Schneider Electric Norge sin nye HR-direktør henter inspirasjon til jobben fra sin hobby som treningsinstruktør. Hun tar over for Henrik Holck Clausen. – Det som motiverte meg til å si ja til rollen som HR direktør var at Schneider Electric er en arbeidsgiver som tar bærekraft på alvor og investerer fem prosent av omsetningen i forskning og utvikling for å hjelpe samfunnet med å dekarbonisere, sier Line Cecilie Jakobsen, fersk HR-direktør i Schneider Electric Norge. Jakobsen har i seks år jobbet i Schneider Electric som HR Business Partner. Hun tar over for Henrik Holck Clausen. – Henrik har gitt både Schneider Electric Norge og meg et fantastisk utgangspunkt for veien videre. Jeg ønsker å videreføre hans arbeid med mangfold i organisasjonen sammen med administrerende direktør Karoline Nystrøm og resten av ledelsen, sier Jakobsen. Hva betyr å skape en grønn sjel? Schneider Electric ble tidligere i 2021 kåret til verdens mest bærekraftige selskap av anerkjente Global 100 Index. Jakobsen trekker frem noen nøkkelpunkter for at organisasjonen skal videreutvikle sitt «grønne DNA». – En god organisasjon er en lærende organisasjon som hele tiden søker endring til bedre, og som våger å tenke nytt og disruptivt. Fokus på innovasjon gjennom digitalisering, individuell drivkraft, inkludering og kulturmangfold er svært viktige faktorer for å skape en «grønn sjel», og ikke minst et bevisst forhold til egen samfunnsrolle. Dette gleder jeg meg til å fortsette å jobbe med her i Schneider Electric, sier Jakobsen. – Bærekraft er det store temaet i dagens verden, spesielt etter at «kode rød» for menneskeheten ble varslet i forbindelse med publiseringen av den siste rapporten fra FNs klimapanel. For oss i teknologibransjen gjenspeiler dette seg i fokuset på digitalisering. På et menneskelig plan et det snakk om å ha et «growth-mindset» ved å utfordre seg selv hele tiden, være nysgjerrige og «brenne» for å dele kompetanse med hverandre og med kundene. Jeg ser på meg selv som en tilrettelegger for at dette skal kjennetegne Schneider electric, sier Jakobsen. Henter inspirasjon fra treningsstudioet I tillegg til å være nybakt HR-direktør, jobber Jakobsen også som sykkelinstruktør. Hun liker å bruke inspirasjon og gjerne idrettsmetaforer i det daglige for å bedre beskrive hva som kreves av et teknologiselskap for å utvikle seg. – For å fremme innovasjon og danne grunnlaget til fleksibilitet internt i bedriften, er det viktig med en agil måte å tenke og handle på: det kaller jeg en godt utviklet «kjernemuskulatur». Jeg bruker denne metaforen for å beskrive folk som trives med endring og som forstår behovet for å lære og utvikle seg i takt med teknologiens utvikling. Mennesker som tør å ikke satse på det perfekte, men kan – ved å ta et skritt av gangen – forbedre seg hver dag, med den grønne strategien vår som  ledestjerne. Vi ønsker mennesker som liker å evaluere egen innsats mot resultater, uten å være redde for å feile. Og spesielt viktig er at de med raushet deler det de har lært med sine team. Sist, men ikke minst, gjelder det også å holde en sunn balanse mellom jobb og fritid, sier hun. Mangfoldig ledelse Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric Norge, gleder seg stort over ansettelsen av Line Cecilie Jakobsen og en mangfoldig toppledelse i Schneider Electric Norge, som nå teller fire kvinner og seks menn. – Line har et «grønt» hjerte på alle måter, og vil være en viktig ressurs i den videre utviklingen av organisasjonen. En bærekraftig fremtid handler om nytenkning, hvilket oppnås lettere gjennom likestilling og åpenhet, sier Nystrøm. Fakta Line Cecilie Jakobsen:
 • Tiltrådte som ny HR-direktør i Schneider Electric Norge i juli 2021
 • 48 år, fra Tromsø
 • Bosatt i Drøbak, er gift og har to barn på 12 og 13 år.
Toppledelsen i SE Norge består nå følgende personer;
 • Karoline Nystrøm, CEO
 • Line Jakobsen, HR direktør
 • Sowmya Swaminathan, CFO
 • Anna Håkansson, VP Operations/CS&Q
 • Jonas Normann, VP Marketing & Sustainability
 • Kjetil Kaldestad, VP Home & Distribution og Power Products
 • Nariman Fakhraee, VP Digital Energy
 • Yngvar Ødegaard, VP Industrial Automation
 • Ronny Micaelsen, VP Power Systems
 • Arild Bjørkedal, VP Secure Power