Hovedmålet til hennes avdeling vil være å forenkle jobben til driftsansvarlige gjennom digitale plattformer for sikkerhetshåndtering:

- Jeg tror nok vi vil se mer av at tekniske systemer driftes i én plattform fremfor mange ulike. Digitale løsninger forenkler serviceoppdrag og drift av anleggene. Det er viktig å ivareta eksisterende kunder og fokusere på cybersikkerhet, uttaler hun.

Men det er viktig med en presisering:
- Jeg har sikkerhet i ryggraden og vil sørge for gode relasjoner internt og eksternt i en stor avdeling i sterk ekspansjon. Sikkerhet er ikke bare snakk om anvendelse av digital teknologi for å forebygge og begrense skader på eiendommer og tap av verdier. Vi må alltid huske at sikkerhet først og fremst er relatert til menneskers verdi. Sikkerhet påvirker helsen vår, rett og slett, sier den nybakte lederen.

- Jeg er opptatt av sikkerhet i et videre perspektiv. Utrygghet medfører at mennesker faller ut av arbeidslivet. Som leder vil jeg jeg derfor først og fremst være et godt medmenneske.

Glad i mennesker og en relasjonsbygger
Bjerknes syn på sikkerhet er påvirket av hennes bakgrunn, som er internasjonal og knyttet til kommunikasjon og forretningsutvikling, blant annet i nyoppstartede bedrifter. Hun har også tatt ett år med medisin som grunnfag, og ved siden av jobben har hun hele tiden engasjert seg i sikkerhet med tanke på kvinner og trening. Som frivillig bidragsyter i tilknytning til flere organisasjoner har hun hjulpet voldsutsatte kvinner.
I fritiden fortsetter Karianne Bjerknes å drive en «bootcamp», et sted hvor kvinner kan møtes i trygge omgivelser, trene og bygge nettverk. En av grunnene til at hun takket ja til en lederjobb i Schneider Electric er selskapets fokus på kjønnsbalanse og blant annet det å bli en del av firmaets ettertraktede kvinnenettverket, Elektra.

Flere generasjoner i samspill
- I avdelingen har vi mange veteraner med utrolig mye kunnskap og flere nye teknikere som starter nå samtidig som meg. Det jeg gleder meg aller mest til, er derfor å spille alle de dyktige og engasjerte menneskene i avdelingen min enda bedre. Kunnskapsdeling og samarbeid, både internt og eksternt, vil bli sentralt, sier hun.

En varslet utfordring
Scenarioet for samfunnsutviklingen 2010-2050, som Schneider Electric dannet seg allerede i begynnelsen av millenniet, tilsa at sikkerhet ville bli et stort tema i vår tid.
- Alle aspekter av sikkerhet har vært et satsningsområde for Schneider Electric i mange år. Vi snakker ikke bare om sikkerhet innen elektrofaget og cybersikkerhet, men også generelt om trygghet og beskyttelse av verdier. Ved hjelp av gode prosesser, støttet av digitalteknologi, vil vi gjerne hjelpe mennesker med å leve bedre, uttaler Nariman Fakhraee, VP Digital Energy i Schneider Electric, som Bjerknes rapporterer til.

- Det blir spennende å formidle dette budskapet til eiere og driftsansvarlige: Teknologi er til tjeneste for oss mennesker. En enklere integrering av brann- og adgangskontroll-systemer i de overordnede plattformene for byggautomasjon vil gjøre livet til både teknikere og brukere mye bedre, med helt klare fordeler for alle, avslutter Fakhraee.