Ingunn Fykse har tiltrådt som leder for Caverions Prosjektavdeling i Bergen. Etter å ha vurdert gode kandidater både eksternt og internt ble det konkludert med at den beste og mest egnede kandidaten var intern, skriver selskapert i en pressemelding.  
Direktør for Prosjektvirksomheten til Caverion i Norge, Magne Markussen, er glad for å ha fått henne som avdelingsleder. – Ingunn har jobbet som prosjektleder i Caverion siden 1997, og har deltatt i mange av våre største prosjekter. Hun er den best egnede kandidaten for å ta vår virksomhet i Bergen videre og rett person for å ivareta denne lederrollen. Hun kjenner avdelingen godt og har opparbeidet seg god kunnskap om hva som skal til for at vi skal løfte Bergen til å bli en solid og forutsigbar prosjektavdeling, sier Magne. Caverions Prosjektavdeling i Bergen er tverrfaglig med omkring  40 elektrikere og rørleggere til sammen, prosjektledere og prosjektutviklere på alle fag. Til sammen har avdelingen 74 ansatte. I likhet med de fleste andre kontorer har Caverion en Serviceavdeling også i Bergen, som står for drift og vedlikehold på eiendom og infrastruktur. Prosjektavdelingen på Caverions Bergenskontor, som leverer nybygg og rehabiliteringer, er den Ingunn nå blir leder for. Den består av tre avdelinger: Infrastruktur, Bolig og Prosjekt. Infrastruktur og Bolig består av avdelingsleder og om lag 10 montører og er rene elektroavdelinger. Ingunn har bakgrunn som elektriker. Etter videreutdanning startet hun som prosjektleder på service. Hun var i en periode på Statoilkontrakten, og deretter, fra 2013, på prosjektavdelingen. – Jeg er veldig glad i tverrfaglige utfordringer, fremdriftsstyring, personalutvikling og utfordringer generelt, forteller Ingunn. De største jobbene avdelingen har hatt i det siste er utbygging av Lagunen Storsenter med butikker, kino og treningssenter, Norges Handelshøyskole, Voss Hotell og Kanalveien 60 . Det siste er for øvrig også bygget som Caverion har kontor i.