsen kommer fra oversettelsesbransjen hvor hun jobbet med prosjektering. Begge mener det er en stor fordel at de kommer inn i selskapet med blanke ark og masse energi, og at de kan se på driften med nye øyne.

– Samtidig benytter vi topp moderne systemer som gjør at vi kan registrere, dokumentere og fakturere kjapt. Alt er web- og appbasert, og er veldig effektiv og transparent, sier Kjeldsen.

– Vi er nå i full gang med å overføre tidligere kunder til vårt organisasjonsnummer og Flow Pluss-selskapet, formaliserer avtalene og skriver en plan på hva som skal aktiveres til hvilken kvalitet. Vi snakker om mange store kjeder i porteføljen, og har også mange på gang. Vi har ikke begrenset oss til noen spesielle bransjer, så markedet er nærmest utømmelig.

– Vi har fått en svært bra start, med mange gjennomførte prosjekter allerede, til tross for usikkerheten og redusert investeringsvilje i markedet. Vi gleder oss veldig til fortsettelsen, understreker både Kjeldsen og Grimm.