Elsikkerheten ikke nok prioritert – usikkerhet i bransjen

Teknologikonferansen 2023

0

Elsikkerheten ikke nok prioritert – usikkerhet i bransjen Nelfos Teknologikonferanse 2023 er over. Den etterlater flere spørsmål om hvordan det står til med elsikkerheten.

Schneider Electric er bekymret for at manglende kontroller vil kunne føre til brann, elektrisk sjokk og i verste fall tap av liv og verdier, skriver selskapet i en pressemelding.

Det har vært stor økning i installasjoner av elbilladere og solcelleanlegg de siste årene, og
det er forventet at dette bare vil øke de neste årene sammen med annen ny teknologi som
energilagring i batterier. På konferansen var det bred enighet om at dette skaper nye behov
for tilsyn fra myndigheter og utvikling av standarder, forteller Fredrik Aandal i Schneider
Electric.

Manglende tilsyn

DSB kunne på konferansen bekrefte at det er blitt rapportert om branner. Samtidig er det
mangel på ressurser og hjemmel til å føre grundig tilsyn av anlegg. Tilsynsmyndighetene, i
likhet med resten av bransjen, har utfordringer med å trekke til seg nok med kvalifisert
personell.

– Vår erfaring er at tilsynsarbeidet ikke er tilstrekkelig. Det blir stort sett kun tatt en visuell
sjekk og enkle målinger, uten at prosjekterte løsninger og valg av utstyr i avanserte anlegg
etterprøves. Dette er ikke godt nok, særlig med tanke på solcelleinstallasjoner og annen ny
teknologi som energilagring i batterier.

Det er spesielt feilmontering og feil valg av beskyttelsestiltak som kan føre til problemer, forteller Aandal.

Han mener installasjon av solcelleinstallasjoner bør være resultat av samarbeid mellom
elektriker og faglært tømrer. Det er ikke nok med bare elektrokompetanse, men
byggeteknisk kompetanse er også nødvendig for å integrere solceller på en måte som
ivaretar byggets tetthet og kvalitet, i tillegg til elsikkerhet.

Venter på avklaringer

En av debattene på årets konferanse handlet om ansvarsfordeling. I dag har DSB og Nkom
et delt ansvar for elsikkerhet. DSB for elektrisk utstyr og anlegg, og Nkom for elektrisk utstyr og anlegg med radiokommunikasjon. Det fører blant annet til at Nkom har ansvaret for en elbillader med Wifi, DSB for ladere uten.

Nkom sier selv at kompetansemiljøet for elsikkerhet først og fremst er i DSB. Hvem som har ansvaret for hva er langt ifra klart for myndighetene eller elektrobransjen. Begge etterlyser en tydeligere avklaring om ansvaret.

– Delt ansvar tjener i dag ikke formålet som er elsikkerhet. I mellomtiden hersker det
usikkerhet hos bransjen, forteller Aandal.