Kortene stokkes om: Andreas Aichberger blir markedssjef og ansvarlig for Ö Oslo, og Anne Olsen ansettes som kreativ leder i Höegh Eiendom. Andreas Aichberger har vært ansatt i selskapet siden 2017, og får nå en viktig rolle i å lede selskapets markeds- og kommunikasjonsarbeid. – Höegh Eiendom har tradisjon for å satse på egne ansatte og vi setter derfor stor pris på at Andreas har takket ja til å bli markedssjef i Höegh Eiendom. Kommunikasjonsarbeidet med potensielle og eksisterende kunder er helt avgjørende for vår virksomhet, og sammen med resten av markedsteamet har Andreas bidratt til å løfte nivået på vår markedskommunikasjon betraktelig de siste årene, sier områdedirektør Cato D. Lauritzen i Höegh Eiendom. – Jeg tror markedsarbeidet blir stadig viktigere. Bransjen er i endring, bærekraftige valg er avgjørende og man har gått fra å selge et gitt antall kvadratmeter til å levere et gjennomtenkt arbeidsplasskonsept med fasiliteter og tjenester som i større grad bidrar til at våre leietakere får bedre flyt i hverdagen. Denne type kompleksitet krever enkel, kommersiell og smart kommunikasjon som fanger kundens oppmerksomhet i et marked med mange muligheter, sier den nye markedssjefen. I tillegg til stillingen som markedssjef, får Andreas også hovedansvaret for å videreutvikle Höegh Eiendom sitt konsept for fleksibel kontorutleie – kontorfellesskapet Ö. – Vi er alle enige om at tiden vi nå legger bak oss vil påvirke hvordan arbeidsplassene vil organisere seg i fremtiden, men vi tror fortsatt på fysiske møteplasser for å kunne skape og lede innovasjon over tid. Nå starter jobben med å kartlegge dette landskapet, og Ö vil spille en viktig rolle for nye og eksisterende leietakere i porteføljen, sier Andreas. Kreativ kompetanse Anne Olsen blir selskapet nye kreative leder. Hun kommer fra stillingen som markedskonsulent, og har solid kompetanse innen arbeid med visuelle identiteter, konseptutvikling og kommersiell bruk av digitale kanaler. I tillegg til å styrke selskapets kreative arbeid, får hun produksjons- og designansvar for kundekommunikasjon i Oslo. – Jeg ser frem til å få bidra til videreutvikling av Höegh Eiendom sitt kommunikasjonsarbeid, og sørge for økt synlighet av både virksomheten og våre prosjekter, sier Anne, som har jobbet i selskapet siden høsten 2019. – Anne har utmerket seg som et kreativt hode med sterk kommersiell teft. Vi synes det er ekstra gledelig når vi kan rekruttere fra egne rekker, og gleder oss til å se Anne briljere i sin nye rolle, sier Andreas.