Han kom med nesten 30 år bak seg med solid erfaring fra ulike prosjekt-, salg- og lederstillinger i Johnson Controls, Trond Bersvendsen. I januar i år tiltrådte han stillingen som fagsjef Automatisering med base i Trondheim, og har klare tanker om hvordan Rambøll kan posisjonere seg som rådgivere innenfor smarte og innovative bygg.

–Akkurat dette med smarte hus og smart-begrepet har etter hvert blitt et buzz-word, og som rådgivere må vi definere hva det betyr for oss, og hva vi skal bruke det til, forteller Trond Bersvendsen. Han har tidligere skrevet om både smarte bygg, smarte byer og hvordan kompetansen knyttet til byggautomasjon endrer seg. Smart-begrepet brukes gjerne i forbindelse med digitalisering, sensorteknologi og automatisering, og innenfor bygningsautomasjon så betinger, og starter dette med høy grad av integrasjon mellom tekniske bygningsdeler, og innsamling av bygningsdata. Ved hjelp av datamodeller og avansert analyse kan man optimalisere og anvende disse dataene for å sikre høy bygnings- og energieffektivitet. I kjølvannet av dette kommer også behovet for et sterkt økt fokus på IKT og cyber security.

EU-standard for Smarte bygg
Fremsynte (prediktive) bygg er også et vanlig begrep nå, og er stadiet før full innføring av kunstig intelligens. Brukeropplevelse og -effektivitet er også en viktig del av Smart betydningen, eller Innovative bygg, om man vil. Mer enn noen gang tidligere fokuseres det nå, etter to år med hjemmekontor, på hvordan vi fremover vil bruke byggene. Hybridhverdagen er her og samtidighet og faktisk behov for areal og kvadratmeter, fremtvinger mer bruk av automatisering og smarte løsninger. Regel nummer 1 vedrørende bygging av et innovativt og fremoverrettet bygg er å starte tidlig med planlegging, samt at byggherre må være bevisst på målsettingen.

Sentral i tidlig fase
Trond Bersvendsen skal bidra til at Rambøll skal posisjonere seg enda bedre for å være med i tidlig fase som rådgiver med tanke på å finne fremtidsrettede, energieffektive og mer bærekraftige løsninger for kundene.
–Vi holder nå på å bygge opp enda mer intern kompetanse på dette, og søker nå etter flere kolleger nasjonalt med spisskompetanse på automasjon, som kan bli sentrale i tidligfaserådgivning, samt øke kapasiteten innen generell rådgivning innen automasjon og smarte hus.

Med lang erfaring og stort nettverk i bagasjen
Trond Bersvendsen kom til Rambøll med lang erfaring bak seg som entreprenør innen elektro og automasjon, og kan derfor bidra med kontrakts forståelse og grensesnittproblematikk innenfor totalentreprise og samspill.
–Jeg har med meg erfaring fra team- og ledelsesarbeid gjennom mange år i et globalt selskap som Johnson Controls, og dermed et nettverk utenfor Norge. Med min bakgrunn fra teknisk entreprise, og i lys av dagens bratte tekniske utvikling i bransjen, ser jeg mange muligheter for Rambøll i årene som kommer. sier Trond Bersvendsen i en pressemelding.